Taide kuuluu myös teineille

06.09.2022
Kuva: Nina Susi.

Yläkouluikäiset nuoret tuntuvat olevan väliinputoajia suomalaisen taide- ja kulttuuritarjonnan kohderyhmänä. On tietysti luonnollista, että teattereiden ja konserttitalojen ohjelmistot suunnitellaan pääasiassa maksukykyistä eli vähintään keski-ikäistä ja -luokkaista yleisöä kiinnostavaksi. Lastenkultturikeskukset taas keskittyvät useimmiten vauva-, leikki- ja alakouluikäisten lasten sekä perheiden palvelemiseen. Mutta kuka palvelisi teiniä?

Minusta ei ole lainkaan ihme, ettei nuorta kiinnosta teatterissa tai taidemuseossa käyminen, kun teosten teemat, roolit, juonet ja taustamusiikit on suunnattu joko lapsille tai aikuisille. Kuitenkin juuri nuoret saattaisivat olla se kaikista otollisin ja omalla tavallaan tärkein yleisö suomalaiselle taiteelle ja sen tarjoamalle sivistyskasvatukselle.

Laadukkaiden taidekokemusten kautta nuorella olisi mahdollisuus kurkistaa täysin erilaisiin maailmoihin, kohtaloihin ja näkökantoihin kuin hänen omansa, eläytyä toisen ihmisen asemaan, tuntea empatiaa, saada vertaistukea ja avartaa maailmankatsomustaan. Tajuta, että vaikka olemmekin niin erilaisia, haluamme kuitenkin sisimmässämme samoja asioita: tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenämme.

Kasit kulttuurikriitikkoina

Tätä ongelmaa pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan Suomen Kulttuurirahaston alulle panema Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma, jonka toiminta on suunnattu juuri pahimmassa murrosiässä oleville ja yhdelle kulttuurikentän alipalvelluimmista ikäryhmistä: kahdeksasluokkalaisille nuorille.

Tämä Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ohjelma vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset opettajineen kokemaan ja arvioimaan korkealaatuista taidetta esimerkiksi teatteriin, taidemuseoon tai sinfoniaorkesterin konserttiin kaksi kertaa lukuvuodessa. Taidevierailujen jälkeen nuoria pyydetään vielä antamaan palautetta kokemistaan elämyksistä ja arvioimaan ne.

Tampereen Filharmonian muusikko soittaa selloa yhdessä nuoren kanssa.
Taidetestaajat-yleisötyötä Tampereen Filharmoniassa. Kuvaaja Tommi Turunen.

Unohtumattomia kokemuksia

Taidetestauksen ensisijaisena tavoitteena on tarjota nuorille unohtumattomia taide-elämyksiä  – sellaisia wow-kokemuksia, jotka voivat toimia kimmokkeina elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Tärkeä osa tällaista kokemusta on esimerkiksi se, miten nuoria kohdellaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana.

Monelle nuorelle Taidetestaajat-vierailupäivä on odotettu retkipäivä: päivä, jolloin päästään laulamaan bussissa yhteislauluja, matkustamaan ehkä ensimmäistä kertaa metrolla tai harjoittelemaan Google Mapsin käyttöä vieraassa kaupungissa.

“Taide-elämykset ovat parhaimmillaan silmiä ja sydämiä avaavia, ja usein nihkeimmätkin mukaan lähtijät saavat jonkinlaisen positiivisen kokemuksen vierailuista. Yleissivistys karttuu, ja maisemat jatko-opintoihin ja ammattihaaveisiinkin saattavat aueta uusiin suuntiin”, kuului erään opettajan palaute Taidetestaajien koulukyselyssä 2022.

Lisää nuorille suunnattua tarjontaa

Nuorten antamien arvioiden kautta taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorilta suoraa palautetta, jonka perusteella ne voivat kehittää sisältöjään ja lisätä tarjontaansa nuorille suunnattua ohjelmaa. Taidelaitoskyselymme (2022) mukaan näin onkin tapahtunut, ja arvioiden lisäksi toiminnan kehitystä on edesauttanut taidetestauksen tarjoama taloudellinen resurssi etenkin pienemmille taideorganisaatioille.

“Vuosittainen esitysmäärämme ja yleisömäärämme on kasvanut taidetestaajien myötä. Saamme nuoren ikäluokan tietoiseksi toiminnastamme ja taiteenlajista, jota edustamme. – – Opimme paljon nuoresta yleisöstämme ja heidän ajatuksistaan suoran palautteen kautta. Sen kautta voi heijastella myös todennäköisiä ajatuksia koko yleisössämme”, kommentoi eräs taidelaitoksen edustaja kyselyssämme.

Melko ihana palaute oli myös tämä seuraava ja siihen onkin hyvä lopettaa tämä kirjoitus: “[Taidetestaajien avulla] saamme yhteyden tulevaisuuden yleisöihin, ehkä kylvettyä teatterista kiinnostumisen siemenen!”

Nuoria taidetestaajia teatteriyleisössä, näyttelijät esittävät kohtausta.
Taidetestaajia Jyväskylän kaupunginteatterissa. Kuvaaja Iiro Palva-aho.

 

Kirjoittaja Heidi Rantanen (FM, yhteisöviestintä) on Taidetestaajat-toiminnan viestinnän suunnittelija, aloitteleva taidemaalari ja innokas keittiöpsykologi, joka ajautui aikanaan töihin koulutus- ja kasvatusalalle – eikä aio sieltä poistua ennen kuin eläköityminen (tai rahoitusvaje) korjaa.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Lähteet:

Taidetestaajat-koulukysely 2022

Taidetestaajat-taidelaitoskysely 2022