Södra Österbotten och Österbotten

Det regionala nätverket för konst, kultur och välfärd i Södra Österbotten och Österbotten
hade sin första sammankomst den 25 januari 2017 i Seinäjoki. Även representanter för det
riksomfattande samarbetsnätverket Taikusydän från Åbo var på plats i Rytmikorjaamo. De
österbottniska landskapens gemensamma nätverk blir också ett av de regionala nätverken
inom Taikusydän.

Vid den första sammankomsten gick man igenom grundläggande frågor om nätverkets
verksamhet, t.ex. vilket behov nätverket ska fylla samt vilka de regionala styrkorna och
svagheterna är. Under våren kommer regionnätverkets verksamhetsplan att preciseras.
Nätverket har också för avsikt att arbeta för att bl.a. konst och kultur ska beaktas i
beredningen av vårdreformen. Samarbetet med Taikusydän ger å sin sida möjlighet att skapa bättre kontakter till andra aktörer i branschen runt om i Finland. De övriga regionala
nätverken inom Taikusydän finns i Egentliga Finland, Birkaland och Norra Savolax.

Det regionala nätverket för konst, kultur och välfärd i Södra Österbotten och Österbotten
hade sin första sammankomst den 25 januari 2017 i Seinäjoki.

I det gemensamma nätverket för Södra Österbotten och Österbotten hör inledningsvis Vasa stad, Seinäjoki stad, Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund, KulturÖsterbotten / SÖFUK, Regionala danscentret i Österbotten och Kulturkollektivet Silta ry. Det är meningen att nätverket så småningom ska utvidgas. Ansvaret för nätverkets verksamhet ligger under år 2017 på projektet Välfärd för kommuner över gränser.

Esa Vienamo
Projektchef
Välfärd för kommuner över gränser
+358 400 883 317