Terveyttä kulttuurista ry:stä Suomen Mielenterveysseuran paikallisyhdistys

29.03.2017
Terveyttä kulttuurista ry:n toiminta jatkuu valtakunnallisena muutoksesta huolimatta.

Terveyttä kulttuurista ry:n yhdistyskokous hyväksyi vuoden 2016 joulukuussa sääntömuutoksen, joka mahdollistaa yhdistyksen muuttumisen Suomen Mielenterveysseuran paikallisyhdistykseksi. Tästä huolimatta toiminnan sisältö on jatkossakin valtakunnallista, ja alueilla tullaan järjestämään kaikille avoimia tapaamisia. Myös yhdistyksen tarkoitus ja tavoite säilyvät ennallaan: yhdistyksen tarkoituksena on kulttuuri- ja taideperustaisten menetelmien saaminen osaksi kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista ja turvaamista. Sääntömuutos mahdollistaa entistä tiiviimmän kiinnittymisen valtakunnalliseen yhteistyöhön taiteen ja kulttuurin tuomiseksi osaksi kokonaisvaltaista hyvinvoinnin käsitettä. Suomen Mielenterveysseura on myös toiminut pitkään Terveyttä kulttuurista -verkoston ja myöhemmin yhdistyksen kotipesänä ja toiminnan tukijana.

Vuonna 2017 Terveyttä kulttuurista ry järjestää yhteistyössä Taikusydämen kanssa alueellisia verkostoitumistilaisuuksia. Tapaamisia on kahdenlaisia: organisaatioiden tiiviitä kehittämistapaamisia, joissa suunnitellaan ja rakennetaan alueverkostotoimintaa sekä kaikille kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneille toimijoille avoimia yleistapaamisia. Tapaamisia järjestetään muun muassa Kymenlaakson alueella, Uusimaalla ja Oulu-Kainuu -seudulla.

Terveyttä kulttuurista ry päivittää Terveyttä kulttuurista -verkoston jäsenluetteloa osaajaverkostoksi. Osaajien yhteystietoja kokoamalla kartoitetaan paitsi alan tieto-taitoa, tuetaan Taikusydän – taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste -hanketta. Luetteloon ilmoittautuneiden osaamista hyödynnetään kulttuurihyvinvointialan kehittämisessä ja vahvistetaan alalla toimivien verkostoitumista. Osaajaverkostossa on jo n. 40 osaajaa, ja kaikille yhdistykseen liittyville tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta liittyä ko. verkostoon. Yhdistys pyrkii tarjoamaan osaajaverkostolaisille erityisetuja.

Terveyttä kulttuurista ry toimii tiiviissä yhteisyössä Taikusydämen kanssa. Taikusydämen osatoteuttajana Terveyttä kulttuurista ry:n tehtävät ovat:

  • valtakunnallisen osaajarekisterin luominen, ylläpitäminen ja jakaminen
  • osallistuminen yhteyspisteen viestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen
  • alueverkostotyön kehittäminen ja tilaisuuksien järjestäminen
  • asiantuntijana ja projektiryhmässä toimiminen
  • kulttuurihyvinvoinnin verkkolehden kehittäminen ja hallinnoiminen yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.

 

Lisätietoa:
Terveyttä kulttuurista ry
Mervi Leivo,
puheenjohtaja
mervimarja@gmail.com
p. 045 357 9354