Vertaistuki ja vapaaehtoistyö

Kulttuuriluotsit (myös liikunta- ja ympäristöluotsit), valtakunnallinen

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat paikkakuntansa kulttuurikohteiden tarjontaan perehtyneinä vertaisohjaajina. Kulttuuriluotsitoiminta sai alkunsa Jyväskylästä vuonna 2006, josta toiminta on levinnyt erilaisilla nimikkeillä (kuten kulttuurikaveri, kulttuuriystävä ja kulttuurikummi) yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle. Useilla paikkakunnilla toimii myös liikunta- ja ympäristöluotseja.

Luotsit toimivat rohkaisijoina, oppaina ja kavereina ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Monilla paikkakunnilla toiminta painottuu erityisesti ikääntyneisiin. Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että kulttuurin pitäisi olla kaikkien saatavilla. Toiminnalla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia parantamalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua kulttuuritoimintaan. Toisaalta toiminnalla halutaan edistää myös kulttuuriluotsien oman elämän haltuunottoa, omaa ja toisten innostamista, osallistumista ja omien mahdollisuuksien oivaltamista myös esimerkiksi työuran päättymisen jälkeen. Mielekäs vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämään.

LUE LISÄÄ:
Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallinen koordinaatiohake
Kulttuuriluotsit Wikipediassa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuriluotsit
Kulttuuriluotsit Tampereella: http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/luotsit.html
Kulttuuriluotsit Jyväskylässä: http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/kulttuuriluotsit


Lukulähetit - kohtaamisia lukemisen parissa, Turku

Vuonna 2016 käynnistyneessä Lukulähetit-toimintamallissa Turun kaupunginkirjasto ohjaa ja perehdyttää vapaaehtoisia ääneen lukijoita vanhuskeskuksiin lukemaan sellaisille ikäihmisille, joiden on vaikea lukea itse. Näitä vapaaehtoisia kutsutaan lukuläheteiksi. Lukulähetiksi voi ilmoittautua kirjaston järjestämässä infotilaisuudessa. Lue lisää…

Päivitetty 29.7.2020.