Kulttuurinen moninaisuus

Opaskirjat, menetelmäoppaat ja materiaalipankit

PALOMA-käsikirja sisältää kattavan määrän ohjeistusta ja suuntaviivoja siihen, miten pakolaisten mielenterveyttä voidaan tukea ja parantaa. Oppaassa on oma osionsa myös kulttuuri-, kirjasto- ja museopalveluille. Käsikirja on syntynyt moniammatillisessa yhteistyössä PALOMA-hankkeessa (Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke), jota toteuttavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Suomen mielenterveysseura, HYKS Psykiatria ja Hämeenlinnan kaupunki.

Työskenteletkö kotoutuvien maahanmuuttajien kanssa? Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Kepeli – Menetelmiä kotoutumiseen -hankkeessa (2016-2018) on luotu huikea materiaalipankki erilaisista julkaisuista ja harjoitteista, joista saat käytännön työkaluja kotoutumisen tueksi. Kepelin tärkeimmät oivallukset on koottu Onnistu ohjaajana -oppaaseen. Hankkeessa on tuotettu myös muita oppaita ja harjoitusvideoita.


Taida-hankkeessa järjestettiin taidelähtöistä toimintaa kuusamolaisille alle 30-vuotiaille nuorille ja työikäisille maahanmuuttajille, yksilöllisesti ja ryhmissä. Tavoitteena oli tuoda luovat menetelmät sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamisen palveluiden tueksi ja lisätä tietoutta luovan toiminnan hyvinvointivaikutuksista. Toiminta koostui useista erilaisista työpajoista. Ohjauksessa hyödynnettiin taidekoordinaattori-yksilöohjaaja -työparityöskentelyä. Taidetoiminnan rinnalla asiakas tapasi omaa yksilöohjaajaa arkeen ja elämään liittyvissä asioissa. Toiminnan kehittämisessä oli mukana sote- ja luovien alojen ammattilaisia sekä kohderyhmien ja yhteistyöverkoston edustajia. Julkaisussa esitellään joitakin toimintaan luotuja malleja.

Opas sisältää Agora-hankkeessa (2017-2020) koottuja ohjeita maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamiseen sekä hankkeessa kokeiltuja taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä työpajakuvauksia työskentelystä maahanmuuttajataustaisten mielenterveysomaisten kanssa.

Lasten ja nuorten säätiö on kerännyt yhdelle sivulle sosiaalisessa sirkuksessa käytettäviä harjoitteita, jotka sopivat erityisen hyvin maahanmuuttajaryhmien käyttöön. Harjoituksia voi ottaa vapaasti käyttöön jopa ilman aiempaa sirkusohjauskokemusta. Harjoitteet on kerätty Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa työskennelleiltä sirkusohjaajilta Sorin Sirkukselta, Kulttuurikeskus PiiPoolta, Taidekoulu Estradilta ja Sirkus Magentalta. Sivulla on linkkejä myös muihin harjoitteisiin.

Muut julkaisut

Baring Foundation on julkaissut kartoituksen osallistavan taiteen ja mielenterveyden yhteyksistä sekä mielen hyvinvointia tukevasta taidetoiminnasta Isossa-Britanniassa. Julkaisussa on esitelty erilaisia case-esimerkkejä ja toimintaa taidemuodoittain. Lisäksi julkaisusta löytyy listaus toimijoista, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana tuottaneet osallistavaa taidetoimintaa mielenterveysongelmista kärsiville henkilöille.


Selvityksessä luodaan katsaus kaksivuotisen hankkeen toimintaan – sekä tekijöiden, kokijoiden että rahoittajan näkökulmasta. Teijossa tuotettiin toimintaa 1300 tuntia kahdeksan kunnan alueella, yli 200 sote- ja kulttuurialan ammattialaisen voimin.


 

Päivitetty 22.1.2024