Toimintamalli: Koulutaiteilijayhteistyö Turussa

14.02.2017

Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala on lastenkulttuurin suunnittelijan toimesta kehittänyt ja toteuttanut koulutaiteilijatoimintaa muutamissa Turun alakouluissa vuodesta 2015 alkaen. Toimintamallissa koulutaiteilijat työskentelevät koulupäivän aikana koulujen erilaisissa oppimisympäristöissä. Taidetyöskentelyä on integroitu (taidelajista riippuen) eri kouluaineiden oppitunneille. Toiminta tukee hyvin uuden opetussuunnitelman mukaisia linjauksia ilmiöpohjaisesta ja kokemuksellisesta oppimisesta. Luovan taideilmaisun kautta tutkitaan eri oppiaineiden ilmiöitä.

Koulutaiteilijoina työskentelee eri taiteenlajien ammattitaiteilijoita, joilla on vahva pedagoginen osaaminen ja kyky toimia osana koulun työyhteisöä. Heidän tehtävänään on paitsi edistää oman taiteenalansa harrastamista, myös toteuttaa ja ohjata koulun oppilaiden omia taideprojekteja ja -tapahtumia sekä innostaa lapsia harrastamaan taidetta ja kulttuuria myös koulupäivän jälkeen vapaa-ajalla.

Koulutaiteilijatyöskentelyn kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia ja rohkaisevia. Keskusteluissa rehtorien ja opettajien kanssa koulutaiteilijayhteistyö on taidesubstanssin oppimisen lisäksi

  • lisännyt koululaisten kouluviihtyvyyttä
  • lisännyt yhteisöllisyyttä koulussa oppilaiden ja opettajien kesken
  • lisännyt oppilaiden yhteistyötaitoja
  • lisännyt oppilaiden luottamusta toisiinsa
  • lisännyt oppilaiden koulu- ja oppimismotivaatiota

Koulutaiteilija_sirkus 2

Toimintamallin on kehittänyt lastenkulttuurin suunnittelija Leena Hiltunen yhteistyössä kouluille nimettyjen koulutaiteilijoiden kanssa. Koulutaiteilijat ja opettajat ovat yhdessä saaneet suunnitella opintokokonaisuuksia koulujen opetussuunnitelma huomioiden, taustalla ei ole erityisesti konseptoitua mallia. Koulutaiteilijatoimintaa toteutetaan tällä hetkellä (tilanne helmikuussa 2017) viidessä alakoulussa Turussa:

  • Jäkärlän koulu – tanssitaiteilija
  • Paattisten koulu – sirkustaiteilija
  • Pansion koulu – kuvataiteilijat
  • Lausteen koulu – sanataiteilija
  • Ilpoisten koulu – nukketeatteritaiteilija

Mihin tarpeeseen toimintamalli on kehitetty?

Tavoitteena on lasten kulttuuriin ja taiteeseen osallistumisen kynnyksen madaltaminen sekä taiteen saatavuuden ja saavutettavuuden lisääminen. Toiminmallilla on tuettu positiivisten oppimiskokemuksien ja oppimismotivaation lisäämistä. Palautteen perusteella tavoitteissa on onnistuttu erittäin hyvin.

Keskeiset toimijat ja toimintamallin vaatimat resurssit:

Toimintamalli vaatii lastenkulttuurin suunnittelijan, koulutaiteilijoiden, koulujen ja opettajien työpanosta sekä yhteistyötä. Kullakin koulutaiteilijalla on keskimäärin 120 työskentelytuntia käytössään lukuvuotta kohden. Koulutaiteilijatyö ajoittuu lukukauden aikana kolmen kuukauden jaksoon, joka sisältää 60 tuntia ohjausta: 20 t/kk, 5 t/vko. Lisäksi tulee toiminnan suunnittelu. Taiteilija työskentelee koulussa sekä kevät- että syyslukukaudella.  Näissä puitteissa koulutaiteilijalla ja koululla on vapaus toteuttaa toimintaa itsenäisesti ja jakaa aikaa vapaasti. Taiteilijat ovat aina yhden päivän kerrallaan koululla.

Lisätietoja antaa:

Leena Hiltunen
lastenkulttuurin suunnittelija
p. 044 9072432
leena.hiltunen@turku.fi