Kulttuurilla osallisuutta mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Kouvolassa

28.08.2019

Parik-säätiön Kulttuurilla osallisuutta -hankkeessa (1.4.2019 – 31.12.2021) tarjotaan avoimia ja maksuttomia taide- ja kulttuurityöpajoja aikuisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin kohdata ja tulla kohdatuksi, edistää osallisuutta ja tukea sosiaalisten taitojen vahvistumista. Tarkoituksena on helpottaa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pääsyä taide- ja kulttuuritoiminnan pariin. Lisäksi haluamme tuoda kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi työpajoihin osallistuvien arkea.

Tavoitteena on myös poistaa stigmaa ja ennakkoluuloja, jotka kohdistuvat mielenterveys- ja päihdekuntoutujiin. Hankkeessa hyödynnetään työparityöskentelyä niin, että työpajojen ohjauksessa on mukana koulutettu vapaaehtoinen yhdessä taiteen ammattilaisen kanssa.

Monipuolista yhteistyötä Kouvolan alueella

Hankkeessa tehdään yhteistyötä useiden Kouvolan alueen toimijoiden kanssa, jotta mahdollisimman moni kohderyhmään kuuluva pääsisi nauttimaan taiteesta ja kulttuurista. Kohderyhmän tavoittamiseksi hanketta on esitelty useille toimijoille. Yhteistyöverkostoon kuuluvat muun muassa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelut, Te-palvelut ja Kouvolan alueen mielenterveysseurat sekä muita kolmannen sektorin toimijoita.

Hankkeessa toteutettavia työpajoja ohjaa aina taide- ja kulttuurialan ammattilainen. Kaiken kaikkiaan hanke tulee työllistämään toistakymmentä taiteen ja kulttuurin ammattilaista. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti Kouvolan alueen muita taide- ja kulttuuritoimijoita, kuten alueen museoita, taidegallerioita ja teattereita.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeen osallistujille avoin toiminta alkoi 20.8.2019. Vitostalon Vire-illalla. Vire-illat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Iltojen toiminta-ajatuksena on tarjota hetki yhdessäoloa ja mielekästä tekemistä arki-iltana. Illoissa vahvistetaan vaihtuvien teemojen avulla positiivista mielenterveyttä ja tiedotetaan hankkeen toiminnasta sekä otetaan vastaan toiveita taidetyöpajojen sisällöistä. Tällaista hyvinvointia tukevaa kaikille avointa toimintaa ei tällä hetkellä ole Kouvolan keskusta-alueella. Näin pyritään saavuttamaan myös niitä asiakkaita, jotka eivät syystä tai toisesta ole minkään palveluiden piirissä.

Hanke sisältää kaiken kaikkiaan viisi eri taidekokonaisuutta, jotka sisältävät useamman työpajan. Ensimmäinen, teatteri- ja draamakokonaisuus käynnistyy neljän tunnin työpajalla 31.8.2019. Työpajassa tehdään matalan kynnyksen harjoitteita, joiden kautta harjoitellaan muun muassa heittäytymistä ja ideoiden hyväksymistä. Työpajoihin osallistuvilla on vapaus osallistua itselle sopivalla tavalla ja vaikuttaa työpajojen sisältöihin. Taidetyöpajojen vastaanotto on ollut positiivinen, sillä ilmoittautumisia on tullut ilahduttavan paljon. Muiden taidekokonaisuuksien aiheina ovat kirjallisuus, kuvataide ja valokuva, musiikki ja tanssi sekä liikkuva kuva.

Hankkeen aikana pyritään etsimään niin Parik-säätiölle kuin Kouvolan alueen muille toimijoille uusia toimintamalleja sekä lisätä ja ottaa käyttöön kulttuurihyvinvoinnin osaamista. Näin taidetta ja kulttuuria voitaisiin yhä enemmän käyttää hyvinvoinnin edistäjänä. Lisäksi toivomme, että vapaaehtoiset löytäisivät taide- ja kulttuuritoiminnasta uudenlaisen tavan toteuttaa vapaaehtoistyötä. Omalta osaltamme pyrimme herättelemään alueen taiteilijoissa ja kulttuuritoimijoissa ajatusta siitä, kuinka omaa osaamista voisi hyödyntää esimerkiksi sote-sektorilla.

Mikä on Parik-säätiö?

Parik-säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää sosiaalisena palveluna tuotannollista ja sosiaalihuollollista työtoimintaa nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja muille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille. Parik-säätiön toiminta käynnistyi 17.1.2001, perustajinaan Kouvolan kaupunki, Kuusankosken kaupunki, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä, Hengitysliitto Heli ry, Kouvolan Seudun invalidit ry, Kuusankosken invalidit ry ja Pohjois-Kymen Mielenterveysyhdistys Pohjatuuli ry.

Lisätietoa:

Kia Ojanen
projektityöntekijä
p. 040 180 3285
Kia.ojanen@parik.fi

ja

Tuija Kivikko
projektityöntekijä
p. 040 180 3225
Tuija.kivikko@parik.fi

Hankkeen verkkosivu Parik-säätiön sivuilla

Hankkeen Facebook-sivu, käy tykkäämässä!

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *