Space! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön

30.06.2016

Space! -projekti on FinFami Uusimaa ry:n kolmivuotinen kehittämisprojekti. Sen tavoiteena on kehittää matalan kynnyksen palvelua nuorille, joiden perheenjäsen, ystävä tai läheinen on sairastunut psyykkisesti, ja joiden kohdalla hyvinvoinnin riskit ovat kohonneet. Palvelu on suunnattu 16–29 -vuotiaille opiskelijoille. Kehitettävässä palvelussa nuorille tarjotaan omaisyhdistysten ja taiteilijoiden yhdessä järjestämää osallistavaa taiteellista ryhmätoimintaa. Toiminnassa tärkeää on sosiaalinen vahvistaminen ja nuorten yksilöllisten tarpeiden sekä osaamisen huomioiminen.

Projektin tarkoituksena on edistää nuorten omaisten hyvinvointia ja vertaisuutta sekä vahvistaa osallisuutta. Space!-projektissa toimii myös nuorista koostuva ohjausryhmä, joka osallistuu projektin suunnitteluun ja arvojen määrittelyyn. Starttiapuna toiminnan käynnistämiselle eri alueilla toimii FinFami Uusimaa ry:n MiMi-projektin neljän toimintavuoden aikana (2012–2015) kehitetty taiteellisen kasvuryhmän malli Omakuva N.Y.T.

Space!-projekti toteutuu yhteistyössä viiden alueellisen FinFami -yhdistyksen kanssa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Uudellamaalla yhteistyötä toteutetaan ainakin Espoon kunnan kanssa. Space!-projekti järjestää näiden alueiden nuorisotoimijoille maksuttomia perehdytyskoulutuksia sekä verkostokokouksia, jotka vahvistavat keskinäistä yhteistyötä ja tuovat taiteen ja kulttuurin näkökulmia nuorten palveluiden suunnitteluun.

Hankkeen toteuttaja: FinFami Uusimaa ry

Hankkeen kesto ja ajankohta: 2016-2018

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia?: Kyllä

Hankkeen yhteistyökumppanit: FinFamit Pohjois-Karjala, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Varsinais-Suomi:
yhteistyössä näiden järjestöjen kanssa kullekin alueelle perustetaan taideperustaisia mielenterveyttä tukevia ryhmiä. Ryhmät suunnataan ensisijaisesti opiskelijoille, joiden mielenterveyspalvelut toteutuvat heikosti. FinFami Keskusliiton kanssa muotoillaan palvelusta konsepti, joka on helposti juurrutettavissa mm. YTHS:n toimintaan valtakunnallisesti. Espoon kaupungin kanssa neuvotellaan piloteista eri mielenterveystyötä tekevien tahojen yhteyteen. Toteutuessaan piloteissa työskentelee aina kaupungin työntekijä työparina hankkeen palkkaamalle taiteilijalle.

Hankkeen rahoittaja: RAY

Kohderyhmän kuvaus: Hankkeen kohderyhmä on 16-29 -vuotiaat opiskelijat, jotka kokevat jäävänsä yksin pohtiessaan omaa tai läheisensä mielen hyvinvointia. Psyykkinen sairaus perheessä vaikuttaa usein nuoren muihin suhteisiin. Mielenterveysongelmiin liittyvä stigma sekä vuorovaikutussuhteiden vääristyminen vaikeuttavat nuoren liittymistä yhteiskuntaan ja altistavat sairastumiselle. Space!-projekti pyrkii tuomaan taiteen kautta tapoja kohdata nuoria ennen kuin ongelmat ovat kasvaneet hoitoa vaativalle tasolle.

Lyhyt kuvaus hankkeessa tehdystä toiminnasta: Nuorten ryhmiä on käynnistymässä Lahdessa, Otaniemen YTHS:llä sekä Hämeenlinnassa syksyllä 2016. Hanke neuvottelee Espoon kaupungin kanssa ryhmien käynnistämisestä vuonna 2017 osana Espoon nuorten mielenterveyspalveluita. Lahden ja Hämeenlinnan alueilla on pidetty Space!-verkostopäivä alueiden moniammatillisille nuorisotoimijoille. Lisäksi on perustettu FinFami -omaisyhdistysten nuorisotyötä suunnittelevien projektien ja työntekijöiden muodostama FinFamien nuorisotyön verkosto Tilantekijät. Verkosto käy dialogia muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa mahdollisimman avoimesti.

Toiminnan tavoitteena on kehittää nuorten ennaltaehkäiseviä mielenterveyspalveluita tuomalla taiteellista ihmettelyä ja praktiikoita osaksi mielenterveystyön rakenteita. Pilottialueilla asuville 16-29 -vuotiaille nuorille tarjotaan mahdollisuus tulla taiteelliseen kasvuryhmään, jonka kautta voi tutkia suhteita toisiin, maailmaan ja omaan hyvinvointiin. Tärkeä tavoite on lieventää mielenterveysongelmista kärsivien stigmaa avoimella tiedottamisella ja erilaisilla taiteellisilla ulostuloilla.

Toiminnan tulokset ja vaikutukset: Hanke käynnistyi helmikuussa 2016. Tuloksia tähän mennessä on yhteistyöverkoston laajentuminen ja moniammatillisten verkostopäivien toteutuminen Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Nuorten taiteellisen ryhmätoiminnan ottaminen osaksi mielenterveystyön rakenteita on tulos, jota kohti projekti on hyvällä matkalla syksyllä 2016 käynnistyvän ryhmätoiminnan kautta.

Taiteellisen kasvuryhmän vaikutukset nuoriin voidaan rinnastaa MiMi-projektin (2012-2015) vaikutusten arviointiin. Osallistujien kokemia hyötyjä olivat mm. kohentunut taito käsitellä omia tunteita ja nähdä toisten ajatukset kiinnostavina, parantuneet ihmissuhteet ja vaikeiden asioiden käsittelyn helpottuminen, sosiaalisten taitojen koheneminen, lisääntynyt motivaatio taiteita kohtaan, syvien prosessien ymmärrys, luovuuden, rohkeuden ja tulevaisuuden suunnitelmien koheneminen.

Haasteet, onnistumiset: Haasteena on saada hankkeen edistämät mallit juurtumaan todella osaksi nuorten mielenterveyspalveluita. Tähän haasteeseen tarvitaan tukea Taikusydämen kaltaisilta keskitetyiltä tahoilta. Onnistuminen on se mielenkiinto ja verkostot, joita kohti Finfami Uusimaa ry:ssä on kuljettu 2012 käynnistyneen MiMi-projektin myötä. Taide nähdään nyt verkostoissamme mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kentällä todella ammattimaisesti mahdollisuuksia laajentavana toimintaympäristönä.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Kyllä

Lähteet ja linkit: SPACE-projektin blogi
SPACE! Tilaa nuorten ehkäisevään mielenterveystyöhön FinFami Uusimaa ry:n nuorisotyön kehittämishanke (2016–2018)

Video: Omakuva N.Y.T. -prosessissa lähtökohtana on nuoren oma elämä | Veikkaus

Lisätietoa, yhteyshenkilö: Projektikoordinaattori Sanni Sihvola, sanni.sihvola@otu.fi, p. 045 77332203

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *