Itä-Suomen Hyvinvointivoimala ristiinpölyttäjänä opetussuunnitelmatyössä

19.05.2017

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala kehittää poikkialaista opetussuunnitelmatyötä yhdessä VOIMALA-konsortioon kuuluvien koulutusorganisaatioiden kanssa. Koulutusta uudistavassa työryhmässä on edustus Itä-Suomen yliopistosta, Savonia ammattikorkeakoulusta, Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Ingmanedu kulttuurialan ammattiopistosta sekä Kuopion konservatoriosta. Edustajia työryhmässä on sosiaali-, terveys- ja kulttuurialoilta. Lähtökohtana on eri koulutusalat ja koulutusasteet yhdistävä yhteistyö, jonka tavoitteena on kulttuurisen ymmärryksen ja menetelmien sisällyttäminen myös sosiaali- ja terveysalojen opetussuunnitelmiin. Esimerkiksi kätilöopiskelijat tekevät Kuopion yliopistollisen keskussairaalan vastasyntyneiden teho-osaston musiikkitoiminnasta opinnäytteensä, jossa tarkastellaan musiikin vaikutuksia vastasyntyneiden hoidossa.

Työnsä tueksi koulutustyöryhmä kokosi opetussuunnitelmatyöstä vastaavista opettajista koordinaatiotyöryhmän, joka sai tehtäväkseen miettiä, kuinka kulttuurihyvinvointi saadaan suunnitelmallisesti kaikki koulutusohjelmat läpäiseväksi teemaksi. Kyse on toimintakulttuurin muutoksesta: VOIMALA mahdollistaa, luo yhteydet eri toimijoiden välille, murtaa raja-aitoja ja muuttaa toimintakulttuuria.

Tavoitteena on toteuttaa jo ensi lukuvuonna opiskelijoiden harjoittelua, projektiopintoja ja opinnäytteitä siten, että oppimisesta ja harjoittelusta tulee entistä moniammatillisempaa ja -alaisempaa. Esimerkiksi lähihoitajaopiskelija ja musiikinopiskelija menevät yhdessä vanhuksen luokse kotikäynneille osana opintojaan. Tai vastaavasti fysioterapeuttiopiskelijan työparina toimii kuvallisen ilmaisun, tanssin tai muotoilun opiskelija.

Työtä koordinoi kunkin oppilaitoksen vastuuopettajista koottu tiimi. Uudistuksen myötä syntyy uutta monialaista ja koulutusasteet ylittävää osaamista. Työelämän ja koulutuksen kehittämisen myötä myös luovien alojen osaajien ammattitaito ja työllistyminen paranevat. Uudistus edistää myös sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta sekä alan yritysten kilpailukykyä.

Eeva Mäkinen
FT, MuM, projektijohtaja
Takuulla-hankkeet ja Hyvinvointivoimala
p. 045 1360 202
eeva.makinen@kuopionkonservatorio.fi
www.hyvinvointivoimala.fi
https://www.facebook.com/hyvinvointivoimala/