Satakunta

Porin lastenkulttuurikeskus. Kultane-neuvolatoiminta. Kuva: Päivi Setälä, 2018.

AJANKOHTAISTA:

* 29.9.2020 Satasairaala / Kulttuurihyvinvointi – totta jo tänään! kello 12.00-15.45 

Ilmoittautumiset:

https://hrm2app.satshp.fi/satshp_public_training/public?PAGE=PublicTrainingCalendar

* Marraskuu / Satakuntaliiton Kulttuurifoorumi 20.11.2020

* Kulttuurihyvinvoinnin pikkujoulut tiistaina 1.12.

Lisätietoa seuraavista kokoontumisista Annukka Ketolalta taikusydan.satakunta@gmail.com tai 040 735 3972


Satakunnan alueverkoston toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Alueella on noin 220 000 asukasta, ja sen keskuskaupungissa Porissa asukkaita on n. 85 000.

Alueverkostoa käynnisteltiin Satakuntaan keväällä 2017 Porin kaupungin vetämän Tuottamalla kuntoon -hankkeen puitteissa. Kulttuuri- ja hyvinvointialojen yhteistyön vahvistaminen oli tullut vahvasti esiin hankkeen keskustelutilaisuuksissa, ja aihepiirille haluttiin enemmän huomiota. Taikusydän vaikutti luonnolliselta kotipesältä.

Satakunnan tuottajaverkosto pohjana

Satakunnassa on ollut kulttuuritoimijoiden vahvaa verkostoyhteistyötä jo vuodesta 2012 lähtien, jolloin pidettiin ensimmäinen ”tuottajabrunssi”, vapaamuotoinen kulttuuritoimijoiden ammatilliseen verkostoitumiseen ja vertaistukeen tähtäävä lounaspalaveri. Brunsseista muodostui säännöllinen toimintatapa, joka nimettiin Satakunnan Tuottajaverkostoksi.

Joulukuussa 2017 järjestettiin Satakuntaliiton, Tuottamalla kuntoon -hankkeen ja Kallo Worksin yhteistyönä Kulttuurifoorumi, jossa kulttuurihyvinvointi oli vahvana teemana mukana. Seminaarin myötä kerättiin ydintoimijoita suunnittelemaan Satakunnan Taikusydän-alueverkoston toimintaa.

Koska tuottajaverkostolla oli Satakunnassa jo vahva toimintakulttuuri, ja suuri osa Taikusydän-alueverkoston kulttuuritoimijoista on samoja henkilöitä, päätettiin Taikusydän-alueverkostotoiminta yhdistää tuottajaverkoston toimintaan. Käytännössä tämä on lähinnä viestinnällinen asia: on vain yksi postituslista, mitä käytetään, ja Satakunnan tuottajaverkoston Facebook-sivulla tiedotetaan niin yleisistä kuin Taikusydämeen liittyvistä asioista. Tarpeen mukaan voidaan koota pienempiä työryhmiä yksittäisiin asioihin liittyen.

Kulttuurihyvinvointityö Satakunnassa

Satakunnassa on paljon tahoja, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijoita, jotka ovat tehneet vaikuttavaa kulttuurihyvinvointityötä vuosikymmenten ajan. Myös yhteistyötä eri toimijoiden välillä on tehty paljon. Silti kulttuurihyvinvointitoiminnan vaikutukset eivät ole yleisesti tunnettuja, ja kulttuurihyvinvointitoimijoiden resurssit ovat pieniä. Siksi Taikusydän-verkosto pyrkiikin Satakunnan alueella tuomaan toimintaa ja sen vaikutuksia paremmin tunnetuksi ja mahdollistamaan toiminnan jatkumisen, laajenemisen ja kehittymisen.

Verkoston tavoitteet

Satakunnan alueverkoston tavoitteena on kehittää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä kulttuurin saavutettavuutta. Verkosto jakaa tietoa, kokemuksia ja osaamista sekä ylläpitää keskustelua alan keskeisistä kysymyksistä.

Verkosto edistää moniammatillista ja monitaiteista yhteistyötä, sekä etsimään ja jakamaan uusia toimintatapoja ja käytänteitä. Verkosto tekee kulttuurihyvinvointitoimintaa ja sen vaikutuksia näkyväksi ja tunnetuksi, ja sitä kautta edistää myös toiminnan resursointia.

Parhaillaan pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että kulttuurihyvinvointipalvelut huomioitaisiin mahdollisimman hyvin käynnissä olevassa alue- ja soteuudistuksessa. Verkostoa koordinoi Porin lastenkulttuurikeskus.

Verkostossa mukana (tilanne elokuussa 2018):


Lisätietoja:

Annukka Ketola
Kallo Works OSK
taikusydan.satakunta@gmail.com
p. 040 735 3972

Taikusydän-alueverkosto Satakuntaan!

Miten kulttuuritoimijat ja erityisesti kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet toimijat kokevat maakuntauudistuksen? Vyyhde näyttää ja tuntuu sekavalta. Satakunnassa asiaa jäsennetään perustamalla......
Lue lisää

Päivitetty 29.9.2020.