Seniorit ja ikäihmiset

Kulttuuri vanhustyön tukena, Kuopio

Kuopiossa toimii Kulttuuri vanhustyön tukena -yhteistyöryhmä. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa taiteen ja kulttuurin keinoin ikäihmisten aktiivinen ja omannäköinen elämä, kulttuurin ja taiteen saavutettavuus, vanhustyön kulttuuriosaamisen sekä kulttuuritoimijoiden vanhusosaamisen vahvistaminen ja taiteilijoiden työmahdollisuuksien lisääminen. Toimintamallin ovat kehittäneet kulttuurisuunnittelija ja ikäihmisten toiminnanohjaajat.

Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida erilaisia kulttuuri- ja taidetapahtumia ja -toimintoja ikäihmisille kaupungin palveluyksiköihin. Toimintoja ovat muun muassa kuvataiteen, musiikin, luovan tanssin ja valokuvauksen työpajat, kiertävät näyttelyt, teatteriesitykset ja elokuvat sekä hoitohenkilöstön ja vertaisohjaajien koulutuspäivät ja kulttuurikylvetykset. Työryhmän ostamien palveluiden katsotaan täydentävän toiminnanohjaajien työtä ja edistävän taiteen saavutettavuutta ikäihmisten parissa.

Työryhmään kuuluu kulttuurisuunnittelijan lisäksi kulttuurilaitosten edustus, palveluesimies hoivapuolelta sekä toiminnanohjaajia, jotka työskentelevät eri puolella kaupunkia sijaitsevissa ikäihmisten toimintakeskuksissa. Työryhmä kokoontuu keskimäärin 5-7 kertaa vuodessa.

Työryhmällä on käytössään  10 000 € per vuosi, jolla ostetaan palveluita vapaan kentän taiteilijoilta ikäihmisten palvelu- ja toimintakeskuksiin. Raha tulee osin perusturvan ja osin kulttuurin budjeteista. Lisäksi asian äärelle valikoituneet kaupungin työntekijät käyttävät työryhmään työaikaansa.

Lisätietoja:
Kuopion Kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015-2020
Kulttuuri vanhustyön tukena


Taideapteekki, Jyväskylä

Taideapteekki on Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden ja vanhuspalveluiden yhteistyössä tuottama ikääntyneille suunnatun kulttuuritarjonnan järjestämis- ja tuottamismalli. Taideapteekin kautta jyväskyläläiset ja vähän kauempaakin tulevat taiteilijat vetävät työpajoja ja esiintyvät ikääntyvien päiväkeskuksissa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä Jyväskylässä.
Lue lisää…

Ikäihmisten kulttuurituottaja, useita kaupunkeja