Koettu terveys ja elämänlaatu


  • Cuypers, K., Krokstad, S., Holmen, T.L., Knudtsen, M.S., Bygren, L.O. & Holmen, J. (2012). Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway. Journal of Epidemiology and Community Health. Vol. 66, No. 8, s. 698-703.
THEATRE – teatteri toipumisen välineenä -taide- ja tutkimusprojektin tarkoituksena oli tutkia ja tehdä näkyväksi asumispalveluissa asuvien mielenterveyskuntoutujien ja muistisairauksia sairastavien sekä asumispalveluyksiköissä työskentelevien ihmisten ajatuksia ja kokemuksia kodista teatterin keinoin. Projektissa tutkittiin lisäksi sitä, miten teatteri voisi toimia osana kuntoutusta. Projektin rahoittajana oli Suomen Akatemia Tutkimuksella eteenpäin Kärkihankerahoitus (SA304125).

  • Leadbetter, C. & O’Connor, N. (2013). Healthy Attendance? The Impact of Cultural Engagement and Sports Participation on Health and Satisfaction with Life in Scotland. Scottish Government Social Research.


Kansalaisopisto-opiskelulla on merkittäviä suoria ja välillisiä hyötyjä sekä yksilölle että yhteiskunnalle, selviää Kansalaisopistojen liiton tuoreesta tutkimuksesta Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa: kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle. Kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajista opittujen asioiden lisäksi merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita.

Tutkimuksessa tarkastellaan vankilateatterin vaikutuksia vankiosallistujien kuntoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen sekä vankiloiden henkilökunnan käsityksiä vankilateatterin vaikutuksista.
Vankiosallistujien haastattelujen perusteella vankilateatteriprojekti oli valtaosalle osallistujista mielekäs ja voimaannuttava kokemus. Enemmistölle osallistujista vankilateatteriin osallistuminen merkitsi itseluottamuksen ja itsetunnon kohenemista sekä psykososiaalisten taitojen harjaantumista. Vankilan henkilökunnan kokemukset vankilateatterista olivat pääosin myönteisiä, mutta joiltain osin polarisoituneita.