Vertaistuki ja vapaaehtoistyö

Kulttuuriluotsit (myös liikunta- ja ympäristöluotsit)

Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat paikkakuntansa kulttuurikohteiden tarjontaan perehtyneinä vertaisohjaajina. Kulttuuriluotsitoiminta sai alkunsa Jyväskylästä vuonna 2006, josta toiminta on levinnyt erilaisilla nimikkeillä (kuten kulttuurikaveri, kulttuuriystävä ja kulttuurikummi) yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle. Useilla paikkakunnilla toimii myös liikunta- ja ympäristöluotseja.

Luotsit toimivat rohkaisijoina, oppaina ja kavereina ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin. Monilla paikkakunnilla toiminta painottuu erityisesti ikääntyneisiin. Kulttuuriluotsitoiminnan taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että kulttuurin pitäisi olla kaikkien saatavilla. Toiminnalla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia parantamalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua kulttuuritoimintaan. Toisaalta toiminnalla halutaan edistää myös kulttuuriluotsien oman elämän haltuunottoa, omaa ja toisten innostamista, osallistumista ja omien mahdollisuuksien oivaltamista myös esimerkiksi työuran päättymisen jälkeen. Mielekäs vapaaehtoistoiminta antaa sisältöä elämään.

LUE LISÄÄ:
Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnalliset verkkosivut: http://kansalaisareena.fi/luotsit/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuuriluotsit
http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/luotsit.html
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/kulttuuriluotsit