Sosiaalisesti sitoutunut taidetoiminta nuorille, Ars-Häme ry

13.02.2017

Ars-Häme ry on kehittänyt jo vuodesta 2013 lähtien sosiaalisesti sitoutunutta taidetoimintamallia. Vuonna 2016 toteutetun hankkeen tavoitteena oli juurruttaa toimintamalli osaksi Hämeenlinnan kaupungin nuorisopalveluita, tukea ko. taidetoimintaa tekevien ammattikuvataiteilijoita jaksamista mentoroinnilla sekä tarjota ns. kisällinoppia uusille ammattikuvataiteilijoille, joita sosiaalinen taidetoiminta kiinnostaa.

Ars-Häme ry on ammattikuvataiteilijoiden yhdistys. Jäsenistöön kuuluu 94 kuvataiteilijaa Hämeenlinnasta, Riihimäeltä, Hyvinkäältä, Helsingistä, Forssasta, Lahdesta ja Tampereelta. Heistä yli 80 % kuuluu johonkin alansa valtakunnalliseen liittoon (TML, SKL, STG, Muu, VTL tai Ornamo).

Ars_hame_ry_syksy_2015

Yhteistyökumppanit:
Hämeenlinnan kaupunki, Toimi! -hanke 2015-2017, Hämeen Setlementti ry

Kohderyhmä:
Sosiaalisesti sitoutunutta taidetoimintaa tekevät ja siitä kiinnostuneet ammattikuvataiteilijat sekä nuoret alle 29-vuotiaat, joilla ei ole työ- tai koulutuspaikkaa.

Hankkeen rahoittaja:
Vuonna 2016 rahoittajina olivat Taiteen edistämiskeskus sekä Hämeenlinnan kaupunki. Aikaisemmin toimintaa ovat rahoittaneet mm. Hämeen Ely-keskus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta:
Vuonna 2016 toteutetun hankkeen avulla saatiin kahdeksan uutta kiinnostunutta taiteilijaa mukaan sosiaalisesti sitoutuneeseen taidetoimintaan. Mukana oli myös juuri turvapaikan saanut irakilainen taiteilija, joka ohjasi kisällinopissa toisen ammattitaiteilijan kanssa palkallisessa harjoittelussa taidetoimintaa alaikäisille afgaanipakolaisille vastaanottoyksikössä.

Ars_hame_ry_kevat_2016_tilatuunaus

 

Sosiaalisesti sitoutuneesta taidetoimintamallista:
Yhdistys on kehittänyt toimintamallia vuodesta 2013 lähtien ja toimii hankeyhteistyössä tarvittaessa myös taiteilijoiden työnantajana ja hankkeiden osahallinnoijana. Yhdistys vastaa ammattimaisesti tuotetusta taidetoiminnasta hankkeissa.

Sosiaalisesti sitoutunut taidetoiminta edellyttää, että taiteilija-ohjaajat sitoutuvat avoimeen vuoropuheluun osallistuvien ihmisten kanssa. Kohtaaminen, yhteisen tilan luominen ja vuorovaikutus ovat keskeisiä elementtejä toiminnassa. Taiteilijat ohjaavat luovaa ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä ryhmätyöskentelynä. Toiminnassa tavoitellaan onnistumisen kokemuksia sekä ryhmänä että yksilönä. Lähestymistapa tulee sosiokulttuurisen innostamisen periaatteista sekä kriittisen pedagogian toimintatavoista.

Tuloksia:

Kokemustemme perusteella kuvataiteilijat ovat pystyneet taiteilija-ohjaajina luomaan vapaaseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuvan tilan taiteilijan ammatinkuvansa vuoksi. He eivät edustaneet taidetoimintaan osallistuville ihmisille mitään sellaista tahoa, joka antaisi valmiit toimintasäännöt tai diagnoosit, joita esimerkiksi työvoimaviranomainen tai hoitoalan ammattilainen ammatinkuvansa vuoksi tekee.

Sosiaalinen luottamus on yksi keskeisistä vaikuttavista tekijöistä yksilön pärjäämiselle. Yhdistys valitsi vuoden 2014 projektinsa arvioinnin laadulliseksi indikaattoriksi luottamuksen. Palautekyselyn mukaan yli 90 % nuorista koki voivansa luottaa ohjaajiin ja kysyä heiltä suoraan asioista vähintäänkin hyvin. Hankkeen määrälliset arviot osoittivat vuoden 2014 lopussa, että n. 65 % osallistuneista nuorista oli löytänyt jatkopolun kokeilujakson jälkeen.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Kyllä. Toiminta on jatkunut hankerahalla sekä kuntouttavana työtoimintana kaupungin ostamana palveluna.

Lisätietoa:
RAPORTTI: Ars-Hame_ry_sosiaalisesti_sitoutuneen_taidetoimintarakenteen_kehittaminen_2015

toiminnanjohtaja Sirpa Taulu
Ars-Häme ry
p. 040 451 1197
galleriakone@gmail.com