Toimintarajoitteisuus

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja / Välfärd för kommuner över gränser (2015-2017)
Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoki

Hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taideja kulttuuripalveluja. Samalla pyritään luomaan alueen kuntiin kulttuuri-, sosiaali-ja terveyssektorin välistä yhteistyötä sekä uusien palvelujen kehittämistä tukevia toimintamalleja. Tavoitteena on yhteistyön kautta juurruttaa syntyneet palvelut pysyväksi osaksi kuntien palvelutarjontaa. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen kunnissa asuvat ikäihmiset, sekä muut vaikeammin saavutettavat ryhmät kuten kehitysvammaiset tai syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset. Lue lisää…

Pohjois-Pohjanmaa

Lähde! Taiteesta osallisuutta (2020-2023)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus Kulttuurikauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala

Oulunkaaren sote-kuntayhtymän ja Iin kunnan Kulttuurikeskus Kauppilan Lähde! -Taiteesta osallisuutta -hanke tarjoaa heikoimmassa asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja kulttuuriseen hyvinvointiin työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin edistämiseksi. Työ on jatkoa Lähde- taiteesta voimaa arkeen -hankkeelle (2017-2020), jossa työskenteli yhteensä 23 taiteilijaa yhteistyössä sote-ammattilaisten kanssa tavoittaen 163 osallistujaa. Lue lisää…

***

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen (2017-2020)
Oulunkaaren kuntayhtymä ja Taidekeskus KulttuuriKauppila, Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala

Lähde! Taiteesta voimaa arkeen on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavan Oulunkaaren kuntayhtymän sekä Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on juurruttaa taide osaksi sote-toimintaa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan alueella. Kolmivuotinen, ESR-rahoitteinen hanke testaa ja vakiinnuttaa toimintamalleja taiteen käytöstä sote-työn osana. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja laaja-alaisen hyvinvoinnin edistäminen taiteen ja kulttuurin keinoin erityisesti työttömien nuorten, maahanmuuttajien, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Lue lisää…

Valtakunnallinen

TunneMusiikki – musiikista voimaa vapaaehtoistoimintaan ikääntyneiden erityisryhmien keskuudessa (2012-2015, 2016-)
Eläkeliitto ry, Helsinki

Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminta keskittyy aisteiltaan tai toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. TunneMusiikki etsii tapoja lähestyä musiikkia uudella tavalla, kaikille sopivana ilon ja virkistyksen muotona. Toiminnassa järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta 50 vuotta täyttäneille vapaaehtoisesta ryhmätoiminnasta ja musiikista kiinnostuneille. Lue lisää…

Uusimaa

Naura, Tanssi, hengitä (2016)
Noora Västinen & Vea Vainio, Uusimaa

Naura, Tanssi, Hengitä -pilottiprojekti on maalis-toukokuussa 2016 toteutunut Taidetta hoitolaitoksiin -hanke, joka on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston apurahalla. Projektin ohjaajina ja toteuttajina toimivat toimintaterapeutti (AMK), tanssija Vea Vainio sekä elämäntaidonvalmentaja ja naurujoogaohjaaja Noora Västinen. Lue lisää…

***

ME!-yhteisötaideprojekti (2016)
Aula-työkotien kannatusyhdistys ry, Helsinki

taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry toteuttaa Aula-työkodin Taitomossa syksyn 2016 aikana yhteisötaideprojektin yhdessä Kettuki ry:n kanssa. ME!-projektissa tutkitaan yhteisötaiteen keinoin, miten Aula-työkodissa mahdollistuu vammaisten ja vammattomien henkilöiden tasavertainen kohtaaminen ja osallisuus. Projektissa kehitetään hyviä käytänteitä, joilla voisi tulevaisuudessa mahdollistaa Aula-työkodin käsityöläisten ja Kettukin erityistaiteilijoiden yhteiskunta- ja työelämämahdollisuutta.
Lue lisää…

***

Osallistava museo II (2018-)
Taide- ja museokeskus Sinkka, Kerava

Keravan taidemuseolla on käynnistynyt tammikuussa 2018 hanke Osallistava museo II – Hyvinvointia taiteesta. Hankkeessa kartoitetaan Taide- ja museokeskus Sinkan ja Keravan sosiaali- ja perhepalveluiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja testataan asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluja.

Hankkeen kohderyhmiä ovat hoivakotien asukkaat ja kotihoidon asiakkaat, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä vammaispalvelujen asiakkaat. Hanke toteutetaan Museoviraston, Keravan kaupungin sekä Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksella. Lue lisää…

Varsinais-Suomi

Art Notes -yhteisötaideprojekti (2016-2017)
Taidekeskus Into ry, Turku

Taidekeskus Into ry on työskennellyt vuosien ajan erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tekemän taiteen arvostuksen nostamiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi Varsinais-Suomen alueella. Vuonna 2009 perustetun yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidekeskuksen perustaminen Varsinais-Suomeen. Syksyllä 2016 alkaneessa Art Notes -projektissa tehdään tilaustyönä julkista taidetta Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän tiloihin.  Lue lisää…

Tutustu myös: Art Notes – yhteisötaidetta erityisyyden voimin Paimiossa

***

Kohtaamisia nukketeatterin keinoin (2017)
Roosa Halme & Marja Susi, Turku, Paimio

Nukketeatteritaiteilija ja säveltäjä Roosa Halme sekä nukketeatteritaiteilija ja psykologi Marja Susi työskentelivät syksyllä 2017 Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen avopalveluyksikkö Oliviassa, Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen hoivakoti Kotikunnaksessa sekä Paimion kehitysvamma-alan tuki- ja kuntoutusyksikössä Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan turvin. Kehittämisprosessissa he tutkivat ja kokeilivat erilaisia nukketeatteritekniikoita vuorovaikutuksen ja kohtaamisen tukena. Lue lisää…

***

Omakirjasto
Turun kaupunki, Turun kaupunginkirjasto, (2018->)

Omakirjasto on Turun kaupunginkirjaston käynnistämä projekti, jossa etsitään keinoja tuoda kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kotiin niille, joiden on vaikea päästä palveluiden ääreen esimerkiksi korkean iän, sairauden tai vamman takia. Tarve saada palveluita kotiin lisääntyy jatkuvasti, kun yhä useampi ikääntynyt asuu pitkään kotona. Lue lisää…

Pohjois-Savo

Musiikkiitoiminta autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksessa (2018)
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kuopio

Millaista musiikkitoimintaa voidaan tarjota osana kuntoutusta ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville autismin kirjon henkilöille? Itä-Suomen Hyvinvointivoimalan pilottikokeilussa Sipulin palvelukodin henkilökunta ja musiikkipedagogi Mari Hiltunen kehittivät musiikin käyttöä autismin kirjon henkilöiden kuntoutuksessa ja harrastustoiminnassa Kuopiossa. Lue lisää…

Lappi

Taidetta hoitolaitoksiin (2017)
Lapin taiteilijaseura, Rovaniemi

Vuonna 2017 Lapin taiteilijaseura toteutti Suomen Kulttuurirahaston tuella hankkeen, jossa kuusi eri alojen taiteilijaa palkattiin työskentelemään Lapin alueella sijaitseviin hoitolaitoksiin residenssitaiteilijoiksi. Ainakin yksi hoitolaitoksista, Saarenkodin palvelutalo, jatkoi residenssitoimintaa itsenäisesti. Residenssijaksoista järjestettiin näyttely Rovaniemellä Galleria Napassa 9.6.-4.7.2018.
Lue lisää: Haku taiteilijaresidensseihin: http://lapintaiteilijaseura.fi/ajankohtaista/1315
Kuuntelen-näyttely: http://lapintaiteilijaseura.fi/studio-mustanapa/1290