Kymenlaakso

Taikusydän-banneri

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston perusti keväällä 2017 joukko ihmisiä, joiden sydäntä lähellä on hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Verkostossa on mukana Kymenlaaksossa toimivia taide-, kulttuuri-, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita. Verkosto kehittää alojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista. Verkosto on ollut perustamisestaan asti hyvin aktiivinen. Toimijoiden tapaamisia on säännöllisesti.

 

Taustaa ja toimenpiteitä

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston olemassaolo mahdollisti Kymenlaakson mukaanpääsyn kuuden maakunnan alueella toteutettavaan Kulttuurisote-kumppanuushankkeeseen. Kulttuurisote (2018) oli Taiteen edistämiskeskuksen kärkihankerahoittama hanke, joka toimi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön tukena nostaen keskusteluun kulttuurihyvinvoinnin ja asiakkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai niihin liittyvillä yhdyspinnoilla. Kymenlaaksossa toteutui myös jatkohanke Kymenlaakson kulttuurisote 2019.

Kesäkuussa 2019 alueellisen hyten koordinointivastuu siirtyi sairaanhoitopiiri Kymsotelle. Samalla päätettiin Kymenlaakson ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen koonnista. Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelutyö toteutui osallistavan prosessin sekä tutkitun tiedon vuoropuhelussa. Kymenlaakson kulttuurihyvinvointisuunnitelma on alueellista hyvinvointikertomusta tukeva ja täydentävä asiakirja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa käynnistyi tammikuussa 2021 kulttuurihyvinvoinnin ylempi AMK-koulutus.

 

Tule mukaan!

Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkoston toimijat toivovat maakunnallista yhteistyötä ja keskinäistä verkostoitumista, hyvien käytäntöjen jakamista ja yhteistä tulevaisuuden suunnittelua. Toiminta on vapaamuotoista ja tapaamisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneet!

Taikusydän Kymenlaakson alueverkoston logo

Lisätietoa:

Video: Kulttuurihyvinvointi ja mitä se on Kymenlaaksossa

Verkkosivut: Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto
Facebook-sivut: Kymenlaakson hyvinvointia kulttuurista -verkosto
Facebook-keskusteluryhmä: Kyhy keskusteluryhmä

Yhteyshenkilö:
Piia Kleimola / Toimintavoima Oy
p. 040 5488016
piia.kleimola(at)toimintavoima.fi

Päivitetty: 3.10.2023.