Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Välfärd för kommuner över gränser

30.06.2016

Etelä-Pohjanmaan liiton toteuttamassa hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja. Samalla pyritään luomaan alueen kuntiin kulttuuri-, sosiaali- ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusien palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyneet palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Uusia kulttuurihyvinvoinnin palveluja luodaan kunnallisten pilottihankkeiden kautta. Toiminnan kohderyhmiä ovat ikäihmiset sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Uusiin kulttuuripalveluihin työllistetään alueella toimiva taiteilijoita ja kulttuurin tuottajia. Kehittämistyössä kuntien yhteistyökumppaneina voivat toimia esimerkiksi kuntayhtymät, paikalliset järjestöt tai muut palvelujen tuottajat.

Hankkeen toteuttaja: Etelä-Pohjanmaan liitto

Hankkeen kesto ja ajankohta: 1.2.2015-31.12.2017

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Kyllä

Hankkeen yhteistyökumppanit:
Pohjanmaan liitto, yhteistyökumppani ja rahoittaja, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur SÖFUK / KulturÖsterbotten, yhteistyökumppani ja rahoittaja

Hankkeen rahoittajat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK / KulturÖsterbotten)

Kohderyhmän kuvaus:
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen kunnissa asuvat ikäihmiset, sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset.

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta:
Ensimmäisenä toimintavuonna 2015 toteutettiin OKM:n rahoituksella 12 kuntapilottia, joissa kokeillut toimintatavat ja mallit antoivat hyvän pohjan jatkaa palvelujen kehittämistä ja levittämistä. Kesällä 2016 on jatkohankkeessa käynnissä kaikkiaan 9 uutta kuntapilottia, joiden avulla jatketaan uusien palvelujen kehittämistä ja juurruttamista alueelle. Kuntapilottien lisäksi on järjestetty koulutustilaisuuksia, kehitetty yhteistyöverkoston toimintaa sekä välitetty kuntiin kiertäviä osallistavan taiteen pajoja ja esityksiä.

Toiminnan tulokset ja vaikutukset:
Hankkeen viimeisen kauden päättyessä loppuvuodesta 2017 ollaan saavutettu tilanne, missä: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kunnissa on valmiudet tuottaa itsenäisesti taide- ja kulttuurilähtöistä toimintaa ikäihmisille ja sote-sektorin asiakkaille. Uudet toiminnot ja yhteistyömallit ovat juurtuneet osaksi kuntien perustoimintaa. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella toimii taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvä alueverkosto, joka kokoontuu säännöllisesti ja organisoi omaa toimintaansa sekä alan kehittämistyötä. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla työskentelee taiteilijoita, jotka voivat tarjota alueen kunnille osallistavan taiteen palveluja eri taiteenaloilta.

Haasteet, onnistumiset ja epäonnistumiset:
Keskeisenä haasteena on saada eri kokoisten kuntien kulttuuri-, sosiaali- ja terveyssektorien edustajat toimimaan yhteistyössä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla haasteena on saada uudet palvelut juurtumaan osaksi kuntien palvelutuotantoa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana luoduista palveluista yli 80 % jatkaa toimintaansa hankkeen tuen päätyttyä, joten toimintamallia voidaan pitää onnistuneena. Haasteena on myös saada kunnat palkkaamaan uusien palvelujen toteuttamiseksi ammattitaiteilijoita, jolloin pystytään toteuttamaan aiempaa laadukkaampia palveluja. Tähän on erityisesti panostettu 2016 alkaneessa ensimmäisessä jatkohankkeessa.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Kyllä

Lähteet ja linkit: Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja (suomeksi)
Välfärd för kommuner över gränser (på svenska)
Facebook

Lisätietoa, yhteyshenkilö: ESA VIENAMO, Projektipäällikkö, 0400 883 317, esa.vienamo@etelapohjanmaa.fi
EteläPohjanmaan liitto, Frami, Kampusranta 9 C, 4. krs. PL 109, 60101 Seinäjoki