Pirkanmaa

TEIJO-hanke. Pirkanmaa / Kulttuurikeskus PiiPoo 2016.

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto on avoin kaikille kulttuurin ja hyvinvoinnin ammattilaisille, organisaatioille, kunnille ja yhteisöille sekä alan opiskelijoille.

Pirkanmaan verkostotyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen toimija, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevien taide- ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja tukee alan kehittymistä aina ruohonjuuritasolta strategioihin.

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat

  • edistää Pirkanmaalla taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä tukevien palveluiden ja rakenteiden syntymistä
  • lisätä kulttuurihyvinvoinnin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
  • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) suunnitelmallista yhteistyötä
  • parantaa Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoiden ja -laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevia, saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita
  • edistää palveluiden saatavuutta kaikkialla Pirkanmaalla
  • juurruttaa kehitettyjä hyväksi todettuja, vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelurakenteisiin.

Yhteinen kehittäminen liittyy kiinteästi Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon yhteistyössä  Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointityöryhmän Kultun kanssa. Kultussa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto, THL, Tampereen kaupunki, Oriveden kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo.

Pirkanmaan verkoston jäsenet kehittävät yhdessä ja toteuttavat monialaisia yhteishankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämiseen.

TOIMINTA 2021

Pirkanmaan Taikusydän järjestää kuukausittain aamukahvit alan ammattilaisille sekä vuosittain kaksi verkostotapaamista. Verkoston tapaamisista ja ajankohtaisista asioista viestitään Pirkanmaan Taikusydämen alueverkoston Facebook -ryhmässä.

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto organisoituu selkeämmäksi yhteistyön alustaksi ja avaa omat nettisivut vuoden 2021 aikana. Tätä työtä edistämään on perustettu nyrkkiryhmä.

Pirkanmaan Taikusydän -verkosto ja alueellinen Kultu-ryhmä laativat Kulttuurista hyvinvoiva Pirkanmaa 2021-2024 -tietopaketin kesän 2021 kuntavaalien alla.

VERKOSTON KOORDINOINTI JA YHTEYSHENKILÖT

Pirkanmaan alueverkostoa koordinoivat Kulttuurikeskus PiiPoo, keskuksen esittelyn voit lukea sivuiltamme täältä ja Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut.

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja | 0400 433 722 | pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Pilvi Nissilä, kulttuurihyvinvoinnista vastaava suunnittelija | 040 728 7282 | pilvi.nissila@tampere.fi

Päivitetty 9.4.2021.