Hyvinvoinnin välitystoimisto -hanke

19.10.2016

Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa tuottajan taitojen avulla ‐ kehittämällä ja tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita.

Kolmivuotisesta (2015-2017) hankkeesta vastaa Humanistinen ammattikorkeakoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja Jyväskylän yliopisto. Mukana ovat myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun sekä Jyväskylän kaupungit. Hanke on valtakunnallinen. Koulutusta järjestetään Turussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Hankkeen kohderyhmänä on taiteen, kulttuurituotannon sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä luovan alan yrittäjät.

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta

Toiminnan tavoitteena on kehittää taloudellisesti ja eettisesti kestäviä ansaintamalleja Välitystoimistolle, joka toimii soveltavan taiteen palveluiden kehittäjänä, sparraajana ja myyjänä sote-kentällä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa soveltavaa taidetta hyödynnetään enemmän, koska sen ostaminen on helpompaa välitystoimiston ansioista. Taiteilijat saavat enemmän työtilaisuuksia, koska ovat tuotteistaneet osaamistaan ja koska tuottaja hoitaa myyntityön ja tarjoaa sparrausapua. Palvelut ovat laadukkaampia, koska ymmärrys moniammatillisen kehittämisen arvosta on kasvanut. Haasteena on riittävän realististen ansaintamallien löytyminen. Välitystoimistotoiminnan on tarkoitus jatkua hankkeen päättymisen jälkeen.

Lähteet ja linkit: Hyvinvoinnin välitystoimisto
Hankkeen Facebook-sivut

Lisätietoa: Projektipäälliköt Benny Majabacka (hallinto) ja Oona Tikkaoja (sisältö)

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *