Elämää käsillä –kädentaidoilla hyvinvointia ja osallisuutta

29.06.2016
Hullunhauska lehmäparaati toteutettiin yhteistyössä Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kanssa vuonna 2015 Seinäjoella. Kuva: Maarit Kytöharju.

Eläkeliitto ry:n toteuttama Elämää käsillä -projekti tukee ikäihmisten elämänlaadun kohottamista käsityön ja taiteen avulla.

Se innostaa käsin tekemiseen ja kädentaitomenetelmien käyttöön vapaaehtoistoiminnassa ja vertaisopintoryhmissä.

Projekti järjestää valtakunnallista koulutusta (4-5vrk 4-9 kpl vuosittain) ja alueellista koulutusta (15-37 kpl vuosittain) vapaaehtoistoiminnan ja vertaisopintoryhmien tarpeisiin. Se toteuttaa pilottihankkeita, joissa pureudutaan kädentaitojen erityiskysymyksiin. Projekti järjestää myös kaikille avoimia tapahtumia, näyttelyitä ja työpajoja, tavoitteena kädentaitoihin ja vapaaehtoistoimintaan innostaminen sekä osallisuuden kokemuksen vahvistaminen.

Hankkeen kesto: 2014-2017

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Kyllä, taiteen ammattilaisia palkataan tarpeen mukaan kouluttajiksi.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Kymmeniä yhteistyökumppaneita pilottikohteiden mukaan. Projektin toimintaa tukevassa asiantuntijaryhmässä yhteistyökumppaneina ovat Eloisa ikä-verkosto, Maaseudun Sivistysliitto, Muistiliitto, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry sekä museopedagoginen yhdistys Pedaali.

Hankkeen rahoittaja ja rahoituksen määrä: Raha-automaattiyhdistys, 907 000 €.


Kohderyhmä:
Projektin kohderyhmät ovat 1. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat ikäihmiset ja 2. Erilaisissa elämävaiheissa ja -tilanteissa elävät ikäihmiset (III-V-ikäiset; muistisairaat).

Toiminnan tavoitteet: Erilaisia elämänvaiheita ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistaminen kädentaidoilla /käsityöperusteisella taiteella omassa elämänpiirissä.

Toiminnan tulokset ja vaikutukset: Toimintasuunnitelman mukaiset määrälliset tavoitteet on saavutettu. Koulutusten ja pilottien myötä on syntynyt hyviä toimintamalleja. Palautteen perusteella ikäihmiset ovat toiminnan kautta kokeneet muutoksen: saaneet tukea toimintaansa vertaisilta ja ohjaajilta, innostuneet, inspiroituneet, löytäneet uusia menetelmiä ja konkreettisia tapoja toimia eri kohderyhmien, mm muistisairaiden kanssa. Osallistujat ovat toistuvasti kertoneet, siitä miten koulutuksen avulla he ovat uudestaan löytäneen ilon käsin tekemiseen ja vapaaehtoistyöhön. Uusia ryhmiä on perustettu ja koulutusten sisältö on juurtunut alueille. Yli puolet peruskurssin käyneistä hakeutuu jatkokurssille – jo se kertoo siitä, että koulutus koetaan hyödylliseksi ja mielekkääksi.

Lyhyet aluekoulutukset ovat pienemmässä mittakaavassa motivoineet vertais- ja opintoryhmätointaan. Annetun palautteen perusteella ikäihmiset ovat kokeneet saaneensa virikkeitä ja ideoita. Oma identiteetti käsityön tai taiteen tekijänä on vahvistunut, kuten myös halu ja usko pystyä käyttämään taitojaan ja tietojaan vapaaehtois- tai vertaisopintoryhmätoiminnassa. Moni hakeutuu aluekoulutuksesta perus- ja jatkokoulutuksiin.

Piloteissa on haettu ratkaisuja erilaisiin ikäihmisten luovuuteen, osallisuuteen, vapaaehtoisuuteen tai vertaisopintoryhmätoimintaan liittyviin kysymyksiin. Yhteistä kaikille piloteille oli kuitenkin on se, että ryhmähengen tai –tunnelman merkitys koettiin erittäin tärkeäksi. Vertaisten kohtaaminen, olivatpa he sitten ohjaajina tai osallistujina korostui. Osallisuus syntyi mielekkäästä tekemisestä ja yhteistyössä syntyneestä motivaatiosta.
Haasteet: Vertaisopintoryhmien vetäjien rekrytointi ja vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Osittain osana järjestön Apunen-toimintaa (auttava vapaahtoistoiminta).

Lähteet ja linkit: Elämää käsillä
Eläkeliitto

Lisätietoa: Projektipäällikkö Marika Sarha, marika.sarha@elakeliitto.fi, p. 040 7257346
Eläkeliitto/Elämää käsillä-projekti, Kalevankatu 61, 00180 Helsinki

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *