Vaalitavoitteita ja yhteistyötä - Taikusydän-uutiskirje 2/2023

27.02.2023
Kuva: Adobe Stock.

 

Uutiskirjeen pääkirjoitus:

Eduskuntavaaleissa 2.4. ja vaaleja seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään merkittäviä päätöksiä liittyen kulttuurin asemaan yhteiskunnassamme sekä kulttuurin tekijöiden resursseihin ja toimintamahdollisuuksiin tulevien neljän vuoden aikana. Kulttuurihyvinvointi on vahvistanut viime vuosina rooliaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mutta silti etenkin alan rahoitusrakenteet ovat kehittymättömät.

On tärkeää, että kulttuuri huomioidaan seuraavan hallituskauden kehittämisohjelmissa ja hankkeissa myös muiden ministeriöiden kuin OKM:n hallinnonalalla. Hyviä esimerkkejä tästä ovat olleet Ikäohjelma, Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, Suomen kestävän kasvun ohjelman Kansallinen hyte-palvelukonsepti, harrastamisen Suomen malli sekä harvaan asuttujen alueiden HAMA-kulttuurirahoitus. Edelleen tarvitaan yhteistyörakenteita, kulttuurilähetteen ja kulttuuripassi-käytäntöjen edistämistä kansallisella tasolla sekä panostuksia taiteeseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Myös taideterapioiden asemaa tulee selkiyttää ja lisätä niiden käyttöä osana hoitoa ja kuntoutusta.

Näiden toimenpiteiden toteuttaminen ei vaadi jättimäisiä satsauksia, mutta niiden konkreettiset vaikutukset suomalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen ja turvallisuuteen voivat olla merkittäviä. Mene siis mukaan oman alueesi vaalikeskusteluihin, kysy ehdokkailta kulttuurista ja käytä äänesi kulttuurin ja hyvinvoinnin hyväksi!

Anna-Mari Rosenlöf

Lue uutiskirje.