Varsinais-Suomi

Taikusydän-banneri

Verkoston taustaa

”Varsinais-Suomessa jokaisella on oikeus olla osallisena taiteesta ja kulttuurista ja saada hyvinvointia ja terveyttä tukevia taide-ja kulttuuripalveluja.”

Varsinais-Suomessa toimii useita monialaisia kulttuurihyvinvointiin ja kulttuurin sekä terveyden edistämiseen keskittyviä verkostoja ja työryhmiä, jotka toimivat yhteistyössä kulttuurin ja taiteen merkityksen tunnistamiseksi osana hyvää elämää.

Vuodesta 2017 lähtien alueella on toiminut alueellinen Kulttuurihyvinvoinnin ryhmä, joka on alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän alatyöryhmä. Ryhmä on keskittynyt sote-uudistuksen valmisteluun kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf Turun AMK:sta. Lisäksi ryhmässä on edustajia kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

 

Verkoston tavoitteet

Varsinais-Suomen alueverkoston kulttuurihyvinvointiin liittyvät tavoitteet ovat kulttuurin ja taiteen merkityksen tunnistaminen osana hyvää elämää, kulttuurihyvinvoinnin asian edistäminen alueella sekä eri toimijoiden ja verkostojen yhteen saattaminen.

 

Varavoimaa-verkosto

Varavoimaa on Varsinais-Suomen alueen oma kulttuurihyvinvoinnin toimijoiden verkosto. Mukana on kuntaedustajia, kolmannen sektorin toimijoita, taiteilijoita, sote-ammattilaisia ja freelancereita. Varavoimaa-verkoston jäsenet vaikuttavat osana monia työryhmiä, ja varsinainen Varavoimaa-verkostotyö onkin vuonna 2023 taustalla.

Facebook-sivut: Varavoimaa-ryhmä.

Kuva: Turun AMK:n Taideakatemia, Jenni Laaksonen.

 

Yhteystiedot:

31.12.2023 asti:
Iina Wahlström
erikoissuunnittelija (kulttuuri), Varsinaista kulttuuria -hanke
Varsinais-Suomen liitto
iina.wahlstrom(at)varsinais-suomi.fi
p. 040 540 2675

1.1.2024 lähtien:
Katri Koivisto
erikoissuunnittelija (kulttuuri)
Varsinais-Suomen liitto
katri.koivisto(at)varsinais-suomi.fi

Sanna Meska, toiminnanjohtaja (taide-ja kulttuurijärjestöihin liittyvät asiat, vapaa kenttä)
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
p. 0400 546 016

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija (alueellinen kulttuurihyvinvointityö, hyvinvointialuevalmistelu)
Turun AMK
anna-mari.rosenlof(at)turkuamk.fi
p. 050 5985257

Päivitetty: 3.10.2023.