Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto #POPkulta

Oulussa kesäkuussa 2018 järjestetty Kohtaamisfoorum keräsi paikalle n. 80 innostunutta osallistujaa.


Verkostosta voimaa kehittämiseen

Pohjois-Pohjanmaan verkostoyhteistyö lähti käyntiin kesäkuussa 2018. Pohjois-Pohjanmaan liiton, Taikusydän-yhteyspisteen ja Oulun kaupungin järjestämä Kohtaamisfoorum kokosi yhteen noin 80 kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista kiinnostunutta toimijaa. Päivän lopputulema oli selvä. Kulttuuri ja taide tulee nostaa myös Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ytimeen muiden aihealueiden rinnalle. Tarvittaisiin lisää tietoa ja osaamista, toimintatapojen ja rakenteiden kehittämistä sekä vaikuttamistyötä. Tämä kaikki saavutettaisiin parhaiten yhteistyön kautta perustamalla oma alueellinen kulttuurihyvinvoinnin verkosto. Kun koordinaattorin tehtävästä otti koppia Pohjois-Pohjanmaan liitto, tuli Pohjois-Pohjanmaasta tuorein jäsen Taikusydän-verkostoon.

Kaikille kiinnostuneille avoin keskustelu- ja kehittämisfoorumi

Verkoston ydintiimi kokoontui syyskaudella 2018 kaksi kertaa. Kummallakin kerralla mukana oli reilu 20 osallistujaa. Toiminnan perusajatuksena ovat avoimuus ja tapaamisten mahdollistamat kohtaamiset. Verkosto kokoaa laajasti yhteen kulttuurihyvinvointi-teemasta kiinnostuneita toimijoita ja tarjoaa monialaista asiantuntijuuttaan kehittämistyön tueksi. Toiminta kytkeytyy tiiviiksi osaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton koordinoimaa maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Oulun kaupungin kulttuuripalvelut ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/perusterveydenhuollon yksikkö ovat tärkeitä verkoston ydintoimijoita.

Edellä mainittujen lisäksi verkostossa on mukana asiantuntijoita mm. seuraavilta tahoilta: kuntien kulttuuri-ja sotepalvelut, OAMK, Diak, ODL/Liikuntaklinikka, Kulttuuriosuuskunta ILME, JoJo Oulun Tanssin Keskus, Esteetön ry, Nykyteatteri Vera Audentia, Nuorten Ystävät, Taidekeskus Kulttuurikauppila, Luuppi/Oulun taidemuseo, Maaseudun sivistysliitto, Kulttuuritalo Valve ja Kattilakosken kulttuuriosuuskunta sekä yrityksistä Muotoilutoimisto Aihiomo, Kotokero ja HelliE Hoivapalvelut.

Tätä tavoittelemme

  • Pohjoispohjalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat laaja-alaisesti; Taide ja kulttuuri ovat osa elämää sen jokaisessa vaiheessa.
  • Taide ja kulttuuri ovat suunnitelmallinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen löytyy uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja rahoittamismalleja.
  • Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä:

Pohjois-Pohjanmaan liitto
Auli Suorsa
aluesuunnittelija
auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi

Oulun kaupunki
Jaana Potkonen
vastaava tuottaja
jaana.potkonen@ouka.fi