Vanhuksille parempaa elämänlaatua kulttuurikirjaamisen avulla

01.04.2019

Vanhusten omien toiveiden ja heidän kulttuurimieltymystensä kirjaaminen parantaa vanhusten elämänlaatua ja kokemusta hoidosta. Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen AILI-verkosto haluaa edistää kirjaamista ja otti viime kesänä kulttuurikirjaamisen edistämisen yhdeksi kehittämiskärjeksi RAI-järjestelmän. RAI (Resident Assessment Instrument) on kansainvälinen järjestelmä, joka on laajalti käytetty suomalaisen vanhustenhoidon päätöksenteossa. Vuodesta 2019 eteenpäin se on käytössä esimerkiksi kaikissa AILI-verkostoon kuuluvissa 13 kunnassa.

Kehittämistyön ensimmäisenä osana on valmistunut selvitys, jossa pyritään hahmottamaan RAI-järjestelmää kulttuurikirjaamiseen näkökulmasta: kuinka laajasti kirjaamista jo tapahtuu ja miten sitä edistettäisiin. Selvitystyö tilattiin Silva Siponkoskelta (artenomi YAMK). Selvitystyö koostui RAI-järjestelmän kysymyspatteristoihin tutustumisesta, asiantuntijahaastatteluista, alkukartoituksesta AILI-verkoston kunnille sekä sote- ja kulttuurialan ammattilaisille suunnatusta sparrauskierroksesta. Syksyn 2018 sparrauskierroksilla koulutettiin yli 300 soten edustajaa ja kymmeniä kulttuurin edustajia kahdeksalla paikkakunnalla.

Selvityksessä kävi ilmi, että RAI-järjestelmästä löytyy tietopohjaa, jota voi soveltaa niin yksilöllisten kulttuurioikeuksien varmistamisessa kuin hoivayksiköiden ja kuntien kulttuurisen vanhustyön suunnittelussa.

AILI-verkosto on osa prosenttiperiaatteen kehittämisen kärkihanketta.

AILI-verkoston kulttuurikirjaamisen julkaisut (sekä muut AILI-verkoston julkaisut) löytyvät Innokylä-alustalta:

https://www.innokyla.fi/web/hanke7338321 kohdasta Tuotokset ja tulokset.

Lisätietoja kulttuurikirjaamisesta:

Silva Siponkoski
kehittämisasiantuntija
Helsingin kaupunki
p. 09 310 37842
silva.siponkoski@hel.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *