Det regionala nätverket i Västra Finland

Det regionala nätverket för konst, kultur och välfärd i Södra Österbotten och Österbotten
hade sin första sammankomst den 25 januari 2017 i Seinäjoki.

Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland inledde sin verksamhet i januari 2017. Nätverkets verksamhetsområde omfattar tre landskap, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Sammanlagt bor det 445 000 invånare i området och av dem är 97 000 svenskspråkiga. Det regionala nätverket är tvåspråkigt.

Det regionala nätverket i Västra Finland har som mål att på olika sätt utveckla konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd samt att göra kulturen mer tillgänglig. Nätverket delar information, erfarenheter och kunskap samt upprätthåller diskussionen om de viktigaste frågorna i branschen. I inledningsskedet fokuserade nätverket speciellt på sote- och landskapsreformen och dess inverkan på framtiden för konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd.

Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland har träffats med några månaders mellanrum på olika håll inom verksamhetsområdet. Nätverket har också samarbetat aktivt med andra regionala nätverk. Som ett resultat av samarbetet deltar både Södra Österbotten och Österbotten i projektet Kulttuurisote (länken på finska), som är ett samarbete mellan sex landskap och som inletts under 2018.

För koordineringen av verksamheten vid det regionala nätverket i Västra Finland ansvarar fram till utgången av 2018 Södra Österbottens förbund. I mars 2018 hade det regionala nätverket 16 medlemmar

Mer information:

Projektchef Esa Vienamo
Tfn 0400 883317
e-post esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

Kulturvälfärd över gränser i Facebook

Fram till slutet av februari 2018 leddes verksamheten av projektet Välfärd för kommuner över gränser. Till slutet av 2018 koordineras nätverket av Södra Österbottens förbund.

Uppdaterad 5.9.2018.