Etelä-Savo

AJANKOHTAISTA:  Etelä-Savon Taikusydän-alueverkostotapaaminen Pieksämäellä 24.9. klo 13-16.


Etelä-Savon Taikusydän alueverkosto perustettiin syksyllä 2017. Verkostolla on ehtinyt olla kaksi tapaamista – ensimmäinen Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa. Tarkoituksena on, että Taikusydän-tapaamiset kiertävät jatkossakin kaupungista toiseen ja houkuttelevat paikalle aina sen alueen kulttuurin, hyvinvoinnin ja kasvatuksen alojen toimijoita.

Etelä-Savossa alueverkosto tarjoaa kaikille avoimia keskustelufoorumeita, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä, ratkaistaan yhdessä alueen haasteita ja suunnitellaan yhdessä tulevaisuutta. Toiminta on vapaamuotoista ja tapaamisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet.

Vuosina 2017-2018 verkoston toimintaa koordinoi Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke. Tavoitteena on, että jatkossa alueverkoston vetovastuu kiertää maakunnan organisaatioiden välillä.

 

Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Etelä-Savossa laaditaan parhaillaan (2017-2018) kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa osallistavalla prosessilla. Suunnitelmaa on työstetty monissa asiantuntijaryhmissä sekä kaikille avoimissa tilaisuuksissa kuten Taikusydän-alueverkoston tapaamisessa Savonlinnassa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on strateginen, ohjaava asiakirja, joka osaltaan toimeenpanee Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteena on:

  • vahvistaa kulttuurin ja taiteen asemaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
  • luoda uudenlaisia ratkaisuja osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuuritoiminnan organisointiin ja rahoittamiseen
  • vakiinnuttaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteistyömalleja osaksi uuden maakunnan ja kuntien työtä.

Suunnitelma ei velvoita toimenpiteisiin. Se pyrkii innostamaan maakunnan toimijoita kokeilemaan yhdessä pohdittuja paikallisia ratkaisuja taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseen maakunnan, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten tarjoamissa palveluissa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanovaiheessa alueverkostolla on tärkeä tehtävä keskustelun ylläpitäjänä sekä monialaisen ja poikkisektoraalisen kentän kehittäjänä.

Lisätietoa:

Taru Tähti, koordinaattori
Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanke
Hankkeen Facebook-sivu
Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli
taru.tahti@esavo.fi
+ 358 40 704 3861

Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä Etelä-Savoon

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä eli Essotessa ovat sukat pyörineet ja aivot rullanneet syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana, kun Ilopillereitä ja kulttuurin kipinöitä......
Lue lisää

Päivitetty 15.8.2018.