Työhyvinvointi ja työikäiset

  • Horn, H. & Vapalahti, K. (toim.) (2017): Taidetta työn kehittämiseen. XAMK kehittää 8. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
    #työyhteisökehittäminen #koulu #kehittäminen #arviointi
Helena Hornin ja Kati Vapalahden toimittama Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisu sisältää moniäänisesti puheenvuoroja taidelähtöisistä menetelmistä. Julkaisussa käsitellään mm. taidelähtöisten menetelmien hyödyntämistä työyhteisöjen kehittämisessä esimies-, henkilöstö- ja tiimitasolla. Lisäksi pohditaan taidelähtöisten menetelmien merkitystä peruskoulussa innostamisen välineenä ja toimintana, joka synnyttää kommunikaatiota ja helpottaa kohtaamista. Taidetta tarkastellaan myös taidelähtöisen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin näkökulmasta.

 

Taiteen edistämiskeskuksen toimittamassa materiaalikoonnissa tarkastellaan taidelähtöisiä menetelmiä työhyvinvointia edistävänä ja ennaltaehkäisevänä taidetoimintana sekä hoitokeinona taideterapian muodossa. Tekstissä luodaan katsaus kansainvälisiin ja kotimaisiin tutkimuksiin taiteen hyvinvointivaikutuksista.Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.

Opinnäytetyöt