Uusia säveliä etsimässä -hanke tukee omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä

25.03.2022
Kuva: Pixabay.

Omaishoitoperheiden kuormittunut arki tarvitsee kaiken mahdollisen tuen sekä asiantuntevan ja aktiivisen toimijaverkoston ympärilleen. Uusia säveliä etsimässä on hanke, jossa tuetaan COVID-19 -pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden hyvinvointia ja terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Hankkeessa luodaan monialaisesti yhdessä kehittäen perheiden tarpeita vastaava ja yhteisöllisyyttä edistävä monitaiteisen musiikkitoiminnan malli, joka myös poikkeusoloissa vahvistaa omaishoitoperheiden voimavaroja, mielen hyvinvointia ja vähentää omaishoitajien kokemaa yksinäisyyttä. Hanke kehittää ja systemoi kuntien sekä alueellisten sote- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä terveyttä edistävän taidetoiminnan toteuttamiseksi.

Uusia säveliä etsimässä -hanke käynnistyi keväällä 2021 ja ensimmäiset omaishoitoperheiden ryhmätapaamiset alkoivat viime syksynä. Hankkeessa on syvennytty sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan yhteis- ja erityispiirteisiin omaishoitoperheiden hyvinvoinnin tukemisen näkökulmasta. Perheiden hyvinvointia edistävä monitaiteellinen toiminta nojaa kokonaisvaltaiseen ajatukseen luovasta toiminnasta, joka monissa muodoissaan vahvistaa elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja voimavaroja.

Mitä ryhmissä tehdään ja miten mukaan?

Valokuvat avasivat reittejä elämän tapahtumiin ja tarinoihin niiden takana muistisairauteen sairastuneiden omaishoitoperheryhmässä. Laulun tahdittamana tutustuttiin. Musiikin siivittämänä saattoi saada elämyksellisen hartiahieronnan niin omaishoitaja kuin hoidettavakin. Värein ja pensselein tuettiin kuvallista ilmaisua ja vahvistettiin motoriikkaa omaishoidettavien lasten ryhmässä. Yhdessä rytmikkäästi rummuttaen sai nauraa vatsa kippurassa ja oppia uutta. Kahvikupin äärellä tarinoitiin ja jaettiin kokemuksia.

Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja se sijoittuu ajalle 1.1.2021 – 30.10.2023. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Helsingin ja Vantaan kaupungit, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry, Omaishoitajaliitto ry, Muistiliitto ry, Helsingin muistiyhdistys ry, Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Gerometro, Resonaari, Leijonaemot ry, Kehitysvammatuki57 ry ja Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry.

Lisätietoa kevään ja syksyn 2022 ryhmistä: https://metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/uusia-savelia-etsimassa

Lue myös psykologi Eeva Tawastin kirjoittama artikkeli musiikin ja luovan toiminnan vaikutuksista mielen hyvinvointiin sekä aivoterveyteen: https://www.polli.fi/musiikki-hoitaa/

Lisätietoa hankkeesta:

Projektipäällikkö
Minna Lamppu
minna.lamppu@metropolia.fi

Projektituottaja
Laura Juvonen
laura.juvonen@metropolia.fi