Pohjois-Savo

Taikusydän-banneri

Pohjois-Savon kulttuurihyvinvointiverkostossa tavoitteenamme on olla hyvää tuovan kulttuurin maakunta, jossa kulttuuri kuuluu kaikille. Kulttuurihyvinvointiverkosto tekee monialaista, poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta kulttuurihyvinvoinnin säteet läpäisevät arjen, eri ympäristöt, harrastukset, yhdessä jaetut kokemukset sekä mahdollistavat kulttuurisen työotteen. Visiomme on, että täällä kulttuurihyvinvointi on elämäniloa ja lumovoimaa.

Pohjois-Savon kulttuurihyvinvointiverkosto:

  • jakaa tietoa, osaamista ja kokemuksia sekä pitää yllä keskustelua kulttuurihyvinvoinnista
  • toimii yhdyspintatoimijana ja rakenteiden edistäjänä kuntien, alueellisten toimijoiden, järjestöjen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välillä
  • vahvistaa, kehittää ja levittää vaikuttavaksi todettuja kulttuurin ja taiteen, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä, menetelmiä ja hyväksi todettuja kulttuurihyvinvoinnin käytänteitä ja pyrkii saamaan niitä olemassa olevien terveyttä ja hyvinvointia edistävien menetelmien sisälle
  • on mukana luomassa Pohjois-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa sekä edistää ja seuraa sen toteuttamista.

Yhteyshenkilö:

Kirsi Rönkkö
kulttuurisuunnittelija
Kuopion kaupunki
kirsi.ronkko(at)kuopio.fi
p. 044 71824689

Kuva: Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. JiiPee Photography 2016.

Päivitetty: 3.10.2023.