Seniorit ja ikäihmiset

Vahvike-aineistopankki

Vahvike on avoin, maksuton ja pysyvä aineistopankki iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja virike, ja kulttuuritoiminnan tukemiseen mm. palvelutaloissa, hoivakodeissa, erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa sekä yksityiskodeissa. Vahvike-sivusto on vapaasti käytettävissä iäkkäiden ihmisten ja vanhusten viriketoiminnan sekä erilaisen ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä näiden aiheiden opettamiseen. Vahvike-sivusto on avattu vuonna 2015 ja sitä ylläpitää Vanhustyön keskusliitto.

Tästä linkistä pääset Vahvike-sivustolle

100 minuuttia taidetta -toimintamalli

100 minuuttia taidetta -toimintamalli innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään sadan minuutin ajan viikossa. Toimintamalli on kehitetty vuonna 2019 Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa kampanjassa. Kampajan opit on koottu yhteen julkaisuun, joka esittelee esittelee toimintamallin ja kertoo, miten se kannattaa ottaa käyttöön. Toimintamallia voi käyttää joko yksilönä tai yhdessä ryhmän tai organisaation kanssa. Menetelmäopas ohjaa toimintamallin käyttämiseen sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) organisaation näkökulmasta.
Lue lisää…


Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla

Taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla on hyvä esimerkki sektorirajat ylittävästä yhteistyömallista. Residenssijakson aikana taiteilija työskentelee sote-alan yhteisössä hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Residenssitoimintaa erilaisissa hoivaympäristöissä on ollut Suomessa jo vuosikymmenien ajan. Osallistujat ovat olleet muistisairaita, vuodepotilaita, mielenterveyskuntoutujia, omaisia, päiväkotilapsia, sairaalahenkilökuntaa, maahanmuuttajia, omaishoitajia jne.

Taiteen edistämiskeskuksen toteuttama tiivis opas esittelee taiteilijaresidenssin eri vaiheita. Mukana on taiteilijoiden raporteista kerättyä kokemustietoa sekä pro gradu -tutkielmasta saatua tutkimustietoa residensseistä. Opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Lue lisää…


Omakirjasto, Turku

Omakirjasto tarjoaa kirjastopalveluita sekä muita kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kotiin. Omakirjasto on tarkoitettu niille turkulaisille, joiden on vaikea päästä palveluiden ääreen korkean iän, vamman tai sairauden takia. Lue lisää…


Lukulähetit - kohtaamisia lukemisen parissa, Turku

Vuonna 2016 käynnistyneessä Lukulähetit-toimintamallissa Turun kaupunginkirjasto ohjaa ja perehdyttää vapaaehtoisia ääneen lukijoita vanhuskeskuksiin lukemaan sellaisille ikäihmisille, joiden on vaikea lukea itse. Näitä vapaaehtoisia kutsutaan lukuläheteiksi. Lue lisää…


Kulttuuri vanhustyön tukena, Kuopio

Kuopiossa toimii Kulttuuri vanhustyön tukena -yhteistyöryhmä. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa taiteen ja kulttuurin keinoin ikäihmisten aktiivinen ja omannäköinen elämä, kulttuurin ja taiteen saavutettavuus, vanhustyön kulttuuriosaamisen sekä kulttuuritoimijoiden vanhusosaamisen vahvistaminen ja taiteilijoiden työmahdollisuuksien lisääminen. Toimintamallin ovat kehittäneet kulttuurisuunnittelija ja ikäihmisten toiminnanohjaajat.

Työryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida erilaisia kulttuuri- ja taidetapahtumia ja -toimintoja ikäihmisille kaupungin palveluyksiköihin. Toimintoja ovat muun muassa kuvataiteen, musiikin, luovan tanssin ja valokuvauksen työpajat, kiertävät näyttelyt, teatteriesitykset ja elokuvat sekä hoitohenkilöstön ja vertaisohjaajien koulutuspäivät ja kulttuurikylvetykset. Työryhmän ostamien palveluiden katsotaan täydentävän toiminnanohjaajien työtä ja edistävän taiteen saavutettavuutta ikäihmisten parissa.

Työryhmään kuuluu kulttuurisuunnittelijan lisäksi kulttuurilaitosten edustus, palveluesimies hoivapuolelta sekä toiminnanohjaajia, jotka työskentelevät eri puolella kaupunkia sijaitsevissa ikäihmisten toimintakeskuksissa. Työryhmä kokoontuu keskimäärin 5-7 kertaa vuodessa.

Työryhmällä on käytössään  10 000 € per vuosi, jolla ostetaan palveluita vapaan kentän taiteilijoilta ikäihmisten palvelu- ja toimintakeskuksiin. Raha tulee osin perusturvan ja osin kulttuurin budjeteista. Lisäksi asian äärelle valikoituneet kaupungin työntekijät käyttävät työryhmään työaikaansa.

Lisätietoja:
Kuopion Kulttuuriin aktivointisuunnitelma 2015-2020
Kulttuuri vanhustyön tukena


Taideapteekki, Jyväskylä

Taideapteekki on Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden ja vanhuspalveluiden yhteistyössä tuottama ikääntyneille suunnatun kulttuuritarjonnan järjestämis- ja tuottamismalli. Taideapteekin kautta jyväskyläläiset ja vähän kauempaakin tulevat taiteilijat vetävät työpajoja ja esiintyvät ikääntyvien päiväkeskuksissa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä Jyväskylässä.
Lue lisää…


Kokoava julkaisu: Taide, kulttuuri, hyvinvointi - Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen julkaisussa esitellään  11 kulttuurihyvinvoinnin hyväksi havaittua käytäntöä ja toimintamallia, jotka on valittu mukaan sekä pohjalaismaakunnista että eri
puolilta Suomea. Julkaisussa esitellään myös Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeessa vuoden 2015 aikana tehtyjä kunnallisia pilottihankkeita.

Esitellyt toimintamallit:
– Kulttuurikaverit
– Taideapteekki ja kulttuurireseptit
– Kulttuurikaruselli K-65, Vaasa
– ETT Erikoistietotoimisto, Kokkola
– Kylille kulttuuria
– Sosiaalinen sirkus
– Voimauttava valokuva
– Hankasalmen Kulttuuriraitti
– Radio Valo
– Kuvionuotit
– Lucia-mummo
Lue lisää…


Elämän puu -toimintamalli, Tampere

Tampereen kaupungilla vuonna 2016 kehitetty Elämän puu on toimintamalli, joka on kaikkien kuntien vanhustyön käytettävissä. Elämän puun voi ladata maksutta osoitteesta www.tampere.fi/ikaihmistenpalvelut. Elämän puu on juliste, johon kirjataan esimerkiksi kotihoidon piiriin tulevan vanhuksen haaveet ja toiveet, tärkeät asiat elämän varrelta, mieltymykset sekä seikat, joista hän ei pidä. Kun toiveet ja tarpeet on tehty näkyviksi, on hoitajien helpompi ymmärtää asiakasta ja suunnitella hoitoa.

Lue lisää, täytä ja lataa Elämän puu tästä linkistä.


Elämänote-ohjelmassa tuotetut toimintamallit iäkkäiden hyvinvoinnin tueksi 2018-2021

Elämänote-ohjelman hankkeissa on kuvattu yhtenäisen rakenteen mukaisesti 47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisissa elämäntilanteissa olevia iäkkäitä.

Toimintamallit on jaoteltu neljään eri teemaan: Löydetyksi tuleminen, Helppo osallistua, Eväitä arkeen ja Osallistujasta tekijäksi. Toimintamallit on koottu Ikäinstituutin Elämänote-verkkosivulle, josta pääsee tutustumaan kaikkiin toimintamalleihin.

Lue lisää Elämänotteen verkkosivuilta.

Päivitetty 25.11.2021.