Keski-Suomi

Keski-Suomen Taikusydän verkoston toimintaa jäntevöitetään vuosien 2022–2023 aikana. Tapaamisia järjestetään jatkossa säännönmukaisemmin ja tavoitteellisemmin. Keskiössä on muun muassa pyrkimys olla tiivisti mukana hyvinvointialueen toiminnan prosesseissa ja omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että kulttuurihyvinvointityö kiinnittyisi hyte-työn strategisiin asiakirjoihin (mm. hyvinvointisuunnitelma- ja -kertomustyö), palvelutarjottimiin ja elintapaohjaukseen sekä hyvinvointialueella että kunnissa. Vastuuhenkilöiden nimeäminen eri työryhmiin ja muu vaikuttamistyö on keskiössä.

 

Keski-Suomen Taikusydän-verkoston tavoitteet:

– Edistää kulttuurihyvinvointia Keski-Suomessa.

– Kehittää kuntien kulttuuritoiminnan/hyvinvointitoimialan ja hyvinvointialueen yhdyspinnoilla tapahtuvaa toimintaa.

– Verkostoida ja törmäyttää kulttuuri- ja taidealojen toimijoita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen toimijoiden kanssa.

– Osallistua alueelliseen kulttuurihyvinvoinnin edistämisen vaikuttamistyöhön ja rakenteellisen toiminnan kehittämiseen.

– Pitää kulttuurihyvinvointia esillä eri verkostoissa ja organisaatioissa.

 

Verkoston toiminnassa on mukana Keski-Suomen kuntien lisäksi muun muassa Keski-Suomen liitto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto.

 

Lisätietoja:

Aluekoordinaattori: Laura-Kristiina Moilanen
p. 050 599 6017
laura-kristiina.moilanen(at)jyvaskyla.fi

Päivitetty 9.1.2023.