Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä Etelä-Savoon

14.02.2018

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä eli Essotessa ovat sukat pyörineet ja aivot rullanneet syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana, kun Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutukset ovat olleet vauhdissa sen hoitohenkilöstölle ja esimiehille. Tavoitteena on saada Essoteen 100 – 120 kulttuurikummia kevään loppuun mennessä.  

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä tarjoaa arjen hoitotyöhön taiteen ja kulttuurin menetelmiä suoraan sovellettuna ja kokeiltuna omiin asukkaisiin ja asiakkaisiin. Tehdään pieniä kokeiluja, mistä kasvaakin suuria juttuja! Kynnys taiteen soveltamiseen työssä ja arjessa tehdään mahdollisimman kynnyksettömäksi.

Koulutus on osa pienehköä hanketta, joka puolestaan on osa laajempaa maakunnallista Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon hanketta. Sitä rahoittaa Taiteen edistämiskeskus Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihankerahoituksesta. Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -hankkeen päätoteuttaja on Essote ja sen kumppaneita ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin kaupungin kulttuuritoimi. Hankevastaavana toimii asumispalveluiden esimies Eija Piispa Mikkelin jaksohoito Kyyhkylästä. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu Essoten esimiehiä vammais- ja vanhuspalveluista sekä kehittämisyksiköstä. Hanke yhdistää vaivattomasti useita maakunnallisia strategisia tavoitteita, esimerkiksi elinikäisen oppimisen tavoitteita ja maakunnan strategiaa vuodeksi 2030 hyvinvoinnista ja monikulttuurisesta maakunnasta.

Kulttuurikummeja Essoten pilottiyksiköihin

Ilopillerit-hankkeen tavoitteena on saada Essoten pilottiyksiköihin kulttuurikummeja, joka levittävät kulttuurin ja taiteen avulla hoitotyön käytäntöjä pilottikohteissa ja myös muihin Essoten yksiköihin. Kulttuurikummi toimii ikään kuin lähettiläänä hoitohenkilöstön, asukkaiden ja taiteen ja kulttuurin tekijöiden välillä. Tavoitteena on saada hoitohenkilöstön ja asukkaiden omat ideat kukoistukseen ja käytäntöön sekä sen jälkeen levitykseen laajemmalti. Tavoitteena on myös, että koulutusten avulla käynnistetään varsinaiset pilotit jokaisessa neljässä yksikössä eli Mikkelin jaksohoito Kyyhkylässä, Päiväkeskus Kipinässä Mikkelissä ja palvelutaloissa Ruskahovissa Mäntyharjulla ja Vaarinsaaressa Ristiinassa.

Tässä yhteydessä kulttuurikummi tarkoittaa yksikön hoitohenkilöstöstä nimettyjä työntekijöitä, joiden tehtävänä on erityisesti käyttää luovia menetelmiä hoitotyössä yhdessä työtovereiden, luovien alojen ja kulttuurin ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Käytännössä pilottiyksiköissä jokainen hoitohenkilöstössä voi olla kulttuurikummina, jolla on lupa ja oikeus tehdä hoitotyötä luovilla tavoilla.

Helppoja, käytäntöön vaivatta sovellettavia harjoitteita

Koulutuskokonaisuudesta vastaa Etelä-Savon ELY-keskus, joka valitsee taiteilijat, kulttuurintuottajat ja muut asiantuntijat yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa kyselyjen vastausten perusteella. Tavoitteena on tuoda neljään koulutuspäivään kuhunkin vähintään yksi taiteenlaji tai -menetelmä, joka antaa eväitä kulttuurikummien käytännön hoitotyöhön ja menetelmien levitykseen.

Menetelmien nimet ovat muistokuva, lauantaitanssit, runopaja ja voimapaikka sekä bonuksena keho ja liike. Menetelmät ovat rakennetun ympäristön, arkkitehtuurin, prosessidraaman, kirjallisuuden, kuvataiteen sekä tanssin ja draaman sovelluksia. Pilotit käynnistyvät koulutuksilla, jotka kytkevät toiminnan neljän Essoten yksikön arkeen.


Pilottien avulla
halutaan

 • edistää kohderyhmän osallisuutta lisääviä toimintatapoja
 • lisätä hoitohenkilökunnan aktiivisuutta ja osaamista ja tuoda kulttuurisia toimintatapoja arjen työhön vammais- ja vanhusten palvelussa
 • lisätä henkilökunnan työotteeseen osallistavana keinona erilaisia kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä menetelmiä hyödyntäen asiakkaiden omia voimavaroja
 • antaa asiakkaille mahdollisuuden harrastaa kulttuuria ja niitä toimintoja, jotka ovat mahdollisesti olleet tärkeä osa elämää aikaisemmin, tai antaa heille mahdollisuuden aloittaa uusia harrastuksia
 • antaa elämyksiä ja elämänlaatua lisääviä kokemuksia.


Innostun tällaisista kuin tämä päivä oli

Tähän mennessä hoitohenkilökunta on päässyt osallistumaan kolmeen koulutukseen. Koulutukset ovat saaneet erinomaista palautetta: hoitohenkilöstö arvioi koulutukset asteikolla 1-5 numeroin 4,5 ja 3,8 sekä 4.2. Sisältöön jätettiin valitsematta varsinaiseksi pääasiaksi musiikkia, koska Etelä-Savossa toisessa hankkeessa se on yksinomaan päätaiteenlajina. Musiikkia kylläkin on  hyödynnetty koulutuksen sisällöissä monella tavalla.

Essoten neljää pilottiyksikköä sekä koko Essotea laajasti odottaa tänä keväänä vielä kolme mielenkiintoista koulutusta, ja vihoviimeisessä on tarkoitus tehdä Mikkelin teatterin teatterikuraattorin Jimmy Asikaisen ja Mikkelin poikateatterin ryhmän kanssa yhteinen Ilopilleri-tanssi ja tyhy-muuvi. Nämä tiivistävät koulutuksen kokonaisuutta siihen, mikä on Ilopillereiden tarkoitus: antaa voimia omaan jaksamiseen ja tuottaa hyvää mieltä ja iloa asiakkaalle ja esimerkiksi hoitoyksikössä asuvalle. Meillä on hauska mielessä, mutta hyöty tavoitteena.


Voimaannuin itse runoista ja itsessäni aukesi jotain

Ilopillerit eivät jää pölyttymään ainutkertaiseksi kokeiluksi, vaan tavoitteena on tehdä koulutuksesta jo tehdyn tuotekuvauksen avulla säännöllisesti toistuva ja muovautuva tapa oppia omaan työhön uutta. Essoten muihin yksiköihin levittäminen on jo alkanut, jonka jälkeen  Ilopilleri-sanoman levittämistä jatketaan myös Essoten yksiköiden ulkopuolelle.

Lopuksi muutama kommentti ja palaute pidetyistä koulutuksista, joilla on käynnistetty kokeilut, jotka ovat käytännössä jo Essoten pilottiyksiköissä ihan arkipäivää:

   • Helposti toteutettava idea ilman suurta ennakkosuunnittelua, hyvä keskustelun avaus.
   • Tuli hyvä mieli, koska asukkaat lähtivät mielellään työskentelemään kuvien perusteella.
   • Hyvää asiaa, tätä lisää enemmän alueelle.
   • Tästä pidin erityisesti: asukkaiden kohtaamisesta, vuosien ideoiden vahvistamisesta.
   • Lisää näitä.
   • Innostun tällaisista kuin tämä päivä oli.
   • Rento ja selkeä esitystapa.
   • Helppoja, käytäntöön vaivatta sovellettavia harjoitteita.
   • Oli ilo huomata, kuinka runot voivat toimia keskustelun avaajana
   • Voimaannuin itse runoista ja itsessäni aukesi jotain.
     

Teksti, kuvat ja videohaastattelu sekä yhteyshenkilö ELYssä

Johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY,
tuija.toivakainen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 220


Hankkeen yhteyshenkilö

Asumispalveluiden esimies Eija Piispa, Mikkelin jaksohoito Kyyhkylä, Essote
eija.piispa@essote.fi, p. 044 794 4501

Linkit

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä -koulutuksen sivut: https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2km/12ijkk

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote: www.essote.fi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: www.ely-keskus.fi/etela-savo

Mikkelin kaupunki: www.mikkeli.fi

Hyvä työelämä -sivusto Etelä-Savossa: http://hyvatyoelama.fi/etelasavo

 • Facebook: Hyvä Työelämä Etelä-Savossa
 • Twitter:@hyvatyoelamaES
 • YouTube: hyvä työelämä
 • Instagram: hyvä työelämä

Marja-Liisa Mankan haastattelu työhyvinvoinnin merkityksestä ja sen määrittämisestä: https://www.youtube.com/watch?v=JhAnKJNXkGE

Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja nuorisotakuun strategiset tavoitteet 2017 – 2022: https://peda.net/hankkeet/eejn/eojnt22e

Etelä-Savon maakuntastrategia 2030: http://www.esavo.fi/maakuntastrategia