Satakunta

Taikusydän-banneri

Verkoston taustaa

Satakunnan alueverkoston toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Alueella on noin 220 000 asukasta, ja sen keskuskaupungissa Porissa asukkaita on n. 85 000.

Alueverkostoa käynnisteltiin Satakuntaan keväällä 2017 Porin kaupungin vetämän Tuottamalla kuntoon -hankkeen puitteissa. Kulttuuri- ja hyvinvointialojen yhteistyön vahvistaminen oli tullut vahvasti esiin hankkeen keskustelutilaisuuksissa, ja aihepiirille haluttiin enemmän huomiota. Taikusydän vaikutti luonnolliselta kotipesältä.

Satakunnassa on ollut kulttuuritoimijoiden vahvaa verkostoyhteistyötä jo vuodesta 2012 lähtien, jolloin pidettiin ensimmäinen ”tuottajabrunssi”, vapaamuotoinen kulttuuritoimijoiden ammatilliseen verkostoitumiseen ja vertaistukeen tähtäävä lounaspalaveri. Brunsseista muodostui säännöllinen toimintatapa, joka nimettiin Satakunnan Tuottajaverkostoksi.

Joulukuussa 2017 järjestettiin Satakuntaliiton, Tuottamalla kuntoon -hankkeen ja Kallo Worksin yhteistyönä Kulttuurifoorumi, jossa kulttuurihyvinvointi oli vahvana teemana mukana. Seminaarin myötä kerättiin ydintoimijoita suunnittelemaan Satakunnan Taikusydän-alueverkoston toimintaa. Koordinaatiovastuun otti Satakunnan sairaanhoitopiiri, joka koordinoi verkostoa vuoden 2022 lopulle saakka.

Satakunnan alueverkostoa koordinoivat Porin kaupunki, Satakunnan Syöpäyhdistys ja Satakunnan Hyvinvointialue (syksystä 2023 alkaen).

 

Kulttuurihyvinvointityö Satakunnassa

Satakunnassa on paljon tahoja, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat tehneet vaikuttavaa kulttuurihyvinvointityötä vuosikymmenten ajan. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tehty paljon. Silti kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutukset eivät ole yleisesti tunnettuja, ja kulttuurihyvinvointitoimijoiden resurssit ovat pieniä. Siksi Taikusydän-verkosto pyrkiikin Satakunnan alueella tuomaan toimintaa ja sen vaikutuksia paremmin tunnetuksi ja mahdollistamaan toiminnan jatkumisen, laajenemisen ja kehittymisen.

 

Verkoston tavoitteet

Satakunnan alueverkoston tavoitteena on kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä.

Verkosto edistää moniammatillista ja monitaiteista yhteistyötä sekä etsii ja jakaa uusia toimintatapoja ja käytänteitä. Verkoston tavoitteena on kulttuurihyvinvointityön juurruttaminen eri organisaatioiden rakenteisiin, kolmannen sektorin kulttuurihyvinvointityötä tekevien toimijoiden toimintaedellytysten parantaminen ja kulttuurihyvinvointityön sekä sen vaikutusten näkyväksi tekeminen.

Verkosto järjestää säännöllisiä verkostotapaamisia. Vuoden 2023 maaliskuussa järjestettiin kulttuurihyvinvointiaiheinen vaalipaneeli. Keväälle 2024 on suunnitteilla messutyyppisen tapahtuman toteuttaminen.

Porin lastenkulttuurikeskus. Kultane-neuvolatoiminta. Kuva: Päivi Setälä, 2018.

 

Verkostossa ovat mukana muun muassa:

 

Verkoston toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöihin.

Yhteystiedot:

Outi Lähteenlahti
HYTE-koordinaattori, kulttuurihyvinvoinnin edistäminen
Satakunnan hyvinvointialue
outi.lahteenlahti(at)sata.fi
p. 050 473 5264

Tommi Ojala
taideterapeutti, työnohjaaja
Satakunnan Syöpäyhdistys
tommi.ojala(at)satakunnansyopayhdistys.fi
p. 044 7347 500

Päivitetty: 11.10.2023.