Pirkanmaa

TEIJO-hanke. Pirkanmaa / Kulttuurikeskus PiiPoo 2016.

Pirkanmaan yhteistyöverkosto kutoutuu Kulttuurikeskus PiiPoon hallinnoiman %TAIDETTA (2016-) sekä Teijo-Tee itse taidetta ja osallistu -yhteistoiminnan ympärille. Se liittyy kiinteästi myös Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimistyöhön sekä toimeenpanoon. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen verkosto, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevia taide- ja kulttuuripalveluita vahvasti yhdessä sekä ruohonjuuritasolla että erilaisten strategisten suunnitelmien kautta.

Pirkanmaan verkostotyö perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön.

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat:

  • edistää Pirkanmaalla laaja-alaisesti taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien tunnettuutta ja niitä tukevien rakenteiden syntymistä
  • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) yhteistä suunnitelmallista yhteistyötä
  • parantaa määrätietoisesti Pirkanmaan kulttuuritoimijoiden ja laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevaa taide- ja kulttuurilähtöistä palvelutarjontaa ja saavutettavaa taidetarjontaa
  • juurruttaa hankkeissa kehitettyjä hyviä ja vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi palvelurakenteisiin.

Verkostossa ovat tällä hetkellä mukana:

Pirkanmaan alueverkostotyötä koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo. Keskuksen esittelyn voit lukea sivuiltamme täältä.

Ota yhteyttä:

Pilvi Kuitu
Toiminnanjohtaja
Kulttuurikeskus PiiPoo
Puhelin: +358 400 433722

Päivitetty 22.8.2018.