Varsinais-Suomi

Kuva: Turun AMK:n Taideakatemia, Jenni Laaksonen.

”Varsinais-Suomessa jokaisella on oikeus olla osallisena taiteesta ja kulttuurista ja saada hyvinvointia ja terveyttä tukevia taide-ja kulttuuripalveluja.”

Varsinais-Suomessa toimii useita monialaisia kulttuurihyvinvointiin ja kulttuurin sekä terveyden edistämiseen keskittyviä verkostoja ja työryhmiä, jotka toimivat yhteistyössä kulttuurin ja taiteen merkityksen tunnistamiseksi osana hyvää elämää. Vuodesta 2017 lähtien alueella on toiminut alueellinen Kulttuurihyvinvoinnin ryhmä, joka on alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän alatyöryhmä. Ryhmä on keskittynyt sote-uudistuksen valmisteluun kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Ryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf Turun AMK:sta. Lisäksi ryhmässä on edustajia kunnista, järjestöistä, oppilaitoksista sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Varsinais-Suomen alueella toimii lisäksi paikallisempia verkostoja ja työryhmiä, joiden yhtenä tavoitteena on edistää kulttuurihyvinvoinnin asiaa alueella. Ryhmien ydinjäsenet kokoontuvat myös säännöllisesti yhteen vahvistamaan verkostojen välistä yhteistyötä. Varavoimaa-verkoston jäsenet vaikuttavat osana monia työryhmiä, ja varsinainen Varavoimaa-verkostotyö onkin vuonna 2022 taustalla.

Verkostoasioissa voit olla yhteydessä:

Katri Koivisto, erikoissuunnittelija, kulttuuriasiat (maakunnan kulttuuriasiat, kuntien tuki)
Varsinais-Suomen liitto
katri.koivisto(at)varsinais-suomi.fi
+ 358 400 251 771

Sanna Meska, toiminnanjohtaja (taide-ja kulttuurijärjestöihin liittyvät asiat, vapaa kenttä)
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
+358 400 546 016

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija (alueellinen kulttuurihyvinvointityö, hyvinvointialuevalmistelu)
Turun AMK
anna-mari.rosenlof(at)turkuamk.fi
+ 358 50 5985257

Varavoimaa-Facebook-ryhmä

Päivitetty 21.3.2022.