Kymenlaakso

Mielenterveyskuntoutujien Voimauttava valokuva -työpaja.
Kuvassa Seppo, Raimo ja Ili / Rautakorven Palveluasunnot. Kuva: Päivi Eskola.

Kymenlaakson Terveyttä kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana Kymenlaaksossa toimivia taide- ja sote-alan ammattilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkosto on ollut perustamisestaan asti hyvin aktiivinen. Toimijoiden tapaamisia on säännöllisesti.

Mukana Kulttuurisotessa

Kymenlaakson Terveyttä kulttuurista -verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettavaan Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Kulttuurisote (2018) on Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankerahoittama hanke, joka toimii sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla.

Tavoitteena on saada näistä kirjauksia maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantoa ohjaaviin asiakirjoihin. Kulttuurisote painottaa myös yleisen tietouden ja johtavien viranhaltijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ymmärryksen lisäämistä taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista.

Kymenlaaksossa Kulttuurisote-hankkeen osatoteuttajana toimii sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea ja ohjausryhmänä alueellinen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -ryhmä. Hankkeen käytännön koordinoinnista vastaa kouvolalainen teatteri- ja draama-alan toimija Piia Kleimola työparinaan Kotkan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Heli Kainulainen. Käytännön toteutuksessa työparityöskentely sekä taiteen että soten näkökulmasta on koettu erittäin rikkaaksi. Samoin maakunnallisuus toteutuu vastaavien ollessa eri toiminta-alueilta.

Kymenlaaksossa hankkeen kohderyhmänä on päihde- ja mielenterveyskuntoutujat. Hankkeen aikana kirjataan auki se, mitä taide- ja kulttuuri merkitsee kohderyhmän arjessa, harrastuksissa, taidekokemuksissa, räätälöidyissä työpajoissa ja kulttuurihyvinvointipalveluissa (esim. ohjaajien työparityöskentely taide- ja sotealan tahojen kesken) sekä taideterapian puolella. Sekä hanke että verkosto pyrkivät yhteistyöhön alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Tärkeäksi on koettu tulevaisuuden sote-ammattilaisten kulttuurihyvinvointiosaamisen juurruttaminen.

Tule mukaan!

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston toimijat toivovat maakunnallista yhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteistä tulevaisuuden suunnittelua. Toiminta on vapaamuotoista ja tapaamisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet!

Lisätietoa:
Voimateatteri/Toimintavoima Oy
Piia Kleimola,
p. 040 5488016
Kaivotie 2, 45720 Kuusankoski
piia.kleimola@toimintavoima.fi
https://www.kyhy.fi/
Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston Facebook-sivu