Kulttuuria minulle 2018–2021

21.08.2018

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry:ssä on alkanut STEA:n Elämänote -avustusohjelmaan kuuluva Kulttuuria minulle 2018–2021 -hanke. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ikääntyvien muistiasiakkaiden (muistisairautta sairastavat ja muistinsa heikentyneeksi kokevat ihmiset) osallisuutta ja hyvinvoinnin kokemusta taiteen ja kulttuurin keinoin. Yhteistyötahoina on mukana sosiaali- ja terveysalan toimijoita, etsivää ja löytävää työtä tekeviä toimijoita, museoita, kulttuurialan toimijoita sekä eri järjestöjä. Lisää yhteistyötahoja toivotaan ja etsitään koko hankkeen toimintakauden ajan.

Hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön palvelupolkuja, joiden avulla tavoitetaan muistiasiakkaita ja ohjataan heidät kulttuuritarjonnan pariin. Toiminta suunnitellaan yhdessä muistiasiakkaiden sekä yhteistyötahojen kanssa ja siinä hyödynnetään niin olemassa olevia ja hyväksi havaittuja käytänteitä kuin kehitetään uusia toimintamuotoja.

Tavoitteena on lisätä aktiivisuutta ja toimijuutta muistiasiakkaiden arkeen lisääntyvin sosiaalisin kontaktein sekä omaisia ja läheisiä osallistamalla.

Toiminta käynnistyy keväällä 2019 Kemiönsaaressa, Loimaalla, Paraisilla, Turussa ja Uudessakaupungissa. Hankevuosien aikana toimintaa järjestetään kaikissa Muistiyhdistyksen toiminta-alueen kunnissa.

Kiinnostuitko hankkeesta?
Ota yhteyttä:

Hanketyöntekijä Mirva Nurmio-Böse
p. 040-5133159
mirva.nurmio-bose@muistiturku.fi
Hankkeen toimisto: Eerikinkatu 27A, 20100 TURKU
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry., Varusmestarintie 15, 20360 TURKU
www.muistiturku.fi