Varsinais-Suomi

Taikusydän-banneri

Varsinais-Suomessa toimii useita kulttuurihyvinvoinnin, kulttuurin ja terveyden edistämisen verkostoja ja työryhmiä, jotka toimivat yhteistyössä kulttuurin ja taiteen merkityksen tunnistamiseksi osana hyvää elämää. Taikusydämen alueverkostona toimii Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmä, joka jatkaa alueella toimineen Varavoimaa-verkoston työtä alueellisena kulttuurihyvinvoinnin verkostona.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) kulttuurihyvinvoinnin yhdyspintatyöryhmä on aloittanut toimintansa lokakuussa 2023. Ryhmän toimintakausi on vuoden 2025 loppuun. Työryhmä toimii myös valtakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen Taikusydämen suljettuna alueverkostona, joka järjestää yhteistyöfoorumeita Varhan toiminta-alueella kulttuurihyvinvointiin liittyen esimerkiksi ikäryhmä-/teemakohtaisesti.

Työryhmä muodostaa hyvinvointialueen, kuntien, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden keskeisten kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijatoimijoiden yhteistyörakenteen. Ryhmässä on 24 kuntaedustajaa, kaksi sote-järjestöedustajaa, kulttuurijärjestöjen edustaja, Varsinais-Suomen liiton edustaja, Varhan edustajia hyte-palveluista sekä ikääntyneiden palveluista, alueellisen kirjastojen kehittämistehtävän edustaja sekä Turun AMK:n edustaja.

Työryhmän toimintaa koordinoi Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Työryhmän jäsenet edustavat asiantuntemuksellaan ja verkostoyhteistyöllään koko Varsinais-Suomen aluetta. Ryhmä kokoontuu n. viisi kertaa vuodessa. Ryhmän asioita valmistelee suppeampi työnyrkki. Työnyrkissä on edustus Varhasta, Salon, Uudenkaupungin, Mynämäen ja Turun kaupunkien kulttuuripalveluista, Turun AMK:sta sekä Läntisen tanssin aluekeskuksesta.

Ryhmän tehtävät ovat:

1) välittää tietoa kulttuurihyvinvointitoiminnasta ja -palveluista sekä niihin liittyvästä kehittämistyöstä Varhan toiminta-alueella

2) tukea kulttuurihyvinvoinnin huomioimista ja toteutumista osana hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämistä Varhan toiminta-alueella

3) seurata ja tukea kulttuurihyvinvoinnin kehittämishankkeita Varhan toiminta-alueella ja tukea kulttuurihyvinvoinnin huomioonottamista Varhan kehittämishankkeissa

4) välittää kulttuurihyvinvoinnin kehittämistarpeita Varhalle ja Varhasta työryhmän kautta kuntiin, järjestöihin, oppilaitoksille, korkeakouluille ja muille alueellisille sekä kansallisille toimijoille

5) edistää kulttuurihyvinvointitoiminnan ja -palveluiden kehittämistä Varhassa sekä yhdyspintatyönä

6) tuottaa tietoa kulttuurihyvinvoinnista alueelliseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan sekä muihin tarvittaviin asiakirjoihin.

 

Yhteystiedot:

Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija (työryhmän puheenjohtaja)
Turun AMK
anna-mari.rosenlof(at)turkuamk.fi
p. 050 5985257

Katri Koivisto, erikoissuunnittelija (kulttuuri, ryhmän jäsen)
Varsinais-Suomen liitto
katri.koivisto(at)varsinais-suomi.fi

Sanna Meska, toiminnanjohtaja (taide-ja kulttuurijärjestöihin liittyvät asiat, vapaa kenttä, ryhmän jäsen)
Läntinen tanssin aluekeskus
sanna.meska(at)l-tanssi.fi
p. 0400 546 016

 

Päivitetty: 3.4.2024.