Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin alueverkosto #POPkulta

Taikusydän-banneri

POPkulta -verkosto on matalan kynnyksen keskustelu- ja kehittämisfoorumi, joka kokoaa yhteen kulttuurihyvinvointiteemasta kiinnostuneita toimijoita Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Avoimen osallistumisen periaatteella toimivan verkoston postituslistalla on noin 80 henkilöä. Edustettuina ovat sairaanhoitopiiri, oppilaitoksia, alueen kuntia ja kuntayhtymiä, kulttuuri- ja taidealan toimijoita, yhdistyksiä ja yrityksiä. Uutiskirjeen kautta tavoitetaan yleisöä vielä laajemmin. Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa yhteisten teemojen äärelle.

Pohjois-Pohjanmaan hyte-kehittämistyö on ihmislähtöistä ja aktiiviseen, monialaiseen yhteistyöhön perustuvaa. POPkulta -verkosto tuo kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijuutta tähän kokonaisuuteen laajan hyte-ekosysteemin käyttöön. Yhteistyön kautta POPkulta on mukana myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja sen hyte-sisältöjen rakentamisessa. Työ on ollut hedelmällistä ja innostavaa. Konkreettisena esimerkkinä toiminnasta voidaan mainita maakunnan kuntien hytetyön tueksi laadittu kulttuurihyvinvoinnin tukipaketti ja siihen liittyvä video. Ne löytyvät Pohjois-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta.

Tätä verkostossa tavoittelemme:

  • Pohjoispohjalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat laaja-alaisesti. Taide ja kulttuuri ovat osa elämää sen jokaisessa vaiheessa.
  • Taide ja kulttuuri ovat suunnitelmallinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen löytyy uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja rahoittamismalleja.
  • Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan.

Tähän verkostossa keskitymme:

  • Kohtaamiset ja monialainen yhteistyö
  • Tiedon, osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen
  • Toimintatapojen ja rakenteiden kehittäminen
  • Viestintä ja vaikuttamistyö.
Oulussa kesäkuussa 2018 järjestetty Kohtaamisfoorum keräsi paikalle n. 80 innostunutta osallistujaa.

 

Haluatko tietää lisää?

Yhteystiedot:

Auli Suorsa, erityisasiantuntija
Pohjois-Pohjanmaan liitto
p. 050-3868443
auli.suorsa(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Värikyniä, joiden kärjet osoittavat kohti toisiaan muodostaen ympyrän. Ympyrän sisällä lukee POPkulta.

Päivitetty 3.10.2023