Toimintamalli: Kulttuurilähete, Tampere

30.03.2017
Kulttuurilähetteellä pääsee maksutta mukaan esimerkiksi Isä-vauva -sirkukseen.

Kulttuurilähete on Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden, kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn, neuvoloiden ja paikallisten taidekasvattajien yhteistyössä kehittämä toimintamalli. Lähetteellä pääsee maksutta TAITEn ja kulttuuripalveluiden järjestämille kulttuurikursseille, joiden vaihtoehtoina ovat Vauvojen värikylvyt, Isä-vauva -sirkus ja Koko perheen sirkus. Maksuttomaan kurssiin oikeuttavia kulttuurilähetteitä jaetaan neuvolan harkinnan mukaan perheille, joiden arvellaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä eniten. Kulttuurilähetteen voi saada kaikista Tampereen lastenneuvoloista.

Syitä lähetteen saamiselle on monenlaisia; muun muassa vauvan kehitysviivästymät, perheen vaikeat elämäntilanteet tai vertaisryhmien puute uudessa kotikaupungissa. Kursseilla keskitytään mukavaan yhdessäoloon sekä perheen että koko ryhmän kanssa ja tutustutaan taiteeseen pienille lapsille sopivalla tavalla ja monenlaisia taitoja harjoittaen. Lähetteen tarkoituksena on mahdollistaa ja innostaa perheiden kulttuuriharrastamista sekä tukea ja auttaa arjen aallokoissa. Lähete on ollut hyvin tuloksin käytössä keväällä 2017 noin kaksi vuotta.

Lähetteitä on ollut neuvoloilla jaossa vuonna 2015 500 kpl ja vuonna 2016 500 kpl. Kulttuurilähete -toimintamalli edellyttää, että kaupungissa/kunnassa järjestetään kurssimaista kulttuuritoimintaa pienten lasten perheille. Suurin kuluerä ovat kurssien ohjaajien palkkiot. Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut on vuoden 2017 osalta budjetoinut 5000 euroa kulttuurikursseihin ja kulttuurilähetteeseen.

Neuvoloiden terveydenhoitajat tarvitsevat koulutusta kulttuurikurssien sisältöihin ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin sekä ohjeistusta kulttuurilähetteen käyttöön ja jakeluun. Paras mahdollinen toimintamalli on, että kurssien sisällöt ja kulttuurilähete suunnitellaan yhdessä kulttuuripalveluiden ja terveydenhoidon ammattilaisten kesken.

Kulttuurilähetteen kurssitarjonnassa on tällä hetkellä (keväällä 2017) Isä-vauvasirkus (kurssin laajuus on 6 tapaamiskertaa.), Koko perheen sirkus (5 tapaamiskrt.) ja Värikylpy (4 tapaamiskrt.).

Isä-vauvasirkus on tarkoitettu 4-12 kk vauvoille ja iseille. Koko perheen sirkus on tarkoitettu koko perheelle eli kaiken ikäiset lapset ovat tervetulleita mukaan. Värikylpyjen vauvojen ryhmät on suunnattu 6-12 kk vauvoille ja taaperoryhmät 12–24 kk taaperoille vanhempineen.

Kulttuurilähetteen voi saada minkä neuvolakäynnin yhteydessä tahansa. Terveydenhoitaja arvioi lähetteen tarpeen oman ammattitaitonsa kautta ja suosittelee kunkin perheen lapsen ikäryhmälle sopivaa/suunnattua kurssia. Kursseille ilmoittautuminen kulttuurilähetteellä on lisääntynyt huomattavasti kahden vuoden aikana.

Kulttuurilähetettä kehittävässä työryhmässä on mukana Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, neuvoloiden osastonhoitajat sekä kursseja ohjaavat taidekasvattajat. Työryhmä tapaa noin kaksi kertaa vuodessa. Kulttuurilähetteen ja kulttuurikurssien koordinointi tapahtuu kulttuuripalveluista käsin. Myös kustannukset maksetaan kokonaan kulttuuripalveluiden budjetista. Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE järjestää Värikylpyjä, joihin pääsee mukaan lähetteellä. TAITE vastaa näiden kurssien kustannuksista.

Lisätietoja:
Jenni Taipalus
koordinaattori, lastenkulttuuri
jenni.taipalus@tampere.fi
p. 050 364 6134

Pia Hietanen
suunnittelija, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
pia.hietanen@tampere.fi
p. 050 468 4078

Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinto kulttuurilähetteelle

Neuvolat jakavat kulttuurilähetteitä vauva-arkea piristämään

Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut ja kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn kulttuuripalvelut vauvoille ja taaperoille