Koettu terveys ja elämänlaatu

 

  • Cuypers, K., Krokstad, S., Holmen, T.L., Knudtsen, M.S., Bygren, L.O. & Holmen, J. (2012). Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT study, Norway. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(8), 698-703.  • Johnson, J., Louhivuori, J., Stewart, A., Tolvanen, A., Ross, L. & Era, P. (2013).  Quality of life (QOL) of older adult community choral singers in Finland. International Psychogeriatrics, 25(7), 1055–1064.

  • Leadbetter, C. & O’Connor, N. (2013). Healthy Attendance? The Impact of Cultural Engagement and Sports Participation on Health and Satisfaction with Life in Scotland. Scottish Government Social Research.  • Nenonen, T., Kaikkonen, R., Murto, J. & Luoma, M-L. (2014).  Cultural services and activities: The association with self-rated health and quality of life. Arts & Health, 6(3), 235-253.


Eeva Siljamäen väitöskirjassa tarkastellaan improvisaation moninaisia mahdollisuuksia musiikkikasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on edistää improvisaation teoretisointia sosiaalisena toimintana ja pedagogisena lähestymistapana sekä luoda ymmärrystä siitä, miten yhdessä improvisointi voi edesauttaa musiikillista oppimista sekä parantaa myös elämänlaatua.