Paletti II - Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista

08.06.2016

Paletti II edistää nuorten luovien alojen ammattilaisten työllisyyttä tuomalla ja muotoilemalla palvelumuotoilun menetelmillä soveltavaa taidetta osaksi vanhuspalvelujen palveluprosesseja ikäihmisten varhaisista palveluista tehostettuun palveluasumiseen.

Ikäihmisten palveluprosesseja on tarkasteltu ja rakennettu mallia, miten taide voi olla osa ikäihmisten palvelua. Jokaisessa viidessä pilotissa on tehty ikäihmisille hyvinvointimittaukset, joiden avulla taidetyöpajoihin osallistumisen kustannus- ja hyvinvointivaikutuksia. Olemme toteuttaneet sähköisen palvelun luovien alojen palvelutuotteiden markkinointiin.

Kustannustehokkaan liiketoiminta-/kumppanuusmallin rakentaminen; kulttuuripalvelut osana vanhuspalveluja, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja kumppanuus, resurssit ja rahoitus. Koulutuspaketin rakentaminen nuorten, luovien alojen opiskelijoiden liiketoimintaosaamisen ja julkisen sektorin kanssa kumppanuudessa toimimisen vahvistamiseksi osana alan koulutusta.

Hankkeen toteuttaja ja kesto: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy, osatoteutus Kymenlaakson- ja Saimaan ammattikorkeakoulut, 1.1.2015–31.12.2016

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Kyllä: Osa-aikaisena hankesihteerinä, asiantuntijana, Ikäihmisille suunnattujen ryhmien vetäjinä ja mentorina

Yhteistyökumppanit: Taike, Te-toimistot, Taiteen järjestöt –verkosto, kuntien kulttuuritoimet, Kaakkois-Suomen kuntien vanhuspalvelut, taiteen ja kulttuurialan ammattilaiset, pilottikohteet: Lappeenrannan palvelukeskussäätiö, Koskenrinne ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri: ikäihmisten omaishoito ja Armilan kuntoutuskeskus, Kouvolan kaupunki: ikäihmisten varhaiset palvelut ja omaishoito.

Rahoittaja ja rahoituksen määrä: Hämeen ELY-keskus, ESR 510 000€.

Kohderyhmän kuvaus: Varsinainen kohderyhmä on nuoret luovien alojen ammattilaiset (siirtymävaiheessa koulutuksesta työhön, työttömät ja työttömyysriskin alla olevat).
Välilliset kohderyhmät ovat vanhuspalvelujen asiakkaat, mukaan lähtevien kuntien/kuntayhtymien/organisaatioiden vanhuspalvelujen henkilöstö ja johto, kuntien kulttuuritoimi sekä kulttuurijärjestöt ja -yritykset.

Toiminnan tavoitteet:
– selvittää ja tuottaa tietoa kulttuuripalveluiden kustannus- ja hyvinvointivaikutuksista
– selvittää kustannustehokasta liiketoiminta-/kumppanuusmallia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
– ottaa käyttöön sähköinen kulttuuripalvelujen tuetun tuotteistamisen työkalu ja sovellus
– edistää nuorten luovien alojen ammattilaisten työllisyyttä tuomalla ja muotoilemalla soveltavaa taidetta osaksi valittuja vanhuspalvelujen palveluprosesseja
– luoda malli nuorten, luovien alojen opiskelijoiden liiketoimintaosaamisen ja julkisen sektorin kanssa kumppanuudessa toimimisen vahvistamiselle osana alan koulutusta

Toiminnan tulokset ja vaikutukset (tilanne 6/2016):
On toteutettu viisi pilottia erilaisissa ikäihmisten palveluympäristöissä varhaisista palveluista tehostettuun palveluasumiseen, joissa nuorten luovien alojen ammattilaisten työllisyysmahdollisuuksia on edistetty muotoilemalla soveltavan taiteen palveluja osaksi vanhuspalvelujen palveluprosesseja.
On tuotettu tietoa päättäjille soveltavan taiteen tuomista kustannus- ja hyvinvointivaikutuksista valituissa vanhuspalveluprosesseissa vaikuttavan toiminnan vakiinnuttamiseksi.
On tuotettu tuetun tuotteistamisen työkalu sekä sähköinen sovellus luovien alojen palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi sekä alan nuorten toimijoiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi. On luotu malli luovien alojen opiskelijoiden liiketoimintaosaamisen vahvistamiseksi

Haasteita:

 • Hankkeen osatoteuttajina on kaksi ammattikorkeakoulua. Yhteistyö on haastavaa, oppilaitoksen toimintasuunnitelma tehdään oppilaitoksen aikataulun mukaan, hanketyöskentely kulkee oman aikataulunsa mukaan.
 • Taiteen ja sote-palvelujen yhdistäminen tarkoittaa kahden eri toimintakulttuurin yhdistämistä. Yhteistä kieltä ei ole. Eteen tulee ilmiöitä, joiden sanoittaminen on vierasta, toimeen tarttuminen vie aikaa.
 • Taiteen kilpailutus soveltuu huonosti julkisten hankintojen kilpailutuksen raameihin.
 • Taiteen, erityisesti taidetyöpajojen verotuksella on useita eri muotoja, jotka eivät ole aina yhteensopivia asiakkaiden yhdenvertaisuuden vahvistamisen kanssa.

Onnistumisia:

 • Innokkaita ikäihmisiä osallistuu taidetyöpajoihin ja kokee sen tärkeäksi.
 • Viiden pilotin johto on innostunutta ja sitoutunutta toimintaan; tämä näkyy erityisen hyvin pilottien edustajille järjestetyssä työpajassa.
 • Monialainen yhteistyö tuottaa hedelmää.
 • Toiminnan juurtuminen ja jalkautuminen osaksi ikäihmisten palveluja.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?

 • Toiminta jalkautuu pilottien lisäksi eri toimintaympäristöihin.
 • Omaishoidon palveluvalikkoon on muotoiltu palvelu taidetyöpaja. Palvelua tarjotaan sekä ikäihmisille että lapsiperheille.
 • Eksote:ssa, Armilan kuntoutuskeskuksessa taide on yksi kuntoutusmuoto.
 • Kouvolan ikäihmisten varhaiset palvelut tuottavat taidetyöpajoja ikäihmisille.
 • Kouvolan seudun Muisti ry tuottaa taidetyöpajoja ikäihmisille.

Lähteet ja linkit:
Socom / Paletti II 
Paletti II -blogi
Paletti II Facebookissa

Lisätietoa, yhteyshenkilö:
projektipäällikkö Päivimaria Seppänen p. 044 7485310, paivimaria.seppanen@socom.fi
Marjukka Heikkilä, p. 050 408 4712 marjukka.heikkila@socom.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *