Toimintarajoitteisuus

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Välfärd för kommuner över gränser (2015-2017)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki

Hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taideja kulttuuripalveluja. Samalla pyritään luomaan alueen kuntiin kulttuuri-, sosiaali-ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusien palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyneet palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen kunnissa asuvat ikäihmiset, sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Lue lisää…

Pohjois-Pohjanmaa

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen (2017-2020)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen käytöstä sote-työn osana. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Lue lisää…

Valtakunnallinen

TunneMusiikki – musiikista voimaa vapaaehtoistoimintaan ikääntyneiden erityisryhmien keskuudessa (2012-2015, 2016-)
Eläkeliitto ry, Helsinki

Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminta keskittyy aisteiltaan tai toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. TunneMusiikki etsii tapoja lähestyä musiikkia uudella tavalla, kaikille sopivana ilon ja virkistyksen muotona. Toiminnassa järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta 50 vuotta täyttäneille vapaaehtoisesta ryhmätoiminnasta ja musiikista kiinnostuneille. Lue lisää…

Uusimaa

Naura, Tanssi, hengitä (2016)
Noora Västinen & Vea Vainio, Uusimaa

Naura, Tanssi, Hengitä -pilottiprojekti on maalis-toukokuussa 2016 toteutunut Taidetta hoitolaitoksiin -hanke, joka on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Projektin ohjaajina ja toteuttajina toimivat toimintaterapeutti (AMK), tanssija Vea Vainio sekä elämäntaidonvalmentaja ja naurujoogaohjaaja Noora Västinen. Lue lisää…

 

***

 

ME!-yhteisötaideprojekti (2016)
Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, Helsinki

taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry toteuttaa Aula-työkodin Taitomossa syksyn 2016 aikana yhteisötaideprojektin yhdessä Kettuki ry:n kanssa. ME!-projektissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin, miten Aula-työkodissa mahdollistuu vammaisten ja vammattomien henkilöiden tasavertainen kohtaaminen ja osallisuus. Projektissa kehitetään hyviä käytänteitä, joilla voisi tulevaisuudessa mahdollistaa Aula-työkodin käsityöläisten ja Kettukin erityistaiteilijoiden yhteiskunta- ja työelämämahdollisuutta.
Lue lisää…

Varsinais-Suomi

Art Notes -yhteisötaideprojekti (2016-2017)
Taidekeskus Into ry, Turku

Taidekeskus Into ry on työskennellyt vuosien ajan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tekemän taiteen arvostuksen nostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi Varsinais-Suomen alueella. Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidekeskuksen perustaminen Varsinais-Suomeen. Syksyllä 2016 alkaneessa Art Notes -projektissa tehdään tilaustyönä julkista taidetta Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän tiloihin.  Lue lisää…

***

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin (2017)
Roosa Halme & Marja Susi, Turku, Paimio

Nukketeatteritaiteilija ja säveltäjä Roosa Halme sekä nukketeatteritaiteilija ja psykologi Marja Susi työskentelivät syksyllä 2017 Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö Oliviassa, Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hoivakoti Kotikunnaksessa sekä Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja kuntoutusyksikössä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan turvin. Kehittämisprosessissa he tutkivat ja kokeilivat erilaisia nukketeatteritekniikoita vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tukena. Lue lisää…