Taikusydän-uutiskirje 6/2020

09.10.2020

Tänä syksynä eri medioissa on käyty kiivasta keskustelua julkisuudessa esillä olleista vakavista koulukiusaamis- ja -väkivaltatapauksista. Tutkimusten mukaan koulukiusaaminen altistaa myöhemmille mielenterveyden ongelmille. Se haittaa monin tavoin lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä, niin kiusatun kuin kiusaajankin ja joskus jopa koko perheen.

Millaiset ovat taiteen mahdollisuudet olla ennataehkäisemässä kiusaamista? Esimerkiksi draaman keinoin voidaan tarkastella luokassa vallitsevia statushierarkiota ja erilaisia rooleja sekä tukea ryhmädynamiikan haasteiden ratkaisua. Kunniottava kuuntelemisen ja katsomisen taito, empatia, toisen asemaan asettuminen, hyvät vuorovaikutustaidot ja omien tunteiden sekä mielipiteiden ilmaisu ovat kaikki taitoja, joita voidaan tukea draamatyöskentelyn kautta. Taiteen avulla voidaan nostaa ihmisestä esiin se hyvä, jota meissä jokaisessa on. Kannustaa jokaista kasvamaan ja kukoistamaan, tulla kuulluksi ja nähdyksi – jos näille asioille annetaan aikaa ja tilaa sekä ammattitaitoista ohjausta. Myös nukketeatterin kautta voi tukea tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kuten tässä uutiskirjeessä esitelty Vuorovaikutteinen nukketeatteri lasten ja nuorten tunnetaitojen edistäjänä -opas osoittaa. Toivottavasti kiusaamisen ehkäisemisessä taiteen mahdollisuudet otettaisiin entistä laajemmin käyttöön.

Tutustu uutiskirjeeseen tästä linkistä: UUTISKIRJE 6/2020.