Satakunta

Porin lastenkulttuurikeskus. Kultane-neuvolatoiminta. Kuva: Päivi Setälä, 2018.

Satakunnan alueverkoston toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Alueella on noin 220 000 asukasta, ja sen keskuskaupungissa Porissa asukkaita on n. 85 000.

Alueverkostoa käynnisteltiin Satakuntaan keväällä 2017 Porin kaupungin vetämän Tuottamalla kuntoon -hankkeen puitteissa. Kulttuuri- ja hyvinvointialojen yhteistyön vahvistaminen oli tullut vahvasti esiin hankkeen keskustelutilaisuuksissa, ja aihepiirille haluttiin enemmän huomiota. Taikusydän vaikutti luonnolliselta kotipesältä.

Satakunnan tuottajaverkosto pohjana

Satakunnassa on ollut kulttuuritoimijoiden vahvaa verkostoyhteistyötä jo vuodesta 2012 lähtien, jolloin pidettiin ensimmäinen ”tuottajabrunssi”, vapaamuotoinen kulttuuritoimijoiden ammatilliseen verkostoitumiseen ja vertaistukeen tähtäävä lounaspalaveri. Brunsseista muodostui säännöllinen toimintatapa, joka nimettiin Satakunnan Tuottajaverkostoksi.

Joulukuussa 2017 järjestettiin Satakuntaliiton, Tuottamalla kuntoon -hankkeen ja Kallo Worksin yhteistyönä Kulttuurifoorumi, jossa kulttuurihyvinvointi oli vahvana teemana mukana. Seminaarin myötä kerättiin ydintoimijoita suunnittelemaan Satakunnan Taikusydän-alueverkoston toimintaa. Koordinaatiovastuun otti Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka koordinoi verkostoa vuoden 2022 lopulle saakka.

Kulttuurihyvinvointityö Satakunnassa

Satakunnassa on paljon tahoja, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat tehneet vaikuttavaa kulttuurihyvinvointityötä vuosikymmenten ajan. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tehty paljon. Silti kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutukset eivät ole yleisesti tunnettuja, ja kulttuurihyvinvointitoimijoiden resurssit ovat pieniä. Siksi Taikusydän-verkosto pyrkiikin Satakunnan alueella tuomaan toimintaa ja sen vaikutuksia paremmin tunnetuksi ja mahdollistamaan toiminnan jatkumisen, laajenemisen ja kehittymisen.

Verkoston tavoitteet

Satakunnan alueverkoston tavoitteena on kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä.

Verkosto edistää moniammatillista ja monitaiteista yhteistyötä, sekä etsimään ja jakamaan uusia toimintatapoja ja käytänteitä. Verkosto tekee kulttuurihyvinvointitoimintaa ja sen vaikutuksia näkyväksi ja tunnetuksi, ja sitä kautta edistää myös toiminnan resursointia. Verkostoa koordinoivat vuoden 2022 lopusta lähtien yhteistyössä Satakunnan Syöpäyhdistys sekä Porin kaupunki.

Verkostossa mukana mm.


Lisätietoja:

Tommi Ojala
taideterapeutti, työnohjaaja
Satakunnan Syöpäyhdistys
tommi.ojala@satakunnansyopayhdistys.fi
p. 044 7347 500

Jyri Träskelin
kulttuuriyksikön päällikkö
Porin kaupunki
jyri.traskelin@pori.fi 
p. 044 701 1251

Päivitetty 20.1.2023.