TunneMusiikki – musiikista voimaa vapaaehtoistoimintaan ikääntyneille

29.07.2016
Kuva: Antti Yrtti.

TunneMusiikki -hanke kouluttaa valtakunnallisesti 50 vuotta täyttäneitä vapaaehtoisia käyttämään musiikkia esteettömästi yksilöihin ja ryhmien kanssa vapaaehtoistoiminnassa sekä järjestää esteettömiä musiikkitapahtumia yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa. Hanke myös tuottaa sekä levittää musiikkisisältöiseen vapaaehtoistoimintaan ja vanhustyöhön soveltuvaa materiaalia ja tietoa. TunneMusiikki -toiminta jatkuu hankekauden jälkeen vuoden 2016 alusta lähtien RAY:n kohdennetun avustuksen turvin.

Hankkeen toteuttaja: Eläkeliitto ry

Hankkeen kesto: Hankkeena 2012-2015, kohdennettu avustus vuoden 2016 alusta

Onko hankkeessa mukana taiteen ammattilaisia? Kyllä. Henkilöstö (2 kpl) musiikinalan maistereita, ostopalvelukouluttajamme on muusikko ja musiikinopettaja. Vapaaehtoisissa on jonkin verran taiteen harjoittajia.

Hankkeen yhteistyökumppanit: Näkövammaisten Liitto ry (asiantuntija- ja koulutuskumppani) ja Kuuloliitto ry (asiantuntija- ja koulutuskumppani)

Hankkeen rahoittaja ja rahoituksen määrä: Raha-automaattiyhdistys (100%), 200 000 e/vuosi

Kohderyhmän kuvaus: 50+ -ikäiset vapaaehtoistoimijat (kattojärjestöön katsomatta) sekä heidän kohtaamansa kotona tai palvelulaitoksissa asuvat ikääntyvät, eritoten iän tai vamman myötä näkö- tai kuulovammaiset, muistisairaat sekä liikuntarajoitteiset autettavat.

Toiminnan tavoitteet: a) edistää ikääntyvien osallisuutta ja hyvinvointia musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan avulla, b) kehittää valtakunnallisesti ikääntyvien musiikkitoimintaa esteettömämmäksi, c) rohkaista erityisryhmiä ryhmämuotoisen musiikkitoiminnan pariin

Toiminnan tulokset ja vaikutukset: a) edistää ikääntyneitä kohtaavien vapaaehtoisten (osin myös ammattilaisten ja omaisten) valmiuksia kohdata erityisryhmiä musiikin avulla, b) edistää valtakunnallisesti ikääntyvien hyvinvointia ja hyvinvointia ja osallisuutta vapaaehtoisten toteuttaman ryhmätoiminnan avulla, c) mahdollistaa ja lisätä erityisryhmiin kuuluvien ikääntyvien osallistumista musiikkitoimintaan yhteisöissä, tapahtumissa ja konserteissa, d) edistää järjestöjen yhteistoimintaa liitto- ja paikallisyhdistystasolla yhteisten tapahtumien, tempausten ja koulutusten kautta

Haasteet, onnistumiset ja epäonnistumiset: Hanke on onnistunut päämääriensä tavoittamisessa kohtuullisen hyvin, ja toimintaa jatketaan valtakunnallisesti myös hankeajan päätyttyä. Tapahtumat, kurssit ja konsertit on koettu laadukkaiksi ja osallistujia on usein enemmän kuin voidaan ottaa. Haasteet liittyvät lähinnä pitkähkön asiakasketjun läpäisevään arviointiin sekä kuulovammaisten rohkaisuun musiikkitoiminnan pariin. Toisaalta haasteista on syntynyt myös osa suurimmista tähtihetkistä kun ennakkoluulojen ja kynnysten ylittäminen on ohittanut odotukset ja toiveet. Yksittäistenkin ihmisten onnistumisen kokemukset ja esim. kuulovammaisten ”Sain tänään musiikin takaisin elämääni!” -kommentit ovat arvokkaita työn hedelmiä.

Jatkuuko toiminta hankkeen päättymisen jälkeen?: Toiminta sai toistaiseksi jatkuvan rahoituksen hankeajan päätyttyä vuoden 2016 alusta alkaen. Työntekijöinä jatkavat samat henkilöt.

Lähteet ja linkit: TunneMusiikki -kotisivutEläkeliitto, TunneMusiikki Facebook-sivut

Lisätietoa: Heini Siltainsuu, suunnittelija, siltainsuu@elakeliitto.fi, p. 09 7257 1178 / 040 7257 043

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *