Kulttuurikolmio-hanke, Jyväskylä

29.07.2016

Kulttuurikolmio-hankkeessa vahvistetaan kulttuurin avulla osallisuutta asuinalueilla ja toteutetaan innovatiivisia ja asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja.

Hankkeen toteuttaja: Hankerahan hakijana oli Jyväskylän kaupunki, mutta kaupunki ei organisaationa ohjaa hanketta sisällöllisesti. Hankkeessa on mukana toimijoita kolmelta erityyppiseltä asuinalueelta eli ydinkeskustasta, kaupunginosista ja maaseudulta. Mukana olevat toimijat: Yläkaupungin Yö ry, Keltinmäen asukasyhdistys ry, Myllyjärven asukasyhdistys ry, Mäyrämäen-Mustalammen asukasyhdistys ry ja Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry, johon kuuluvat Moksin, Saukkolan, Sarvenperän, Tikkalan ja Ylä-Muuratjärven kylät.

Hankkeen kesto: 2015-2016

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Ei palkattuina, mutta välillisesti ja yhteistyöverkostoissa.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likes ja Jyväskylän kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (hankkeen raportointi ja seuranta).

Hankkeen rahoittaja ja rahoituksen määrä: Opetus- ja kulttuuriministeriö 40 000 €, Jyväskylän kaupunki 5 000 €

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta: Hankkeessa on luotu ja toteutettu asukaslähtöisiä kulttuurityön malleja, joiden tarpeet lähtevät asukkaista itsestään. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti toimija- ja asukasvetoisesti. Toimijat ovat muodostaneet verkoston ja aikaisemmin toisilleen tuntemattomat alueet ja toimijat ovat tutustuneet ja tämän myötä lähtökohdiltaan hyvin erilaisilta asuinalueilta on löytynyt yhteisiä intressejä sekä ideoita ja hyviksi havaittuja käytäntöjä jaettavaksi.

Toiminnan tavoitteet: Mukana olevat yhdistykset kehittävät ja luovat asukkaiden omista tarpeista lähteviä toimimisen malleja ja toiminnan keskiössä on osallistaminen ja joukkoistaminen. Alueiden ihmisille annetaan vapaat kädet käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen lähtökohtina tasavertainen kumppanuus ja yhteistyö Jyväskylän kaupungin kanssa.
Teemoja:
– ydinkeskustan yhteisöllisyyden kehittäminen tapahtumatuotannon avulla ympäri vuoden
– kaupunkikeskustatilan kehittäminen kohtaamisen paikkana
– kylien ja haja-asutusalueiden kulttuuripalvelujen parantaminen
– yli sukupolvien ulottuva toiminta
– ikäihmisten yhteisöllinen asuminen
– tilojen käytön tehostaminen ja kehittäminen
– alueiden asukkaiden osallistumisen aktivointi ja motivointi kulttuuritoiminnan avulla
– perhetapahtumat
– tarinoiden kerääminen ja taltiointi

Toiminnan tulokset ja vaikutukset:
– kylien ja kaupunkialueiden yhteistyön ja vuoropuhelun lisääntyminen
– tilaongelmien ratkaisumalleja löydetty
– osallisuusohjelman konkretisoituminen (esim. Hipposilta)
– kaupungin ja yhteisöjen vuoropuhelun lisääntyminen (Tikkalan kylä ja metsänraivaus, Yläkaupungin Yö ja yläkaupungin sekä keskustan kehittäminen, lähiöt, Suur-Keltinmäen alue kehittämisen kohteena
– asukasosallisuus, koirapuistot, asukasyhdyshenkilö, työllistäminen

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Kulttuurikolmio II -hanke on hakenut jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä (Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta kunnissa ja alueilla), hakijana kolmannen sektorin toimija, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, joka on alueen asukasyhdistysten perustama yhdistys.

Lähteet ja linkit: Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut – hankkeet
Facebook-sivut: Kulttuurikolmio – Jyväskylä
Kulttuurikolmio: Mäyrämäki ja Mustalampi

Lisätietoa, yhteyshenkilö: kulttuuri- ja kehittämispäällikkö Mari Aholainen, Jyväskylän kaupunki, p. 014 266 4040, mari.aholainen[at]jkl.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *