Tutkintoon johtavia koulutuksia kulttuurihyvinvoinnin alalla

Voit etsiä kulttuurihyvinvointiin liittyviä avoimen AMK:n tai avoimen yliopiston koulutuksia sekä tutkintoon johtavia koulutuksia Opintopolusta.

 

Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus, Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulun neljäs kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus käynnistyi keväällä 2023. Koulutukseen haettiin syksyn 2022 yhteishaussa. Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on taustaosaaminen sosiaali-, terveys- tai/ja kulttuuri- ja taidealalta. Samassa ryhmässä opiskelevat niin kulttuuri- ja taidealojen kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala.

Lue lisää opinnoista Turun AMK:n sivuilta:

Kulttuuriala: https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/kulttuurialan-ylempi-amk-tutkinto-kulttuurihyvinvo/.

Sosiaali- ja terveysala: http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/sosiaali-ja-terveysalan-ylempi-amk-tutkinto-kulttu/.

Katso video: https://youtu.be/0UkncuKDgs4.

 


Kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutus, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:ssa järjestetään kulttuurihyvinvoinnin YAMK-koulutusta. Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksessa syntyy uutta liiketoimintaa, jossa sosiaali- ja terveysalan osaaminen yhdistyy palvelumuotoiluun ja kulttuuriasiantuntijuuteen. Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala.

Lue lisää XAMKin sivuilta: https://www.xamk.fi/koulutukset/kulttuurihyvinvointi/.

 


Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä, YAMK-koulutus, Hämeen ammattikorkeakoulu

​​​Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijaosaamista hyvinvointiin liittyvillä toimialoilla ja sektoreilla. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet vastata kulttuuri- ja taidetoimintaan liittyvien palvelujen ja ekosysteemin kehittämisestä hyvinvointialalla sekä toimia kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntijana. Koulutuksen laajuus on 60 op tai 90 op riippuen opiskelijan ammattikorkeakoulututkinnon alasta.

Lue lisää HAMKin sivuilta: https://www.hamk.fi/yamk-tutkinto/kulttuuri-ja-taidetoiminta-hyvinvoinnin-edistajana-ylempi-amk/

 


Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla – Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH), YAMK, Metropolia ammattikorkeakoulu

Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) on moniammatillinen tutkinto-ohjelma, joka on suunnattu kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille. CRASH-ylemmän AMK-tutkinnon opetuskieli on englanti.  Koulutuksen laajuus on 60 op/kulttuuriala ja 90 op/sote-ala.

Lue lisää opinnoista Metropolian sivuilta:

Kulttuuriala: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/luovuus-ja-taide-sosiaali-ja-terveysaloilla-kulttuurialalle.

Sosiaali- ja terveysala: https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/ylemmat-amk-tutkinnot/luovuus-ja-taide-sosiaali-ja-terveysaloilla-sote-alalle.

 

Päivitetty 1.3.2022.