Muistopeli ikäihmisten ja muistisairaiden hyvinvointia tukemassa

27.03.2018

 

Muistopeli on Varsinais-Suomessa toimivan Kirjan talon kehittämä yhteisötaiteellinen työkalu, joka kootaan jonkin paikan tai henkilön elämästä kerrottujen tarinoiden, kuvien tai esineiden pohjalta.  Muistopeliä on pilotoitu Turussa Runosmäen ja Pansion kaupunginosissa vuonna 2017. Vuoden 2018 aikana Kirjan talo kehittää Muistopelistä versiot ikääntyneiden hoivayksikköön sekä kotona asuvien muistisairautta sairastavien tueksi. Yhteistyökumppanina on Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen ylläpitämä Kotikunnas -hoiva-asumisyksikkö.

Muistipelissä tarinoiden välittäjinä toimivat ihmiset, joiden muistot ja kokemukset paikasta muuttuvat yhteiseksi kertomukseksi. Muistopeli on ”perinteinen” muistipeli, jossa pareina ovat kuva paikasta tai esineestä ja siihen liittyvä tarina. Tarinat kerätään yhteisöllisissä muistelutuokioissa. Projektin vastuutaiteilijat työstävät kertomusten pohjalta pieniä, fragmentaarisia tarinoita sekä tarinoihin yhdistettävän valokuvasarjan. Pelistä painetaan korttipakka, jonka ääressä yhteiset pelihetket jatkuvat toivottavasti pitkään ja virittävät uusia tarinankerrontahetkiä sen inspiroimana.

Muistopelin tavoitteet hoiva- ja kotiympäristöissä

Muistopelin materiaalina ovat asukkaiden Kotikunnaaseen liittyvät muistot ja kuvat. Pelin tarkoitus on kohottaa asumisyksikköelämän arvokkuutta ja vahvistaa Kotikunnaan identiteettiä. Peli toimii myös tutustumisen välineenä uusille asukkaille. Projektissa kehitetään myös kotona-asuville muistisairaille oma Muistopeli. Kysymyksessä on henkilökohtaisen Muistopelin laatiminen kotona asumisen tueksi.

Muistopelissä viritetään muistoja, mutta kohtaamisen kautta myös luodaan niitä lisää. Tämä on kollektiivinen muistutus siitä, että elämä ei ole ohi, vaan se on täällä, tänäänkin. Muistopeli voi toimia apuna keskustelunavauksissa ja on yhteisöpedagoginen työväline. Se tarjoaa uusille asukkaille toiminnallisen tavan tutustua ihmisiin ja paikkaan – uuteen kotiin. Muistopelien kautta saadaan hoiva-asumisyksiköiden asukkaiden ääni kuuluviin.

Muistopeliin upotetut kysymykset ja toiminnalliset tehtävät mahdollistavat uudenlaisia yhdessäolontapoja. Näiden kautta peli on joka kerta pelaajilleen uusi ja ajankohtainen, vaikka sitä olisi pelannut aikaisemminkin. Pelillisyys luo tutun ja turvallisen rakenteen kohtaamiselle vaikeidenkin asioiden äärellä. Itselle tärkeiden ja henkilökohtaisten asioiden jakaminen voi lisätä koettua hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tai elämänhallinnan tunnetta. Pelaamisen ohella, sairauden edetessä, voidaan peliä käyttää kuvakirjamaisesti – valokuvia katselleen ja tekstejä lukien.

Yksilölle tarjoamansa tuen lisäksi Muistopeli on työkalu henkilökunnalle sekä muistisairaan henkilön läheisille.  Pienen pelikohtaamisen avulla luodaan mahdollisuus henkilökohtaisemman hoitosuhteen luomiseen. Muistopeli on helppo ja matalan kynnyksen tapa virikkeelliseen yhdessäoloon arjen keskellä. Tämän lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi yhteisiä Muistopeli-iltamia palvelutalon asukkaiden kesken. Yhteiset pelihetket läheisten kanssa ovat toiminnallinen apu kohtaamiseen ja keskusteluun esim. osallistujan ja lapsenlapsen välisen pelituokion muodossa.

Muistopelin kehittämistä tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Taiteen edistämiskeskus. Muistopeliä toteuttaa ja hallinnoi Kirjan talo. Vastuutaiteilijoina toimivat teatteriohjaaja ja -pedagogi Venla Luoma, teatteri-ilmaisun ohjaaja Maiju Tainio, sanataiteilija ja kirjallisuusterapeutti Eevastiina Kinnunen sekä valokuvaaja-graafikko Jussi Virkkumaa.

Lisätietoja:
Petri Tähtinen, toiminnnanjohtaja
kirjantalo@gmail.com
p. 044 552 7737
Kirjan talon verkkosivut
Kirjan talo Facebookissa