Työhyvinvointi ja työikäiset

 

  • Acai, A., McQueen, S., McKinnon, V. & Sonnadara, R. (2017). Using art for the development of teamwork and communication skills among health professionals: a literature review. Arts & Health, 9(1), 60-72.


  • Ansio, H., Seppälä, P. & Houni, P. (2017). Teachers’ experiences and perceptions of a community music project: Impacts on community and new ways of working.  International Journal of Education & the Arts, 18(37).


  • Bygren, LO., Weissglas, G., Wikström, B-M., Konlaan; BB., Grjibovski, A., Karlsson, A-B., Andersson, S-O. & Sjöström, M. (2009). Cultural participation and health: A randomized controlled trial among medical care staff. Psychosomatic Medicine, 71(4), 469-473.

  • Giaver, F., Vaag, J.R., Wennes, G. (2017). Choral singing as an arts-based organizational intervention: a qualitative study of employees’ experiences. Arts & Health, 9(1), 26-41.


Pohjoismaissa toteutettuun kyselytutkimukseen perustuvassa tutkimusartikkelissa tarkastellaan musiikkia psyykkisen terveyden edistäjänä musiikin ammattilaisilla. Tutkimuksen mukaan musiikin ammattilaiset, mukaan lukien mm. musiikin opettajat, musiikkiterapeutit, muusikot ja tutkijat, pitävät musiikkia oman psyykkisen terveyden kannalta merkityksellisenä. Musiikki tarjoaa heille mm. affektiivisia kokemuksia, kuulumisen kokemuksia sekä tukee mielialan säätelyä.


  • Theorell, T., Osika, W., Leineweber, C. et al. (2013). Is cultural activity at work related to mental health in employees? International Archives of Occupational and Environmental Health, 86(3), 281-288.


  • Tuisku, K., Pulkki-Råback, L. & Virtanen, M. (2016). Cultural events provided by employer and occupational wellbeing of employees: A cross-sectional study among hospital nurses. Work, 55, 93-100.


  • Wilson, C., Bungay, H., Munn-Giddins, C. & Boyce, M. (2016). Healthcare professionals’ perceptions of the value and impact of the arts in healthcare settings: A critical review of literature. International Journal of Nursing Studies 56, s. 90–101.