Toimintarajoitteisuus

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta
Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Teatteri Telakka

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toimintaa on kehitetty erilaisissa hankkeissa vuodesta 2011. Teatterilähtöinen työskentely rohkaisee etsimään mielipiteitä ja toiminaan tasavertaisena kansalaisena. Roolityöskentelyllä ryhmissä houkutellaan esiin kehitysvammaisten ihmisten omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsiteltävään asiaan tai ongelmaan. Ryhmässä kokemuksellinen ja taitoja kartuttava oppiminen helpottaa jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään.


TAIDESTUDIOTOIMINTA – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli.
Kettuki ry. 2019 Hämeenlinna

Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö Kettukin julkaisema ”Taidestudiotoiminta – taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli” jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa.