Sata omenapuuta – moninuorinen Suomi -hanke keskittyy kotoutumiseen

22.11.2017

Vuoden 2016 alussa käynnistynyt Sata omenapuuta -hanke keskittyy kehittämään kolmansien maiden pakolaisnuorten kotoutumista ja osallisuutta sekä pyrkii tukemaan kahdensuuntaista integraatiota käyttäen liikunnan, kulttuurin ja yhteiskuntavaikuttamisen keinoja. Hankkeessa kehitetään koulutuksen, työyhteisövalmennuksen ja asiantuntijatyöskentelyn avulla kuntien sekä järjestöjen ammattilaisten osaamista kulttuurisensitiivisillä osa-alueilla.

Hankkeessa kerätään tutkimuksen avulla tietoa 1) kotouttamisvaiheessa olevien nuorten tuen tarpeesta ja kahdensuuntaisesta vuorovaikutuksesta kantaväestön kanssa, 2) asiantuntijoilta kuntien kotouttamisen tilasta sekä 3) dokumentoidaan hankkeessa tehtävää kehittämistyötä ja suunnataan asiantuntijaverkoston työskentelyä haastekohtiin.

Hankkeen toiminta-aika on 1/2016-3/2018 ja sen toiminta-alueena ovat Turku, Raisio ja Uusikaupunki. Hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmää ovat kolmansien maiden pakolaistaustaiset nuoret (n. 12–25-vuotiaat), jotka ovat kuntien kotouttamistoimien piirissä, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ilman huoltajaa alaikäisinä tulleet, naiset ja syrjäytymisvaarassa olevat.

Tulokset ja tuotokset

Hanke on sisältänyt muun muassa Valmo-luokkien (perusopetukseen valmistava opetus) kanssa tehtyä yhteistyötä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen sekä demokratiakasvatustyöpajoja. Urheilupuolella on tuotettu juoksukouluja, pallokouluja ja kahdensuuntaista integraatiota liikunnan keinoin. Hankkeessa järjestettiin yhdessä nuorten kanssa toukokuussa 2017 Moninuorinen Suomi 2017 -tapahtuma. Tavoitteena on mahdollistaa kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä luontevaa, kahdensuuntaista vuorovaikutusta.

Hankkeen kehittämistoimet toteutetaan yhdessä varsinaissuomalaisten kuntien (Turku, Raisio ja Uusikaupunki) järjestöjen kanssa. Tällä vahvistetaan tulosten siirtymistä ja juurtumista käyttöön hankkeen jälkeen. Hankkeessa järjestettävien koulutusten kuten työyhteisövalmennuksen, koulutuspäivien ja seminaarin avulla nykyisten ja tulevien sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikuntatoimien ammattilaisten kulttuurisensitiivinen osaaminen kehittyy. Eri alojen ammattilaiset pystyvät aiempaa paremmin ottamaan huomioon eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret omassa työssään.

Menetelmäopas ja tutkimus

Hankkeen kehittämistoimista on koostettu menetelmäopas Sata omenapuuta: Hyvät käytännöt kotoutumiseen (HUMAK). Opas on suunnattu eri alojen työntekijöille antamaan ideoita ja näkökulmia maahanmuuttajanuorten parissa tehtävään työhön. Oppaassa kuvatut sisällöt rakentuvat työntekijöiden asiantuntijuuden vahvistamisen ja nuorten kotoutumisen tukemisen teemoista. Oppaassa esitellään hyviä käytäntöjä nuorten kohtaamiseen, työprosessien kehittämiseen, aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen liittyen. Menetelmäopas on hyväksytty 17.11.2017 osaksi Kotouttamisen osaamiskeskuksen Hyviä käytäntöjä Varhaisen tuen palvelut -teeman alle.

Maahanmuuttajanuorten ja kantaväestön nuorten kaverisuhteista tehdystä tutkimuksesta julkaistaan erillinen tutkimusjulkaisu, jonka toteuttamisesta vastaa Siirtolaisinstituutti.

Hankkeen kumppanit:

Turun ammattikorkeakoulu Oy (Koordinaattori)
Siirtolaisuusinstituutti
Turun yliopisto/Brahea-keskus
Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Uudenkaupungin Urheilijat-Korihait ry
Turun kaupunki
Uusikaupunki
Turun Globaalinuoret ry

Hanketta rahoittaa sisäministeriön koordinoima Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (EUSA-rahasto). Hankkeen kokonaisrahoitus on 452 997,20 €.

Lisätietoja: http://www.sataomenapuuta.fi/
Linkki Sata omenapuuta -menetelmäoppaaseen: http://www.theseus.fi/handle/10024/134125
Kotouttamisen osaamiskeskus: http://kotouttaminen.fi/osaamiskeskus 

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *