OHO-taide -hanke synnyttää yhteistyötä hoitolaitosten ja taideoppilaitosten välillä

25.01.2019
Maalausta hoivakodissa. Kuva: Andréa Vannucchi.

Taiteen hyvinvointivaikutuksista puhutaan paljon ja useissa hoito- ja hoivalaitoksissa, kuten sairaaloissa ja vanhainkodeissa järjestetään jonkinlaista taidetoimintaa. Varsinais-Suomen alueen hoitolaitoksissa taidetoiminta on ollut erittäin aktiivista. Kuitenkin taidetoiminta on monesti hankekohtaista, jonka vuoksi se lakkaa valitettavan usein silloin, kun hankerahoitus loppuu. Vaikka kiinnostusta hoitolaitoksissa järjestettävään jatkuvaan taidetoimintaan olisi, voi sopivien yhteistyökumppanien ja rahoituksen löytäminen olla haastavaa.

Suomen Kulttuurirahasto Varsinais-Suomen rahasto aloitti loppukesällä 2018 hankkeen, jonka tarkoitus on edistää yhteistyön mahdollisuuksia taideoppilaitosten ja hoitolaitosten välillä. Hankkeeseen valittiin kaksi pilottiryhmää Varsinais-Suomen alueelta.

Pilottiryhmiin kuuluvat Salon kansalaisopisto sekä Vakka-Suomen musiikkiopisto. Molemmat tahot ovat luoneet omanlaisensa yhteistyömallit, joiden tarkoitus on hyödyttää niin oppilaitosta ja sen oppilaita kuin tarjota hoitolaitosten asiakkaille ja henkilökunnalle hyvinvointia edistäviä laadukkaita taide-elämyksiä. Tavoitteena on ollut luoda ruohonjuuritason yhteistyömallit, jotka tulevat elämään oppilaitoksien ja hoitolaitoksien arjessa hankkeen päätyttyä.

Kuvataidetta salolaisessa hoivatyössä

Salossa koulutuspilotti toteutettiin kahden kurssin muodossa. Syksyllä 2018 järjestettiin Kuvataidetta hoivatyössä -kurssi, jossa ryhmä Salon ammattiopiston aikuislähihoitajaopiskelijoita pääsi tekemään ja kokemaan yhteisöllistä maalausta Salon kansalaisopiston tuntiopettaja Tea Tikan ohjauksessa.

Opiskelijat toteuttivat ohjatusti yhteisötaiteellisen maalausprojektin kahdessa salolaisessa vanhuspalveluiden hoivayksikössä. Tea Tikka tutustutti ryhmän ensin kuvataiteen käytön monenlaisiin mahdollisuuksiin hoivatyössä. Ryhmä suunnitteli ja toteutti suuren maisemamaalauksen yhdessä hoivakodin asukkaiden kanssa. Tutustuminen aiheeseen aloitettiin pienimuotoisella akvarellin maalaamisella ja tarinoimisella. Maalattiin vanhuksille tuttua maisemaa ja räsymattoa. Muisteltiin menneitä ja puheltiin nykyisestä.

Seuraavalla tapaamisella vaihdettiin tekniikka ja maalauksen koko isompaan. Osa asukkaista nautiskeli katselemisesta ja yhdessäolosta, joku otti itsekin pensselin käteensä. Yhdessä maalattuja suuria maisemamaalauksia käytetään keväällä pilotin seuraavassa vaiheessa hoivakodeissa kiertävän valokuvausstudion taustoina.

Maalausta ja tarinointia hoivakodissa. Kuva Andréa Vannucchi.

Keväällä 2019 järjestetään pilotin toinen osuus, Studiovalokuva hoivatyössä -kurssi, jolle odotetaan ilmoittautuvan innokas henkilökuvaukseen suuntautunut valokuvaharrastajien joukko. Tätä osuutta opettaa Salon kansalaisopiston tuntiopettaja ja kuvataiteilija (AMK) Andréa Vannucchi.

Kurssilla toteutetaan yhteisötaiteellinen kiertävä valokuvastudio vanhuspalveluiden hoivayksikössä. Vannucchi perehdyttää valokuvauksen opiskelijat kuvataiteen käytön mahdollisuuksiin hoivatyössä ja ohjaa oikean asenteen, työtahdin ja menettelytapojen löytymiseen, kun henkilökuvauksen kohteena ovat vanhukset ja mm. muistisairaat ihmiset. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa liikkuvan henkilökuvastudion, jossa kuvataan hoivakodin asukkaita yhdessä omaistensa kanssa.

Koko pilotti huipentuu salolaisissa hoivayksiköissä järjestettäviin Studiovalokuva-päiviin, jolloin asukkaiden omaiset saavat tulla kuvattaviksi yhdessä oman rakkaansa kanssa. Kurssin valokuvauksen opiskelijat järjestelevät kuvaukset ja kuvaavat Vannucchin ohjauksessa. Henkilökuvan taustaksi voi vanhanajan tyyliin valita mieleisensä, yhdessä tehdyn maisemamaalauksen. Aikuislähihoitajaopiskelijat pääsevät Studiovalokuva-päivinä osallistumaan omaisten neuvonnassa, lasten viihdyttämisessä ja asukkaiden avustamisessa. Asukkaille ja heidän omaisilleen varataan oma kuvausaika, ja kuvauksen päätteeksi he saavat yhden värivedoksen sekä digitaalisen tiedoston, josta voivat teettää tai tulostaa lisää kuvia. Kuvaus ei maksa kuvattaville mitään.

Koekuvattu pariskunta yhdessä toteutetun taustamaalauksen edessä. Kuva Andréa Vannucchi.

Molemmat koulutuspilotissa toimivat tuntiopettajat ovat kokeneita yhteisötaiteen tekijöitä sekä oman taiteenalansa ammattilaisia. Kansalaisopiston lisäksi he työskentelevät syksystä 2018 kevääseen 2019 Salon vanhuspalveluissa yhteisötaiteilijoina.

Toivomme pilotista kokemusta, jonka pohjalta Salon kansalaisopistossa voidaan kehittää yhteisötaiteen opetusta opiskelijoille kiinnostavaksi sekä syventää toiminnallista yhteistyötä Salon vanhuspalveluiden ja Salon Ammattiopiston kanssa.

 

Musiikkihetkiä Vakka-Suomen alueen palvelukodeissa

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, jotka Opetushallitus uudisti syksyllä 2017, kiinnitetään huomiota taiteen perusopetuksen oppilaitosten oppimisympäristöjen, työtapojen ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Oppimisympäristöjen osalta huomio kiinnittyy oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvan osaamisen kartuttamiseen. Työtavoissa tärkeänä osa-alueena on oppilaiden esittämistottumuksen ja -taidon kehittäminen. Taiteen perusopetuksen oppilaitosten toimintakulttuuri kehittyy, kun vakiintuneita käytäntöjä ja toimintatapoja päivitetään.

 

Vakka-Suomen musiikkiopisto lähti rakentamaan ruohonjuuritason toimintamallia, jonka avulla musiikki saadaan osaksi sairaaloiden ja muiden hoito- ja hoivalaitosten normaalia toimintaa ja arjen hoitotyötä oppilaitosyhteistyön avulla. Yhteiskumppaneina mukana olivat Laitilan Terveyskoti, Taivassalon Ankkuri ja Uudenkaupungin Merituulikoti. Vakka-Suomen musiikkiopiston kolme opettajaa ottivat asiakseen yhteistyön käynnistämisen.

Laitilan terveyskodin kanssa musiikkiopisto oppilaat, kuorot, yhtyeet, vanhemmat ja opettajat esiintyvät kukin vuorollaan joka arki-ilta kello 18.00. Jokainen esitys kesti vähintään 5 minuuttia. Esiintyjät ilmoittautuvat sähköiseen järjestelmään, josta viikoittain ilmoitettiin Terveyskodille seuraavan viikon esiintyjät. Esiintyjät pitivät itse huolen, että olivat ajoissa paikalla ja lisäksi juonsivat itse tapahtuman. Esiintymässä oli eri-ikäisiä ja -tasoisia opiskelijoita. Iltasoittojen lisäksi Terveyskodin asukkailta kerättiin lempilaululistaa, jotka muodostivat yhteislauluillan ohjelman. Oppilaat harjoittelivat kappaleet ja toimivat yhteislauluillan säestäjinä.

Uudenkaupungin Merituulikodissa syyskauden aikana 6 matinea-tyyppistä tilaisuutta, jossa oppilaitoksen useampia oppilaita oli esiintymässä. Tavoitteena oli esiintymistaitojen kartuttamisen lisäksi kohteliaisuuden ja käytöstapojen opettaminen.

Kolmas toimintamalli tapahtui Taivassalon palvelukeskus Poijussa, johon vietiin oppilaiden soittotunnit. Soittotunteja kokeiltiin kolmen viikon ajan palvelukeskuksen eri osastoilla.

Hankkeen kaikki kokeilumallit onnistuivat hyvin. Kaikki tukivat musiikkiopiston uudistetun opetussuunnitelman toteutumista. Näistä kokeiluista Iltasoitot onnistuivat parhaiten. Pienestä ideasta tuli suuri. Kaikki mallit vaativat tuotantotyötä ja taiteellista panostusta. Kaiken kaikkiaan kokeilut olivat positiivisia monella tasolla. Laitilan Terveyskodin ja Uudenkaupungin Merituulikodin kanssa kehitetyt toimintamallit saivat jatkoa kevätlukukaudeksi 2019. Laitilan Terveyskodin kanssa jatketaan kevätkaudella edelleen Iltasoittoja ja Uudenkaupungin Merituulikodissa myöhemmin keväällä oppilaiden matineoita. Erilaisia toimintamalleja halutaan edelleen kehittää ja pitää yhteistoiminta mahdollisimman joustavana. Tavoitteena on edetä toiminnassa kausi kerrallaan ja miettiä ajoittain yhdessä, millaisella konseptilla edetään, jotta kaikki osapuolet saavat äänensä kuuluviin.

Kirjoittajat:
Miia Heikkilä, koordinaattori,
Jaana Saario, kuvataideaineiden suunnittelijaopettaja, Salon kansalaisopisto &
Jussi Kauranen, rehtori, Vakka-Suomen musiikkiopisto

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *