Vertaistuki ja vapaaehtoistyö

Creative & Credible – Työkaluja projektien arvioinnin tueksi

Creative & Credible -sivustolle on koostettu hyödyllistä tietoa luotettavan, vakuuttavan ja eettisesti kestävän arvioinnin toteuttamisen tueksi. Sivustolta löytyy konkreettisia neuvoja kulttuurihyvinvointialan projektien arvioinnin suunnittelemisesta arvioinnin toteuttamiseen ja tulosten jalkauttamiseen. Sivustolla esitellään myös erilaisia arviointimalleja sekä erilaisia lähestymistapoja arviointiin.

Valtakunnallinen

TunneMusiikki – musiikista voimaa vapaaehtoistoimintaan ikääntyneiden erityisryhmien keskuudessa (2012-2015, 2016-)
Eläkeliitto ry, Helsinki

Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminta keskittyy aisteiltaan tai toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen musiikkisisältöisen vapaaehtoistoiminnan kautta. TunneMusiikki etsii tapoja lähestyä musiikkia uudella tavalla, kaikille sopivana ilon ja virkistyksen muotona. Toiminnassa järjestetään valtakunnallista ja alueellista koulutusta 50 vuotta täyttäneille vapaaehtoisesta ryhmätoiminnasta ja musiikista kiinnostuneille. Lue lisää…

***

Kulttuurinen vapaaehtoistoiminta Suomessa, esiselvitys (2016-2017)
Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampere

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE tekee esiselvityksen kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnan tilasta Suomessa. Esiselvityksessä kartoitetaan muun muassa toiminnan laajuutta, paikallisia erityispiirteitä ja vaikutuksia kulttuurin saavutettavuuteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on toiminnan mallintaminen ja valtakunnallisen luotsitoiminnan verkoston suunnittelu. Lue lisää…

***

Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallinen kehittämishanke (2018-2019)Tampereen kaupunki, kulttuurikasvatusyksikkö TAITE, Tampere

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tampereen kaupungin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITElle avustuksen Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisen koordinaation ja kehittämisen jatkamiseen. Hanke edistää tietoisuutta kulttuuriluotsitoiminnasta vapaaehtoistyön muotona sekä koordinoi ja kehittää kuntien välistä yhteistyötä erikokoisten kuntien tarpeet huomioiden. Lue lisää…