Vailla vakinaista asuntoa ry:n hyvinvointiprojekti asumisyhteisössä

01.12.2016

Hankkeen tavoitteena on kulttuuritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen Vailla vakinaista asunto ry:n ylläpitämässä Junailijankujan asumisyhteisössä Itä-Pasilassa Helsingissä. Hanke toteutetaan yhdessä asumisyhteisössä asuvien, sen henkilökunnan sekä taiteilijoiden kanssa. Monet asukkaista kärsivät päihde- ja mielenterveyden ongelmista ja vain kaksi asukasta käy töissä. Hanketta koordinoi yhdistyksen toiminnanjohtaja, joka on koulutukseltaan teatteri-ilmaisunohjaaja ja perehtynyt yhteisöllisiin menetelmiin.

Tarkoituksena on toteuttaa kulttuurihanke haastavassa ja erityisessä elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa osallistavan teatterin keinoin. Kysymyksessä ei ole sosiaalityö tai terapia, vaan taidelähtöisen, osallistujien omasta kokemuksesta ja heidän tarpeidensa kuulemisesta syntyvän kulttuuritoiminnan mahdollistaminen sekä sen saavutettavuuden varmistaminen. Kulttuuritoiminnan tuottaman ilon, yhteisten hetkien, naurun ja kipeiden kokemusten jakamisen kautta vaikea tilanne voi näyttäytyä siedettävänä. Jonkun kanssaihmisen kokema ja jakama voi antaa voimia toisenlaisten ratkaisujen tekemiseen. Erillisyydestä ja osallisuuden puuttumisen tunteesta syntyvä häpeä aiheuttaa usein kierteen josta irrottautuminen yksin, totuttujen ja vallitsevien toimintamallien avulla on todella vaikeaa. Jollakin uudella, entiselle vaihtoehdon tarjoavalla toiminnalla voi olla oikea-aikaisesti tarjottuna dramaattisiakin vaikutuksia.

Myös tässä erityisessä työympäristössä toimivien työntekijöiden hyvinvointia, kohtaamistaitoja ja kommunikointivalmiuksia asiakkaiden kanssa lähestytään toiminnallisten menetelmien avulla. Hankkeen tavoitteena on muuttaa asuinyhteisön käytänteitä pysyvästi. Hankkeessa työskentelee kaksi näyttelijä-ohjaajaa, soveltavan teatterin osaajia ja muusikoita. Mukana on Itä-Pasilassa toimivia yhteisöjä. Hanke toteutetaan vuonna 2016. Hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus.

Hankkeessa pyritään löytämään osallistavan teatterin/taiteen keinoin asumisyhteisöä hyödyttävä yhteisöllinen toimintakulttuuri asukkaiden ja henkilökunnan kanssa tehtävien workshopein sekä toiminnallisin tapahtumin ja menetelmin. Henkilökunnan toivotaan jatkavan työtä yhteisössä hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa: Vailla vakinaista asuntoa ry
Sanna Tiivola, toiminnanjohtaja
p. 050 4079702
sanna.tiivola@vvary.fi

×
×
×

Lisää kommentti

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *