Handmade Wellbeing -hanke ikääntyneille

23.08.2016

Tutkimus- ja kehittämisprojekti ”Handmade Wellbeing” on CIMOn hallinnoima kansainvälinen Erasmus+ kumppanuushanke, joka valmistaa taide- ja käsityöammattilaisia hyödyntämään ammattitaitoaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen parissa.

Hankkeen toteuttaja: Helsingin yliopisto / CIMO

Hankkeen kesto ja ajankohta: 1.9.2015-31.8.2017

Hankkeen maantieteellinen toimialue: Kansainvälinen

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Kyllä

Hankkeen yhteistyökumppanit: Helsingin yliopisto, OKL, käsityötieteen ja käsityönopettajan koulutus koordinoi hanketta. Yhteistyökumppanit antavat oman panoksensa hankkeen kehittämistyöhön jakamalla kokemuksia taiteen ja käsityön hyödyntämisestä ikääntyvien hyvinvoinnin edistäjänä. Yhteistyökumppanit ovat:
Tartu Ulikool, UT Viljandi Culture Academy, Viro
uniT – Verein für Kultur an der Karl-Franzens-Universität Graz, Itävalta
Superact C.I.C., NGO, Iso-Britannia
Hankkeen rahoittaja ja rahoituksen määrä: CIMO 221 140 e

Kohderyhmän kuvaus: Hankkeeseen osallistuu partnerimaiden käsityö- ja taidealan ammattilaisia, jotka kehittävät osaamistaan toimia ikääntyvien parissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat palvelukeskuksissa asuvat ikääntyneet henkilöt. Heidän toimintaansa ohjataan ja suunnitellaan yhdessä palvelukseskusten henkilökunnan kanssa.

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta: Hankkeessa on koulutettu käsityö- ja taidealan ammattilaisia ja opiskelijoita toimimaan ikääntyvien ihmisten parissa. Helsingin yliopiston käsityönopettajaopiskelijat ovat tehneet opetusharjoitteluaan hankkeessa. Hankkeeseen kuuluu koulutusviikko kussakin partnerimaassa, ja näihin on osallistuttu aktiivisesti. Hankkeessa on aloitettu tutkimusaineiston kerääminen aihepiiristä julkaistavaa tutkimusta varten. Helsingin yliopiston hanketyöntekijä on myös tutkijakoulutettava.

Toiminnan tavoitteet: Hankkeessa kehitetään taide- ja käsityöammattilaisten mahdollisuuksia hyödyntää ammattitaitoaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen parissa. Hanke keskittyy uudenlaisten opetusmetodien luomiseen ja levittämiseen sekä taiteen ja hyvinvoinnin yhteyden tutkimiseen erityisesti ikääntyneiden palveluissa. Hankkeessa kehitetään toimintaa kansainvälisessä yhteistyössä hyödyntäen eri partnereiden osaamista ja vahvuuksia.

Toiminnan tulokset ja vaikutukset: Saatuja tuloksia tullaan julkaisemaan hankkeen omilla nettisivuilla, sekä kansainvälisissä julkaisuissa. Toiminnan tuloksia hyödynnetään eri maiden taide- ja käsityöammattilaisten koulutuksessa. Hanke tekee näkyväksi taiteen ja käsityön mahdollisuuksia ikääntyvien hyvinvoinnin osana.

Haasteet, onnistumiset ja epäonnistumiset: Haasteena on luoda jatkuvuutta lyhytkestoiselle hankkeelle.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Kyllä

Lähteet ja linkit:
Handmade Wellbeing-hankkeen nettisivut

Lisätietoa: Hankkeen koordinaattori Sirpa Kokko, sirpa.kokko@helsinki.fi, p. 050 416 0512

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *