Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland

 

Det regionala nätverket i Västra Finland omfattar tre landskap, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Sammanlagt bor det 445 000 invånare i området och av dem är 97 000 svenskspråkiga. Det regionala nätverket är tvåspråkigt.

Det regionala nätverket i Västra Finland har som mål att på olika sätt utveckla konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd samt att göra kulturen mer tillgänglig. Nätverket som bildades i början av år 2017 delar information, erfarenheter och kunskap samt upprätthåller diskussionen om de viktigaste frågorna i branschen. Inledningsvis fokuserar projektet speciellt på vårdreformen och dess inverkan på framtiden för konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd.

Av städerna i regionen har framför allt Vasa och Seinäjoki redan i många år arbetat målinriktat för att utveckla kulturtjänster för bl.a. äldre. Södra Österbottens och Österbottens landskapsförbund samt SÖFUK har sedan år 2015 i samarbete genomfört projektet Välfärd för kommuner över gränser, som har startat 28 kommunala pilotprojekt i regionen för kulturellt välbefinnande.

I september 2017 har det regionala nätverket 14 medlemmar:

Mer information:

Projektchef Esa Vienamo

Tfn 0400 883317, e-post esa.vienamo@etela-pohjanmaa.fi

 

Det regionala nätverket för konst, kultur och välfärd i Södra Österbotten och Österbotten hade sin första sammankomst den 25 januari 2017 i Seinäjoki.

 

Välfärd för kommuner över gränser i Facebook

Esa Vienamo
Projektchef
Välfärd för kommuner över gränser
+358 400 883 317