Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista kertovia videoita

08.03.2018
Tanssikummi voi työskennellä myös ikäihmisten kodeissa. Läntinen tanssin aluekeskus.

Kokosimme yhteen ajankohtaisia videoita, jotka kertovat taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Taiteilijaresidenssitoiminta sote-alalla: Armas-klovni osana hoivayksikön arkea Jyväskylässä

Taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyömallista, jota on kehitetty eri puolilla Suomea. Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee sote-alan yhteisössä hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Osassa residensseistä taiteilija myös asuu hoito- tai hoivalaitoksessa.

Sairaalaklovni ja muusikko Jouko Enkelnotko työskenteli viisi viikkoa Jyväskylässä klovni Armas Lempiniittuna osallistuen Harjuhovin palvelutalon ja Akseli ja Elina -kodin arkeen syksyllä 2017. Taiteilijaresidenssi on osa Jyväskylän kaupungin ympärivuorokautisen asumisen ja hoivan yksikön pysyvää toimintaa. Videon on tuottanut Taiteen edistämiskeskus.

Katso video: https://youtu.be/morA8bj5JdY


Sairaalamusiikki – Elävän musiikin merkityksestä sairaalaympäristössä

Millaista on sairaalamuusikon työ? Mitä elävä musiikki voi merkitä sairaalassa lääkärille, potilaalle, omaiselle, tutkijalle tai taiteilijalle? Videolla kokemuksistaan kertovat lääkäri Miikka Peltomaa sekä sairaalamuusikot Anna Brummer, Uli Kontu-Korhonen, Soila Sariola ja tutkija Taru Koivisto. Videon on tuottanut ArtsEqual-hanke.

Katso video: https://youtu.be/L40jcmljl8w


Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

Tiesitkö, että taiteella ja kulttuurilla on vaikutuksia hyvinvointiin? Taiteen edistämiskeskuksen Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä taiteen hyvinvointivaikutuksista ja luoda vakiintunut rakenne ja rahoituspohja hyvinvointia tukevalle taiteelle. Videon on tuottanut Taiteen edistämiskeskus.

Katso video: https://youtu.be/IvCOskwFuoA

 

Taiteilijan työ sote-sektorilla | Tanssitaiteilija Helena Ratinen

Taiteen ammattilaiset työskentelevät yhä useammin sosiaali- ja terveyssektorilla erilaisten yhteisöjen parissa. Tanssitaiteilija Helena Ratinen kertoo videolla työstään.

”Taide puhuttelee ihmistä niin syvällä tasolla, niin laaja-alaisesti että sillä on jo itsessään sellainen vaikutus, että se hoitaa, tai tuottaa hyvää oloa – voimaannuttaa, antaa jonkinlaista syvätason ymmärrystä itsestä ja ympäristöstä ja elämästä ylipäätään. Minusta on tärkeää että taidetta ei eristetä pois elämästä.” -Helena Ratinen, tanssitaiteilija. Videon on tuottanut Taiteen edistämiskeskus.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=OvqgnLTFsqw

 

Taiteilijan työ sote-sektorilla | Muusikko Riku Niemi

Taiteen ammattilaiset työskentelevät yhä useammin sosiaali- ja terveyssektorilla erilaisten yhteisöjen parissa. Orkesterinjohtaja/muusikko Riku Niemi kertoo videolla työstään.

”Jotta tämmöisellä taiteella (jota voidaan lähestyä) on tilaa yhteiskunnassa, niin yhteiskunnan täytyy varojensa käytön ja henkisen ilmaston, arvojensa suhteen käydä keskustelua ja tehdä rohkeita päätöksiä. Että taiteella on mahdollisuus elää yhteiskunnassa näkyvästi ja kuuluvasti.” -Riku Niemi, muusikko. Videon on tuottanut Taiteen edistämiskeskus.

Katso video: https://youtu.be/0dn9lMnMhh0

 

Taiteilijan työ sote-sektorilla | Taidemaalari Marja-Liisa Jokitalo

Taiteen ammattilaiset työskentelevät yhä useammin sosiaali- ja terveyssektorilla erilaisten yhteisöjen parissa.  Kuvataiteilija Marja-Liisa Jokitalo kertoo videolla työstään.

”Mä oon halunnut tuoda esiin sitä, että jokainen ihminen on arvokas – jokainen elämä on arvokas jokaisessa elämän vaiheessa. Nämä asukkaat palvelutaloissa on kokeneet sen tosi arvokkaana, että taiteilija työskentelee heidän kanssaan, tekee heille maalauksia. Mä olen saanut sellaisen palautteen, että he kokevat sen aika ihmeellisenä asiana. ” – Marja-Liisa Jokitalo, kuvataiteilija. Videon on tuottanut Taiteen edistämiskeskus.

Katso video: https://youtu.be/f9A-6-yxu2E

 

Kulttuurista hyvinvointia kuntiin

Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja ja Terve Kunta -verkoston puheenjohtaja Pekka Vähäkangas kertoo, miten Kuopio edistää hyvinvointia kulttuurin keinoin. Kuopion kaupunki lähtee siitä, että kulttuuritarjonta on asukkaille avointa ja osallistavaa. Kaupungissa ei ole kulttuuritointa, vaan kulttuuri on osa hyvinvoinnin edistämisen palveluita, jossa on myös liikuntapalvelut ja kansalaistoiminnan palvelut.

Katso video: https://youtu.be/s_HmooP3BUc

 

ArtsEqual-hankkeen videot vankilateatterista, tanssista ja musiikista

Vankilateatteri

Kari kertoo, miten vankilateatteri on auttanut häntä vankilasta yhteiskuntaan palaamisessa.

Katso video: https://youtu.be/l98uSihexDo

 

Miten musiikki vaikuttaa?

Saya kertoo, miten sai ystävän musiikkitunnilla.

Katso video: https://youtu.be/4Udvn9noHyg

 

Miten tanssi vaikuttaa?

Läntisen tanssin aluekeskuksen Tanssikummi vierailee Maritan kotona säännöllisesti. Miten tanssi ja liike vaikuttavat?  Video tuotettu yhteistyössä Läntisen tanssin aluekeskuksen kanssa.

Katso video: https://youtu.be/PQAmeaiX6l0

 

Kulttuurikeskus PiiPoo esittää: Ikäsirkus

Dokumentti Kulttuurikeskus PiiPoon toteuttamasta ikäsirkuksesta, taltioitu syksllä 2012 Lempäälän Ehtookodossa.

Katso video https://youtu.be/ghL9SseNJGU