Työhyvinvointi ja työikäiset  • Horn, H. & Vapalahti, K. (toim.) (2017): Taidetta työn kehittämiseen. XAMK kehittää 8. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
    #työyhteisökehittäminen #koulu #kehittäminen #arviointi
Helena Hornin ja Kati Vapalahden toimittama Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisu sisältää moniäänisesti puheenvuoroja taidelähtöisistä menetelmistä. Julkaisussa käsitellään mm. taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä työyhteisöjen kehittämisessä esimies-, henkilöstö- ja tiimitasolla. Lisäksi pohditaan taidelähtöisten menetelmien merkitystä peruskoulussa innostamisen välineenä ja toimintana, joka synnyttää kommunikaatiota ja helpottaa kohtaamista. Taidetta tarkastellaan myös taidelähtöisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.

Taiteen edistämiskeskuksen toimittamassa materiaalikoonnissa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvointia edistävänä ja ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä hoitokeinona taideterapian muodossa. Tekstissä luodaan katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin taiteen hyvinvointivaikutuksista.

Kainuun Suomussalmella toimineessa sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishanke Kujelmassa hyödynnettiin taidetta ja luontoa elämänhallinnan tukena ja toimintakyvyn vahvistajana työelämän ulkopuolella olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen loppujulkaisussa näkyy myös asiakkaiden oma ääni, tekstit ja taideteokset.

Taide- ja kulttuurilähtöinen luova osaaminen mainitaan yhä useammin keinona vahvistaa hyvinvointia, tuottavuutta ja kestävää kasvua työelämässä. Taiteen toimintalogiikka ja menetelmät tarjoavat uudenlaisia luovia yhteiskehittämisen tapoja, synnyttävät positiivista toimintakulttuuria ja vahvistavat oppimista yhteisöissä. Julkaisussa taiteilija-kehittäjät kertovat kokemuksistaan mm. hoivakodissa, kaupunkiorganisaatiossa, kirkossa, sairaalassa ja terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavassa konsernissa.


Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.

Opinnäytetyöt