Yhteisen pöydän ääressä Oulunkaaressa

20.10.2017
Taiteilijoita, asiakkaita ja sote-henkilökuntaa osallistumassa hankkeen aloituspajaan 14.9.2017. Kuva: Martu Väisänen

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen –hanke tuo taiteen osaksi sote-toimintaa Oulunkaaren kuntayhtymässä. Toimintaa kehitetään muun muassa palvelumuotoilun keinoin asiakkaiden, henkilökunnan ja taiteilijoiden yhteisissä työpajapäivissä.

Lokakuun hämärtyvässä illassa pöydän ääressä on puuhakas joukko, jonka ajatukset ovat jo joulussa. Yksi kirjoittaa joulutarinaa muiden kuvittaessa tarinan kohtauksia ja hahmoja. Kehitysvammaisten ryhmäkoti Startissa on meneillään dramaturgi Jukka Heinäsen ja ryhmäkodin väen yhteinen iltahetki. Heinänen on Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hankkeen pilottitaiteilija eli hän testaa ja kehittää sosiaalisen residenssin toimintamallia toimimalla osana ryhmäkodin arkea. Marraskuussa tarina jatkuu sarjakuvataiteilija Jyrki Mäen muuttaessa Starttiin.

Vaalassa työtoiminnan nuoret ovat saaneet tehtäväkseen kuvata omaa arkeaan. Valokuvaaja Martu Väisäsen johdolla kuvista valitaan ja rajataan sopivimmat aiheet yhdessä toteutettavien seinämaalausten lähtökohdiksi. Nuorten joukosta onkin jo löytynyt runsaasti näkemyksellisyyttä ja herkkyyttä oman ympäristön havainnointiin, taitoja, joiden toivotaan edistävän nuorten etenemistä omilla poluillaan.

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnasta kantautuu linnunlaulua ja kankaat rajaavat tilasta tunnelmallisen pesän. Muotoilija Ulla Autio ja ohjaaja Heta Haanperä ovat johdattaneet osallistujat pohtimaan erilaisia tunnetiloja moniaistisen tilan rakentamisen kautta. Aution ja Haanperän pilottitoiminnan tavoitteena on selvittää, millaisia toiveita ja ideoita mielenterveyskuntoutujilla ja kehitysvammaisilla on julkisten tilojen kehittämiseen. Aineistoa hyödynnetään Iihin rakennettavassa Suvantolan puistossa, jossa taide ja luonto yhdistyvät hyvinvointia tukevaksi kokonaisuudeksi.

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen käytöstä sote-työn osana.

Lähde! toiminta käynnistettiin syyskuussa kaikkien osapuolten yhteisellä tutustumispäivällä, jossa muun muassa avattiin erilaisten toimintamuotojen arkea palvelumuotoilun keinoin. Syksyn lyhyiden, mutta jo nyt antoisien, testausten tulokset vedetään yhteen marraskuisissa palvelumuotoilupajoissa. Työpajojen tavoitteena on luoda hankkeessa vuosina 2018-19 testattavat toimintamallit.

  • Taidetta työpoluille! Taide nuorten ja maahanmuuttajien työpolkujen tukena. Oulussa 8.11. klo 12-16.
  • Taidetta asumispalveluihin! Sosiaalisen residenssitoiminnan kehittäminen. Iissä 22.11. klo 12-16.
  • Taidetta yhteisiin tiloihin! Hyvinvointiympäristöjen kehittämien taiteen keinoin. Iissä 28.11 klo 12-16.

 

Lisätietoja hankkeen toiminnasta www.lahdetaide.fi, www.facebook.com/lahdetaide sekä #lahdetaide

Lisätietoja:
Taija Sailio
Projektipäällikkö
Lähde! Taiteesta voimaa arkeen -hanke
p. +358 40 707 1403
taija.sailio@oulunkaari.com
www.oulunkaari.com/lahde
Taidekeskus KulttuuriKauppila / Art Centre KulttuuriKauppila
Kauppilantie 15, 91100 Ii, Finland
www.kulttuurikauppila.fi
@kulttuurikauppila
#kulttuurikauppila #kkair

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *