Tänään kotona -hanke kehittää digitaalisia kulttuuripalveluita ikääntyneille

01.10.2018

Helsinki, Tampere ja Vaasa ovat käynnistäneet syksyllä 2018 yhteisen Tänään kotona -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 112 000 euron erityisavustuksen.

Tutkimustiedon mukaan yli 80-vuotiaat suomalaiset ovat erityisen heikossa asemassa taide- ja kulttuuri-palveluiden saatavuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Kiinnostusta kulttuuriin vielä olisi, mutta erityisesti heikentyvä terveys, liikkumisen esteet, taloudellinen tilanne sekä seuran puute aiheuttavat sen, että yli 80-vuotiaat jäävät sivuun kulttuuripalveluista. Hankkeen taustalla on havainto siitä, että nykyinen kulttuuripolitiikka ei huomioi kotona asuvien hyvin iäkkäiden suomalaisten kulttuuriosallisuutta.

Kuvapuhelimella kulttuuripalveluita kotiin?

Tänään kotona -hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan. Etälaitteet ovat tablettitietokoneita, joita kutsutaan vanhuspalveluiden piirissä ”kuvapuhelimiksi”. Nämä digitaalisen etähoidon väylät ovat jo käytettävissä, mutta niitä ei ole juurikaan hyödynnetty kulttuuripalveluissa.

Tänään kotona -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kotona asuvien iäkkäiden kulttuurisia oikeuksia ja osallisuutta kehittämällä uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne ikääntyneet, joiden liikkuminen ulos kodista on rajoittanutta ja jotka hyötyvät kotiin tai sen lähelle vietävistä palveluista.

Hankkeen toteuttajat

Tänään kotona -hanketta luotsataan Helsingissä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla, Tampereella vastuussa on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja Vaasassa hanketta vetää Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Helsinki vastaa hankkeen hallinnoinnista.

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunginorkesteri, Helsingin taidemuseo HAM, Helsingin kaupunginmuseo, Palvelukeskus Helsinki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen avo- ja asumispalvelut, Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimi sekä taide- ja kulttuurisektorin yksityisen toimijat.

Tarjouskilpailu Helsingin osahankkeessa 17.10.–16.11.2018

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla käynnissä oleva Tänään kotona -hanke etsii taide- ja kulttuurialan toimijoita toteuttamaan kulttuurisen vanhustyön sisältöjä kotona asuville ikääntyneille. Tutustu tarjouspyyntöön: Tänään kotona tarjouskilpailu 2018.

Lisätietoja:

Outi Sivonen, projektipäällikkö
040 5227027
outi.sivonen@hel.fi
Helsingin kaupunki

Tarja Järvinen, koordinaattori
050 309 4464
tarja.jarvinen@tampere.fi
Tampereen kaupunki

Sanna Keskikuru, palveluvastaava
040 536 9024
sanna.keskikuru@vaasa.fi
Vaasan kaupunki