Kuopiossa Kulttuuri kulkee mukana!

03.11.2016

Kulttuuri kulkee mukana! –yhteisöhankeessa viedään kulttuuria lähelle asukasta. Hankkeessa kehitetään asuinalueiden sosiaalista koheesiota, kulttuurista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta kulttuurin ja taiteen keinoin. Hankkeessa järjestetään paikallisten toimijoiden kanssa kulttuuri- ja taidetoimintaa nuorisotaloilla, asukastuvilla, päiväkodeissa, kouluilla, kirjastoissa tai neuvoloissa.

Asuinalueilla, joilla on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä, pyritään edistämään ja mahdollistamaan myös kulttuurien välistä dialogia ja kohtaamista. Hankkeen myötä pyritään myös parantamaan arvostusta omaa elinympäristöä kohtaan, kehittämään myönteistä ja tutkivaa ympäristösuhdetta sekä ottamaan vastuu yhteisöllisyyden muodostumisesta alueella.

Toiminta on asukaslähtöistä ja asukkaiden toiveista lähtevää ja kohdistuu erityisesti niille kaupungin alueille, joista maantieteellinen tai sosiaalinen välimatka kulttuurin harrastamisen pariin on pitkä. Osa toiminnasta toteutetaan maakunnassa. Hankkessa asuinalueilla työskentelevät kummitaiteilijat toimivat tiiviissä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Mukana on kolme asuinaluetta Kuopion kaupungista (kaksi kaupunkialueelta ja yksi maaseutualue) sekä kaksi kohdetta Pohjois-Savosta.

Hankkeen pääpaino on ”kohtaamistaiteessa”. Taidesisältöinä ovat mm. sanataide, kuvataide, musiikki, draama, tanssi ja varjoteatteri. Hanke työllistää paikallisia taiteilijoita. Lähestymistapa on yhteisötaiteellinen ja toiminta suunnitellaan tiiviisti alueiden asukkaiden kanssa heidän lähtökohtansa ja toiveensa huomioiden. Hankkeessa kehitetään myös taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä asuinalueilla.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kuopion kaupunki, Itäinen tanssin aluekeskus (ITAK), Lastenkulttuurikeskus Lastu sekä kaupungin kulttuuritoimijat ja -yhdistykset ja paikalliset järjestötoimijat asuinalueilla.

Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka.

Hanketta rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö (83 000 €) sekä Kuopion kaupunki.

Lisätietoa: Jonna Forsman, kulttuurisuunnittelija, Kuopion kaupunki
jonna.forsman(a)kuopio.fi, puh. +358 447 182 468