Det regionala nätverket i Västra Finland

Taikusydän-banneri

Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland inledde sin verksamhet i januari 2017. Nätverkets verksamhetsområde omfattar tre landskap, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Sammanlagt bor det 445 000 invånare i området och av dem är 97 000 svenskspråkiga. Det regionala nätverket är tvåspråkigt.

Det regionala nätverket i Västra Finland har som mål att på olika sätt utveckla konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd samt att göra kulturen mer tillgänglig. Nätverket delar information, erfarenheter och kunskap samt upprätthåller diskussionen om de viktigaste frågorna i branschen. I inledningsskedet fokuserade nätverket speciellt på sote- och landskapsreformen och dess inverkan på framtiden för konst- och kulturtjänster som främjar hälsa och välfärd.

Taikusydän regionala nätverk i Västra Finland träffar med några månaders mellanrum på olika håll inom verksamhetsområdet. Nätverket samarbetar aktivt med andra regionala nätverk. Som ett resultat av samarbetet deltog både Södra Österbotten och Österbotten i projektet Kulttuurisote, som var ett samarbete mellan sex landskap. Projektet genomfördes året 2018.

För koordineringen av verksamheten vid det regionala nätverket i Västra Finland ansvarar Södra Österbottens förbund. I mars 2019 hade det regionala nätverket 18 medlemmar:

Mer information:

Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki
hanna.hangasluoma(at)etela-pohjanmaa.fi
+358 40 751 5610

Tarja Hautamäki, kulturchef/kulttuuripäällikkö
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto
tarja.hautamaki(at)obotnia.fi
+358 44 723 5007

Kulturvälfärd över gränser i Facebook

Uppdaterad 9.10.2023.