Kirjastosta juuret elämään -hanke kohtaa vankeja kulttuurin keinoin

01.08.2017

Kirjastot ovat kuntien käytetyimpiä kulttuuripalveluja. Perinteisen kirjastotoiminnan kuten kokoelmatyön ja lainaustoimintojen lisäksi kirjastot ovat yhä enemmän myös monipuolista tapahtumatoimintaa ja erilaisia ajanviettomahdollisuuksia tarjoavia tiloja. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan voi hyödyntää kirjaston tarjoamia tiloja, ja huolimatta kirjastojen korkeasta käyttöasteesta on myös niitä, jotka eivät ole vielä löytäneet kirjaston palveluja. Turun kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on mm. vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kirjaston keskeisiin painopistealueisiin kuuluvat saavutettavuus, sivistyksen vaaliminen ja ilon tuottaminen. Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto tukee maakunnan kirjastopalveluja ja edistää niiden uudistumista.

Kirjastosta juuret elämään -hankkeella (2012–2017) toteutetaan näitä arvoja ja tuodaan niiden avulla kohderyhmille uudenlaisia mahdollisuuksia löytää kiinnekohtia elämälleen. Hanketta rahoittavat Rikosseuraamuslaitos sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Kirjastosta juuret elämään -hankkeen kohderyhmänä ovat vangit, joille tuodaan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen avulla uudenlaista sisältöä elämään, tarjotaan mahdollisuus oman luovuuden löytämiseen ja toteuttamiseen sekä tunteiden ilmaisuun. Avovankiloissa ja kotiutumisvaiheessa oleville vangeille tuodaan välineitä arjessa selviytymiseen opastamalla verkkopalvelujen ja kirjaston tarjonnan käytössä ja hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että vanki osaa käyttää erilaisia yhteiskunnan tarjoamia palveluja vapautumisensa jälkeen ja tietää, mistä niiden käyttämiseen löytyy apua. Myös vankiloiden henkilökunnan sitouttaminen toimintaan on ollut hankkeen keskeinen tavoite.

Hankkeessa toteutettu toiminta

Vangeille on tarjottu perinteisiä kirjaston lainauspalveluja, tiedonhaun opastusta, lukupiirejä ja aineiston esittelyjä. Heille on järjestetty kirjailijoiden, näyttelijöiden ja muusikkojen kanssa yhteistyössä erilaisia tapahtumia kuten runopajoja, mediakasvatusta, kirjailijavierailuita, sarjakuvapajoja sekä bändikeikkoja.

Vangit ovat muun muassa lukeneet videolle iltasatuja lapsilleen sekä opetelleet videotyöpajassa trailerin tekoa, valokuvien ottamista ja muokkaamista. Käyrän ja Huittisten vankilasta on vieraillut vankiryhmiä Turun pääkirjastossa sekä taidenäyttelyssä ja museossa. Käyrän vankilasta on osallistunut ryhmä myös Turun kirjamessuille. Turun pääkirjastossa on ollut kaksi kertaa näyttely vankien tekemistä töistä. Portti vapauteen -lehdessä on julkaistu vankien kirja-arvosteluita, kirjavinkkejä ja Portti vapauteen -verkkosivuilla vangin runoja.

Hanke on toteutettu yhteistyössä Porin kaupunginkirjaston – Satakunnan maakuntakirjaston, Vaski-kirjastojen, Auran kunnankirjaston, Köyliön kunnankirjaston sekä Huittisten kaupunginkirjaston kanssa. Mukana on myös taiteilijoita ja kulttuurilaitoksia sekä Kriminaalitukisäätiö.

Hankkeeseen ovat osallistuneet Etelä- ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalueella sijaitsevat vankilat: Käyrän avovankila, Kylmäkosken vankila, Jokelan vankila, Satakunnan vankila (Huittinen ja Köyliö), Turun Saramäen vankila, Hämeenlinnan vankila, Riihimäen vankila ja Vaasan vankila.

Toiminnan vaikutuksia

Hankkeessa järjestettyihin tapahtumiin on osallistunut yli 2000 vankia. Yhteistyö vankilakirjastojen kanssa on sujunut hyvin. Hankkeen projektisuunnittelija on opastanut muun muassa kirjastoaineiston poistojen teossa ja uuden aineiston hankinnassa. Vankilakirjastojen yleisilmeen kohentuminen ja aineiston uudistaminen ovat nostaneet lainalukuja. Tiedonhaun opetus/tiedonhaun ajokortti on laajentunut projektin edetessä vankien toiveesta kolmiosaisesta neliosaiseksi.

Hankkeen aikana kirjasto on tullut läheisemmäksi kohderyhmille, joita ei olisi muuten tavoitettu. Kynnys tulla kirjastoon on madaltunut. Kirjasto ja sen monipuoliset palvelut ovat tulleet tutuksi kohderyhmille, jotka eivät toistaiseksi pääse fyysisesti kirjastoon. Hankkeessa kokeillun toiminnan on tarkoitus vakiintua valtakunnallisesti osaksi kirjastojen omaa toimintaa.

Lisätietoa:

Sanna Hernelahti
palvelupäällikkö
Turun kaupunginkirjasto
www.turku.fi/kirjasto
p. 044 9072 833
sanna.hernelahti@turku.fi

YLE:n uutinen 20.3.2017: Vangit lukevat lapsilleen satuja videon välityksellä – “Tämä tuo yhteyden lapseen, vaikka olen vankilassa”

Hankkeen esittely Yleisten kirjastojen hankerekisterissä

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *